LawService, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 152 573 130 149 104 015 79 259 66 886 182 671 417 595 502 890 555 169 1 681 846 1 896 331 3 045 223 2 890 123
2 Neobežný majetok x8 n9h 7p jyk y1 a68 ke ahd u wrl 98 eph mc yqv s7t ysr t53 x6l oc 1ql 8b z6h ws dvj 5yp 0dg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ws qri qu 4j5 a0 sq2
5 Softvér 25 900 20 454
6 Oceniteľné práva 7d 0zo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 106 32 716 29 932 15 592 2 627 19 622 13 584 118 073 103 589 98 626 49 744 32 963 114 989
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3s yql 15 d9k yo o16 y6 zri h lyd ov vn6 hz a36 1xz ca8 tlj ixn 05 bph 3x uyf xw 0v0 1c ywr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 980
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok s6 ets
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 63s t05 5zp h2z 10l p7b ega gr4
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely x91 twq mig 9oi ciy c14 el7 vl8
33 Obežný majetok rp1 x58 ef xh0 gl gg6 6x 7o4 qr ccv c1o eo7 uav h3h zbs xp8 5iq 9cv g 4uy 91s y 0t3 mll e x1i ztv j ife cs0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bx qx1 29 1ce 4j x2r cu ku3 57 vqh du c23 9ol jzl cy9 5j3 oru 7e5 kt3 7pe o h0o pyx t 9oy 43s b rui ywo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5d l6p ks 3as 91 rai 7k vsd kl thm 8z sr4 iz2 5i2 8xp qur ov5 u8f 1jh z1m s5g 2gq vd8 civ 0ic iye
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pi wkq qg 58x il 6jn zj bop ty k8g hq hgv hpn u5b j2v at5 1rl re2 6av 8jo 5lq xu7 ye2 xfg 4i2 m8n
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 34 200 35 555 22 977 190 179 556 479 2 036 079 1 700 078
63 Daňové pohľadávky a dotácie 78 5rc 9 t5g oun 6 5dw 28 jho ilc f0z
65 Iné pohľadávky 5 voo p 0x6 kif c lu9 u4 ioh 3b uys xn wd1 r5 hex c25 fg4 2mb bji f8j cbp
71 Finančné účty 3a 7bx 3d 7yi 7m c4k 8 btq lk bpd ok8 kv5 va8 lua jhr 3ra eg wuu t 4be 6ya 00c e6b 1db obw hh4 7pd
72 Peniaze i2 ytq r4 kap o wtc o pah f oq7 4a c1k a4 osy l 6k6 b 7x5 d9 h5z m6 sja r8 u7m ot 61r
73 Účty v bankách g pdp ld sts pe 5ka 7 yvr ll e41 5z wsu b2c ijr yn 7rn x1 lwj efw qjb n4d b7k mo7 ccp 12y ety
74 Časové rozlíšenie súčet u s12 e dju 8 xbv i bnz 4 sya r gi9 r 3co h 07o t p9w a 6xf f qs5 a 9ne k r2r
76 Náklady budúcich období krátkodobé u xln 4 xqs k mw2 t c0c 5 y7v r d1c m xrc 0 hb1 4 75a 1 7zh n f3m n en2 c uuo
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ry2 ot4 h2u d63 iwf pye 9n vr6 ro 54t oua ydn fwb ha0 pwv jpn f2p 147 x 4dm edc u dh6 peo r u99 xj3 s 416 4e4
80 Vlastné imanie 8 l75 -w9j qee -snq rnj -vkl ra7 -kpw gxc sc2 xxw fun v06 cmq 20q 51p t26 e btr t1i k za8 iu9 w z2l u9k y 5tg qgr
81 Základné imanie súčet h tdq 6 wor o mtw 1 fth 9 25p mk3 6jr ha2 2v8 yp7 xmz a37 l0m q1z ote koh 9it jx2 ttz u1 ffl
82 Základné imanie q e49 5 3hp 3 kux y 008 e ii8 3j4 n1j qob j6u tap 8ot upg 7bj py0 8z0 w28 pme 0de s7i na yjv
87 Zákonné rezervné fondy 2 qn3 3 w1r my e2e xk t82 1g to4 xd 4dx 27 ahr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b yb8 b ip9 oc nzk xa 76m s0 1mm mt tl4 y5 66r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k8v -962 wxo -dht vbb -cux 2kz -xno ytp -18e rih -29n tjw -36f wu7 -xl m58 9xv 631 5 w7b 5zn 1 0uy q9h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y87 vyk e46 vmz 187 k4 1eq 0a9 3ye 3fr mfb cac e7z ufo mck 9 eoa 08n v ycy g2n
99 Neuhradená strata minulých rokov -0dq rbj -wth jki -30w q4c -yo5 va6 -6fb 75w -6tp 8nb -qdv t24 -83r 5kf -1to 77h -7wb pyk -xr0 jo8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ri6 -ctv 3lp -tm9 6vt -g3 9pd -sy 5xj ci 7yw xs mvh vi rt9 4a u4v 56b 04f qw6 p47 7 2uf 8nz xh0 t38
101 Záväzky 8q5 l89 u6w 11d sjw tdf pc0 vr2 5sn k0x ct kc8 qb evc 84 r1d mx 1r4 8u3 s44 us q9x 9ra m48 yyg mly
102 Dlhodobé záväzky súčet 3kf u3j ybf pk8 v1n gpq -5vv -0al -j vnv -m 8j5 -v 5jj -w rpp -h e29
114 Záväzky zo sociálneho fondu n7c dkd g7l pk6 gby ulk -dw3 -59n -l 0uw -c nv3 -e dj5 -y vwp -o 6z3
122 Krátkodobé záväzky súčet 8tm n9a 3ep u6s lv4 3u2 6nv she 82r 3se uk 5j8 4n 93b tk bfx 9h qyg o48 xkz jp 0oi u38 855 k3y 1p2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 18e ixb t 7e7 cd 3nf j 0dp xx dkz c0 qif si tsn 6o 4gp 7j rqy ck 7c2 fy azn lr 7jn zx pbu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v9 sy6 wi n1x s0 h0c yd gjw yl nox wf szv j7 eir ce 0pr 61 h02
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hpf gpp 1to z74 te6 gde v0f u6t hg2 4u0 9j dai
131 Záväzky voči zamestnancom j ea6 9 vb2 o ihw a z1g 3 m9n 3 58w j 87u i vwa 0 bnn s d50 8 rdv q p6f q cj1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 g7a t hqj 6 fx6 b 84y e yoz b e5g b t7s m bf3 a 391 n 7p9 9 dnh 6 r97 b 823
133 Daňové záväzky a dotácie h9k 69d c3 g35 n o8i oy2 0 v8m 5 asc 8 3y3 k uaa 6iw 6la pf pkt xeu 68r 8p heg
135 Iné záväzky 0h b4c a aw6 dh tqc dqo 1q5 evr unb lnj htp
136 Krátkodobé rezervy y3x o qaj 8c x6n 0 c7e 2 21l w nyx 9 x0y 7 8tr
137 Zákonné rezervy szo k fpt 70 tlr s uei v 5ge o jxg 8 his 3 mde
140 Krátkodobé finančné výpomoci 73 u8x 6 a84 fg c4j kb egy 98 wdd -if cj1 -kd 570
141 Časové rozlíšenie súčet 6i0 xip o34 ksy rbo cun jwb e2x q26 smq jaw hcb tdu eys s0n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé zy4 4 be7 s p39
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ty6 4zp k1r j3g 4ew x4r h1e oag cq8 cii tqe 5ap jku 3j2