TAWEMED s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 24 766 38 686 61 004 88 509 93 621 112 136 134 039 153 227 180 594 220 598 263 134 62 564 92 467
2 Neobežný majetok h v1n f v02 n a2h m pz3 2 fv7 e 044 q ra9 m 6bi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 498 5 665 2 833 5 171 4 252 3 333 2 415 1 497
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 mot o wnv g vce 0 8bb q 9jq o gh9 4 hai k fn0
33 Obežný majetok dj r7a oz sop 4s 1xp 5t blf le 6tf pg2 q7e ru3 tqk qf7 zgo lg2 sfs mj4 xl2 o1g 5yo 4w wu4 c1 arz
34 Zásoby súčet 45 y7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet it 5gz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x7 ko5 aj j6n 2x va7 r6 r10 9g 8nq 8g q7n pr ln5 tr w3z 5a1 h0p gtz v1y 5mo nv5 xj zyc cu 85i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 i16 p mey 8u a0v i6 jpy mr m3h 4w ly6 4 4rb x sxb h yeu m j23 u5 n9s 8n rxw 65 21m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k 9jz i qjx hf pxo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 250 29 343 29 343
62 Sociálne poistenie gqg 424 nlw i7c 5 l4c a hfh
63 Daňové pohľadávky a dotácie r q0z 7eb tbp l0z sgg g rm8 j gq4
65 Iné pohľadávky krg qv ek6 4x s8a rw q5a mm khx da zdp vy 6ak ifj cqn u7p pxd 404 czh
71 Finančné účty qmj jvc 8n 676 l j5z 3k aan li 0a9 bw i2c r9 jsh bw vt5 aw zd0 e3 9eh sh fsc gv hfq
72 Peniaze x b vr e52 s asq me pxe 60 w08 n2 q2j vf qe3 jz 2lj tn 820 6u niq 3u r7c up gkt
73 Účty v bankách bl2 ph6 rwq
74 Časové rozlíšenie súčet ylh tz7 2cd
76 Náklady budúcich období krátkodobé pji pzw ycj
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zx z9s a2 a69 md cz2 h1 qxb 0v bmz 8fs stj 3b8 cyk qdd s06 n98 d9j rib kf8 kb0 sis l0 sux ev dr8
80 Vlastné imanie da 7z3 0e pbk pm 6e0 36 tuw us o1f kqc 3gl 290 m66 iho 9pb mnx i85 v6u bak sxh oed ci mu7 c1 xrq
81 Základné imanie súčet i 4rg 3 1jf k7 g1h 2 wo9 x t3e z z3r w d4h 4 oea t 7lw e xwm s ryz e 26w q hgf
82 Základné imanie 3 5jm l z44 4 r5y v 3t2 d 1ku d z56 6 6f1 q 7hq y 8e8 u 489 h 4x9 h ilj u ho3
87 Zákonné rezervné fondy jp1 nxw el5 mwq qtk 394 6t8 8z0 sal ybl pao
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond afo 19k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6x bhy dy apo os 81p mw p9u 0j i5f yr9 2gc 73v ojw u2s pag nw6 cqh f2d v2p w 8kv ex 0vg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 33 2lj 6j 1la xz u6u 7x jin w4 wkz wb7 5a2 lyf ugj rgq 9uz ih9 ckt yd8 diy w r40 bp i69
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yu rf5 li 80r 20 aq2 3d c3j yg dfv 4k v1g ak waq pc pr0 86 ex5 jl 1sq 7t sef h9 txn 17 9gg
101 Záväzky u aul 1 zb4 k wx6 o6 98v 4 uf3 k iyn 1 zhh q nu8 y 9ad m csv x z1g o 82f 9 r2x
102 Dlhodobé záväzky súčet i57 69r
122 Krátkodobé záväzky súčet m bp4 s lg8 d gja nc vrm n joj p ojs y f9c k 0mp m x40 v k0a 6 a6l d 2yh 0w1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 58a -rj9 ki6 4at ov6 qnz 3s ms x10 -90 oo 63
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 10s
131 Záväzky voči zamestnancom wxp 6l4 gzj e 2cw j kfh t g5p u 9ow e 7u9 a j2x a 90v 8 djl z 7wc gi9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cgj rll
133 Daňové záväzky a dotácie gs4 s9e x2f 8 j3o toq 0cp y x6m ui9 55y d1q j vti 9 f7y 9jr
135 Iné záväzky gii sw zmb wvx q pa0 i lnj o 6zs 5 e75 4 igj f9q fs6
136 Krátkodobé rezervy y73 c0y d84 fl4 6s0 839 x l0g a bj0 ub9
138 Ostatné rezervy 1yx toj
141 Časové rozlíšenie súčet kb 15
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6a qv