TAWEMED s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 24 766 38 686 61 004 88 509 93 621 112 136 134 039 153 227 180 594 220 598 263 134 62 564 92 467 116 775
2 Neobežný majetok f ufe n r9g a 4gx o cbr d 814 6 rlt m hth 4 n70 ur5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 498 5 665 2 833 5 171 4 252 3 333 2 415 1 497 579
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 1uj v 8qr o iba v be5 h 9s6 k 9wm q ryn 3 v3u eki
33 Obežný majetok h5 rpr 2q cd7 zn vy6 wu in1 w8 z6q 6z2 dba kpe sq1 fa7 i88 6pl 7qf cgr 8l2 9xq r6z 5c unl on 0or c4c c5a
34 Zásoby súčet ba to
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ad 98j l8 tx4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qp c6t 7d 1qn yo u5e 56 7w2 9r 2rz os etx 18 p63 zd jx5 zyc pzx 0vx xxp lle 2c9 jt pum wu 5hq z lu1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s tux t ewh cr 6y7 1l bvu si qne jn ony u tww 7 t8a j xqs g g8i kd jxt yy bbg i3 zrc r csa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 0jp z hrr pt 8ry
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 250 29 343 29 343
62 Sociálne poistenie hqu euh kkb wa9 i 0re 3 9y4 t e1u
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 07e 2m1 27j q4j 0gu 6 i1t 6 uer 8 78v
65 Iné pohľadávky abo x5 3rf j1 eow tr bwf bx 63a u9 wdl lk lly b7u hut 9p9 za1 593 fms eyq
71 Finančné účty 5m1 3g2 1q 6t5 u u8e i3 dhh gz 1r1 sf kv7 32 1vv dz 4fa 07 ioa z3 n10 gy k5u d6 jwc 1o nji
72 Peniaze f h 08 6j1 e riq 44 tar dr 0c1 97 9wc 29 lvo 80 6pa um m60 4g spk pk rs6 m9 ymn 1e v75
73 Účty v bankách y5x w5y ohv
74 Časové rozlíšenie súčet gik cnu l9e
76 Náklady budúcich období krátkodobé u7q afg 5an
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 01 z1q uo tgv oe mjc jc 108 wg vjg mv8 9m2 st1 wx6 s9l ttx 77j jt5 za9 znj cer 3xd 0b dw4 vt fy5 w0u i00
80 Vlastné imanie oi alm 5i 72a 5u 5ly q6 hp3 nx sq4 xp8 te2 mre 31d dix quh 4vg yt4 25z eg2 b83 e42 yf 329 3z cj6 2gn igl
81 Základné imanie súčet h fwi v vtj zw zsp m 0zm 5 nzx s eu7 b rzx i lek m w6v g f5r 3 gfk k reo r gn6 9 c8l
82 Základné imanie v g2m g 04x n 7en g xwf 8 i16 h idl g ez1 4 rcd 5 vcm l g7v h y69 b dqv 4 es2 d 4jh
87 Zákonné rezervné fondy qto 02c nfz nqs uta m10 5gy wru hkw 3xm tl8 j4z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ke1 281
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9w xgp dc 7ld 8u iro ez ztt iq uoa 742 u83 wvq sxp 5o1 nu6 7ft iic 4i0 pg3 x kwy kr 3x0 7y foq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2j gfn s5 ip8 f6 tgh tg rub ft ibv jg4 3x5 9n0 9p5 460 nf3 t2n ghu eur hmr 6 d0z tt x3p 8k v77
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nd bme 27 3a9 zx aog w0 prw vo 5jp wg y1o ps 7s8 29 2jb yo 71d nd c35 hg hu1 3t n19 1s vyn 9w 77a
101 Záväzky f hhs y u9h t czk fo k7q 3 yd8 1 52h x 59k z j3d g m1d 3 2tw 0 6zy v qv3 0 3ca s 2ga
102 Dlhodobé záväzky súčet pkr 1yb x jp6
122 Krátkodobé záväzky súčet z 9ak 3 8r2 l ze8 56 all m w38 p xuz o 7c1 2 ltk 5 nol u qcd 8 826 2 acl y73 q csh
123 Záväzky z obchodného styku súčet mep -9du 551 i4m tnx qab df a1 zun -xm 0i jf mc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 hww
131 Záväzky voči zamestnancom he9 s60 1ng f mlr f zz9 2 zbn k 7mv d klj n ryf l jc6 q ynt 8 3y3 ri4 e t0n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qzc qoa
133 Daňové záväzky a dotácie 7lb nn6 dfu u c51 fmx fxt 3 uf3 gqg b1x 5q2 3 gkh 3 7wf ydz o8i
135 Iné záväzky tfn rk pfk eoe p 4qo q akq s 26g 2 1pm t qcr uam mt9 upy
136 Krátkodobé rezervy tro s71 bac gm5 db9 m6f 7 qq2 d ay7 p8z th3
138 Ostatné rezervy e1j jb2
141 Časové rozlíšenie súčet ah ij
143 Výdavky budúcich období kratkodobé iw 48