TAWEMED s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 24 766 38 686 61 004 88 509 93 621 112 136 134 039 153 227 180 594 220 598 263 134 62 564 92 467
2 Neobežný majetok l kpl c ze7 r hfl 9 bqt n dak d cwp p dds b b16
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 498 5 665 2 833 5 171 4 252 3 333 2 415 1 497
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t nrd d bgv n yxm g scg k obo v jm7 b 92w q 31t
33 Obežný majetok fc o80 dy 52s 14 i6m ik cmk q3 ypn znb exk o7i w4p o9c pun jyy i0i kla lyx qp3 fcf 53 60n bf ecv
34 Zásoby súčet 99 51
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7s y3c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4j 7lp 80 qzp lw vpb 9i m8w xn 79m ra uow l9 hi2 ea zkn 2nj kpm gyf mfi kua et9 zs wdr 6l hui
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 zss 5 lzq km i9y m3 rn9 gd 7ug nv bch j 137 s 7bw b i3q 1 rnk 34 6ss s4 n60 xd 0e1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q 002 3 lto ih pqy
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 15 250 29 343 29 343
62 Sociálne poistenie p6j wp5 1s7 3h5 r lzg w l0i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 oh0 c6o afo ri9 wjn z j9o u nzy
65 Iné pohľadávky jrz e3 ctv ho p79 40 8cz xs s5u 7e 1w9 1h teh fqb x5v i33 cs5 ib0 bj7
71 Finančné účty lq3 dj9 gk xec 1 70u 0u xsh 5l psg l3 w4t 8n c8j a0 ei9 xt grh yl 07v mi wca eg j6d
72 Peniaze k l c5 m5c o t5h 41 csy q1 a0c bf guu bd pj2 v6 1tu th 2n8 62 hlh gs ymp 3r 3ce
73 Účty v bankách pcf kjf 9v6
74 Časové rozlíšenie súčet 2pf sri rjb
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3gk h68 e7g
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bq tlc 4h loz p5 sws 8d lw0 qa zzk 83s lap glo bkf 97v req 614 oj2 aq1 lib y2p z88 w5 ybq 8h u2w
80 Vlastné imanie yh o18 8c cin j8 yv9 wu 5tj 1r i7b ii0 rbc 58w yoi wr3 9sd 0jp dzg k38 ld6 f3q 1kr zn y0t ho olm
81 Základné imanie súčet 6 zij 3 c61 1t 76d p vp0 b moy x 8yc f q9e 9 7k3 g dph q imp 0 a81 c y55 s 15q
82 Základné imanie e rvm t kqb n x0k f o1r t 5td o yi0 j h60 x p9t 5 3yh s tuc 2 jsf p 6el k bq2
87 Zákonné rezervné fondy 25b ezw c5x 6wi n55 p0i 9rz ydr dcl lum uub
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g3p ssa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yu k53 nf uuv t5 hms 3e d9i 0o 7z5 0hs vve yha o0r 7ru pif 7xc 04i aew w46 d c5x dw d9v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 87 8mn i0 vwt rc 6hj 0g f2s 5m 9cm 8yu dax msi noz utl rjc 717 fvd mjg 4u9 g t9l vn d8c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zs wue pi w90 wz zr8 kh txo j2 uly fx 23h ti quq hn 91g s5 1f6 sq x5w jy 7hm q1 22m h0 9gq
101 Záväzky z 9o2 y 2na r snp 2k tc7 5 b0z a 80l 5 6dv n h2o z zdy y 4ur 8 8uj 1 cet n ak5
102 Dlhodobé záväzky súčet jga pwo
122 Krátkodobé záväzky súčet x u7n l 4gm l x7h eg yic 9 wbi p 9gv p 5jv v d7x 0 zfu x 7zm 5 qbc 0 mg1 gjp
123 Záväzky z obchodného styku súčet qqg -652 mhj 2kp ojq lba ab z6 3z1 -zm 1c lf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h t8q
131 Záväzky voči zamestnancom xoc ncu v2v 3 78k j c1d z 5ly g f3h 4 e6h h 5z6 x 4xr u xrk z l42 kpb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zo5 3b6
133 Daňové záväzky a dotácie w5w nli k9c 3 exh 0zo 4bm c 3gg w2m mxs 6lv n euz h qrq 49k
135 Iné záväzky ym4 ro 96i 4lg q s7s t zf7 d pd9 d g1w v sw5 o4k lcj
136 Krátkodobé rezervy b4w 7u6 fm1 b57 ej1 pfo p snr t 8hi jcd
138 Ostatné rezervy 0bk prc
141 Časové rozlíšenie súčet vn nj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé bn vf