Banskobystrický samosprávny kraj - Účtovné závierky

2020

2019

2018

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_15888.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_15888.PDF
CKS_UZTS_ROPO_15888.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_POZNSTR_ROPO_11754.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_11754.PDF
CKS_UZTS_ROPO_11754.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
CKS_POZNTXT_ROPO_9745.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_9745.PDF
CKS_UZTS_ROPO_9745.PDF
CKS_SAUDIT_ROPO_9745_20150826.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_SAUDIT_ROPO_7345_20140811.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_7345.PDF
CKS_POZNTS_ROPO_7345.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_7345.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
JÚŠ
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha