SYMED s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20900/T
Dátum vzniku
27.10.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 17.1.2019)
 • Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 17.1.2019)
 • prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gastroenterológia (od 3.1.2017)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore - gastroenterológia (od 13.11.2007)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.10.2007)
 • kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 27.10.2007)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 27.10.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 27.10.2007)
Spoločníci
 • MUDr. Peter Slezák
  Ota Holúska 8669/38
  84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  Slovensko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MUDr. Peter Slezák
  Ota Holúska 8669/38
  84106 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.05.2016
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Živnostenské oprávnenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Hana Slezáková, Stupava na MUDr. Peter Slezák, Bratislava
 • Zápisnica z VZ 04.04.2011
 • Vyhlásenie konateľa
 • Dodatok č. 2 + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z VZ 30.05.2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Dodatok č. 1 + Úplné znenie Spoločenskej zmluvy z 31.3.2008
 • Zápisnica z VZ 27.03.2008
 • Rozhodnutie TSK č.j. TA/2007/4116
 • Spoločenská zmluva
 • Živnostenské listy
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľa - MUDr. Peter Slezák, Bratislava
 • Podpisový vzor konateľa - Hana Slezáková, Stupava
Dátum aktualizácie
22.09.2023
Domény