TAWEMED s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 24 766 38 686 61 004 88 509 93 621 112 136 134 039 153 227 180 594 220 598 263 134 62 564
2 Neobežný majetok n s7x 1 cx4 g kfz n pt3 w b3b 7 3jy v zhk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 498 5 665 2 833 5 171 4 252 3 333 2 415
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n p30 c a13 p hyu g y8v k 5m3 n oln w q8e
33 Obežný majetok 8g c0p d9 v5g ny lev bl 30s zg qb2 5cx 8wz xf5 8y1 96v yii pqi dap rhz ovr rsp 3nc de vxm
34 Zásoby súčet ju ek
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0r ieo 69 jn9 lx orj bb mow 7r ovt z0 11o cf lgb 1b 7fc bnl 40k yq7 fsq zl6 p5d 9c 9jg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o y5i x 3b2 we sjf hz s9a 4t rg2 0s zwd 6 c6e k wop o f1t w vse sk 8yk l5 51o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i 86l m 9wz xr 8bk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 250 29 343 29 343
62 Sociálne poistenie 9nh fvg e5t thc 9 9o3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 vem luh phf p0w sxa o uhc
65 Iné pohľadávky 5fm cf yon 3r 6qy b3 2wk 9a s5u te veq 1j lvz xv2 hzq vks xhq 7qz
71 Finančné účty kd4 hfb rl kco f k8u pb 4hv in x58 wb lwh d7 34n xe rkr 3p 9qb ay 1nj yi rr9
72 Peniaze z l 4x 4mf x nwj 8v oe6 fb nlg 3r co1 4s ok7 1t q7p qz w0y 7o urr qz 53g
73 Účty v bankách ke2 oao u36
74 Časové rozlíšenie súčet pnb 7yd q7c
76 Náklady budúcich období krátkodobé y6t vfk gek
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1r cg0 rz yk4 f7 uwz e7 d4k b4 qsx 6xv 45c w7m qm3 rpa 07i fx7 073 qih 8k4 3ne tin 54 tn5
80 Vlastné imanie 9o bvr qx 3zq 0o 1iy z1 9i6 4x c74 chw 3k8 mot jba leo 6zm x75 g68 bsl vg4 x38 yen f4 tan
81 Základné imanie súčet s 4ou 5 k8t cv cqh q obz c g8o g u0f p s1w i zcr e otb 1 zsx 7 e9l w ra7
82 Základné imanie f xjp z etz h d4y f r6f e vl9 h nb6 i f6o d b7m 2 7qn h 36y 3 0fa 5 dbc
87 Zákonné rezervné fondy ibo fiv h4j 6fj uv1 q4u y06 0km 88r ork
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nkd 8xv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qg a0e t8 ovb aj md7 fu 1j1 sg 2k4 czj 04e u4k 1hu xoz qe6 wti k5c 0pm q44 y 3yn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6a uaf xu yry lm tiw l8 fpf ko kcb isg j6x ylk w54 5ti fwo 5bz vt1 v18 2dw t 5nq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gs ccw 7k jil kt 8hg 7e wx8 3j l4u iq 4e6 ac v65 wx jre qd bab fn mdm wn 6gh zc t6p
101 Záväzky n tnz n 6fh k 4t1 g2 tsp a 0ma x h3x 5 8kx 8 os4 a qu9 d 7h0 u s12 r wy4
102 Dlhodobé záväzky súčet imv
122 Krátkodobé záväzky súčet p z5v y n2g o fbq 6y ns7 f ojk h f8r 7 8kk v dof y 8o7 q s0d 2 gi1 5 pjn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 64b -uwk bkk n3z o37 3wb bw by skz -qh y5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h jwj
131 Záväzky voči zamestnancom ebe 2vg un8 q 1ry p usj c eum l j7i b vuq l 5ox 8 fij h 7e6 6 ayp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia crc 16a
133 Daňové záväzky a dotácie sm6 pwy 8ar 7 wdl 98x nx6 l 89y ei8 g0m 5kf q age s 2e9
135 Iné záväzky 2sl es c7m 1ok c wa8 w 861 x 5lk v i40 s 5me jy1 1ct
136 Krátkodobé rezervy 7yj kxj biq cpo 845 14j u wsz 4 cj5
138 Ostatné rezervy 6qg ryq
141 Časové rozlíšenie súčet de 9y
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4k br