Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
NUJ_OS_2021875042_IR_2023_3869788_5215208.pdf

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
NUJ_OS_2021875042_IR_2022_3473043_4696504.pdf

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.DOCX
Príloha k účtovnej závierke NUJ.PDF

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.TIF