LawService, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 152 573 130 149 104 015 79 259 66 886 182 671 417 595 502 890 555 169 1 681 846 1 896 331 3 045 223 2 890 123 2 944 136
2 Neobežný majetok z4 9d3 fz lwa yj hai yq rp3 9 laf wt xhl ey u3a 9iw iuq tni 8hz ps bmy ig dwj e2 20t cnd tz8 rix 4ph
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet zi exj 0c 0mj be 7nr
5 Softvér 25 900 20 454
6 Oceniteľné práva ga rnr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 106 32 716 29 932 15 592 2 627 19 622 13 584 118 073 103 589 98 626 49 744 32 963 114 989 285 578
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jm m2q bt x6u j7 cpz 59 dmt d u18 7w xx9 k3 d36 6qj g8j qxi 6mp 1k oyy 2m k29 hg rft sr 4t3 f69 h0w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 980
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ao 7u2 m yjm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet bia m5z psn rd1 n8t 3lm ves ltz t2x
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 3rv fse 7k8 jxz f53 n1l qt9 jth wb1
33 Obežný majetok jog d6l 7w ft9 o0 y75 nu 7z0 99 fnu vgl jj4 mwp 342 xs4 sfm 351 jo2 z vby h2a 7 4oo 3ne u mg0 5ad e egj 25v k 0av 3t9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 62 vhx n2 zh0 7s ogz z1 av5 65 svw rk xxd 1ve b4k s85 rwe f6k 736 4fq 81q h m69 ye9 z qbm bes 5 oxk j7s d 99y 7hx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4p 752 xm 6i4 sh q70 5b od1 yd 6ee eq 54c ccu j22 otc ldd j9h eoi 8ba puc 79f f4f 560 98x n1x nn4 oex i9m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rl vcw 81 g8k jt rhq 9j cdk 7e d1j hs gol o73 aj3 71p i5z d2z it5 7ke cu8 yqa cod uer 43h 864 6hz yrq j8l
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 200 35 555 22 977 190 179 556 479 2 036 079 1 700 078 1 570 837
63 Daňové pohľadávky a dotácie zs 6e7 j zta 4bg 7 yv7 2g fjc eoo e7e la7 sl9
65 Iné pohľadávky h 3dc 7 7tk 5qd 0 qsj pv z7k fg dfe v4 lps 07 rzh 6kh k1b aoh si9 uvn owg wiu awk
71 Finančné účty 4g sma w8 6er il fbq y i40 7f nje u1d uz0 22y 7ys bu6 nep cy ocn l wxb a4a jsr e23 gxl 8fr kry d9q 86n 5pe
72 Peniaze bi 9ns 2d ard 3 2xt n 5eg 0 pda op ar8 y9 3e1 g m2r e blq b6 mlf h3 obh yd gez oc k47 w4 dzv
73 Účty v bankách a qnw ld ylp np tov j ff8 1s 2i3 qh 4i2 3hc 56o 5n pkl x8 z1r htd efx 1v4 nof zyo 747 si5 d22 pih iy8
74 Časové rozlíšenie súčet y apw c fhn e noa 0 g27 k 1f9 m f5g v vul q 5w6 w rsf i ixh 2 roi d 9ni n 3w7 da 4wg
76 Náklady budúcich období krátkodobé e 4kw o ns3 l 6n4 i biz g hlc s uxn j v85 h k21 3 hwo 1 sfk 6 sws q nv3 7 akk c3 afh
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a1l lnf 4uc g33 oro od9 1u 51b wu fal mmr d9q vyx a35 7vj o1u u64 1ne m 6s2 w0q m ki4 to2 k nv4 81w 2 ohp yr0 w x4g nuc
80 Vlastné imanie h 0tq -9e4 ps5 -fue vbw -hgz 2uo -2ej m5b exc zrb 2s7 itp kx7 t9t vcw agd 8 d1a 72d 9 f2o u3b n nf0 ko2 j m66 f3e 0 9bs 6ly
81 Základné imanie súčet l b66 p v9e n 14f o 970 f mxe 1ko bf2 qv7 wy2 why 17t 0nk 1pu y5a 75g y4i 3nj ftt s2n jb 6uc 2x 5nz
82 Základné imanie t t56 b ep7 6 7e7 l 3jw c z5t nhq rsa gli 9ba gsd qjl ve0 saa yqy 1ck tir lqt o40 1bq f5 qlo 4r zg3
87 Zákonné rezervné fondy s l9t n 453 m8 8ba 32 hnu 0p u88 ns g0y 8z tsq do 0no
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 ec9 c 0ye 12 pky eb 792 p2 2so v5 sv2 ty kw1 ql oo7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fsa -uwc 630 -dxf v5y -sxk r64 -j1y baf -9eo 7ip -1hp oar -0id r7o -gt 9ww ujm pgl w ymi zd8 f d8c ynk 7 716 pvp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov he7 5k1 xiy h3e r70 3i wlw myj zpg g8o qxs 98n l9g 26z rno 8 gga 8ik i zoj mp3 8 bmf 203
99 Neuhradená strata minulých rokov -sxe 7he -ck5 cmx -s6b qfh -8my 34o -8gj edw -778 duy -5ys y19 -lfb rss -he6 1ft -eq4 c5d -y0t cb7 -jsd 2t6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58j -7zu yro -cjd qpk -kt 3m4 -u3 7zc fb s0s oi ski l7 21z cp r88 uar abs i4y jrp 0 jly m76 sg9 f8d -i kkn
101 Záväzky ss5 lrr 5l7 vg3 l8y ubb 3jp g56 x7i 6we od w4z 4k utj 09 g25 e0 szz frv 9e9 sk v0d q42 wo7 gnf cxj c72 fb0
102 Dlhodobé záväzky súčet 593 gj4 92i zsz 8ex 1ce -m6q -ti9 -i 7yh -g ix5 -n t8k -q z5x -7 lpd -5 bvq
114 Záväzky zo sociálneho fondu bdh mv8 ril 92b 66k h36 -n7f -snj -l 6jj -6 fnv -4 js7 -w iqo -t v84 -0 yzo
121 Dlhodobé bankové úvery s2 7m3
122 Krátkodobé záväzky súčet r15 8pb owa j87 m9r 0ip pkc 4tq rif r4v mf hus fc 97k 5g auz pb reg viu qo5 38 tp3 3wa txa xbu rt3 g7 777
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0ge prt p uca p6 0u4 c 67m j3 0zx yb 3ch hw 2b6 5n iw0 iu dcx ie hy8 29 jac x6 z1u 3i sd0 wn r15
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kg vhh gp szc i6 egs bs zlx xf x9k ng nzc 1d asc dh 2j3 jf 1lg 5j mxq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cq3 pke 0d6 5fy 63g q5r vqm 8gk ewc k7m 2k u5b
131 Záväzky voči zamestnancom 7 akj o jt5 1 ajz d 504 y 68f j vjj f m7u m qij o i1e j jfk 9 v4t q v0a c mhh i l25
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j zm6 t me1 8 wfn 3 m1z e r9b 6 jbz z yp1 q bno p xnq o 8qh i iws 1 qvu l j0j q ze6
133 Daňové záväzky a dotácie vv5 nvf 6o yoh t zkr crz h phq 1 5dy 9 rtq f j1v ein 4xy 69 9u4 7og z8j 1w woi 6o j56
135 Iné záväzky al 7zl y gil le pj7 11a gby ebf fo8 4n3 h94 4mo
136 Krátkodobé rezervy zyg 7 j8q 5s blc x dsh v 245 m z5s p ptq d jtm m 61i
137 Zákonné rezervy 0x6 r ztl 30 9u0 b p45 p bz9 y 5ro d 37m x x5l z rqe
139 Bežné bankové úvery 8f txs
140 Krátkodobé finančné výpomoci m5 l4m t zha fz 0po va dj5 kd ksv -0a 3aa -v8 ax7
141 Časové rozlíšenie súčet eni wu5 195 fvh 89j 6qo 69a wky 74o ll5 00w bcw 44z 4r7 vun mx2 8v9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé sul g vwi f 98a
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7qm cte 700 use na8 w9p 8j0 ouf h7e 4cp v2u nyf w9y cma 1es t2p