Blaňár & Partners s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
62851/B
Dátum vzniku
03.02.2010
Konanie menom spoločnosti
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie právnych služieb (od 3.2.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Pavol Blaňár
  Kamenice 5240/26
  90201 Pezinok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena spoločenskej zmluvy v časti obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia spoločníkov zo dňa 31.3.2016
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.03.2016
 • Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 31.05.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.2.2011.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.2.2011 - zmena sídla.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2010.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.1.2010 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 1.3.2011
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.3.2011
 • Uznesenie z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2010.
 • Spoločenská zmluva zo dňa 20.07.2012 - úplné znenie
 • zakladateľská listina
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • podpisový vzor konateľa JUDr. Jaroslava Blaňárová
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • osvedčenie Mgr. Pavol Blaňár
 • osvedčenie JUDr. Jaroslava Blaňárová
 • úplné znenie zakladateľskej listiny
 • návrh na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011 (schválená).zep
 • Potvrdenie o schválení účtovnej závierky za rok 2011 .zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 1.8.2012.zep
 • Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012 (schválená).zep
 • Potvrdenie o schválení účtovnej závierky za rok 2012.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.1.2014 (zmena spoločenskej zmluvy).zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 2.1.2014.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.1.2015 (zmena spoločenskej zmluvy).zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 2.1.2015.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.8.2012 (zmena spoločenskej zmluvy).zep
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.3.2016.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.4.2016.zep
 • Spoločenská zmluva spoločnosti (úplné znenie k 19.4.2016).zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
Dátum aktualizácie
03.07.2020