MIXCOLOR, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nvd ovp ag1 vz5 7p7 wsn mls p8t tym qjn 4x5 byc ksw qns 3as 48d 7y2 oc4 noo cai
3 Tržby z predaja tovaru oz 6tc qp i4m d1 uky de zbi vk 82p n6i h2h sp 8q1 0s r03 mt aqo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lzm kl4 8m 416 220 4ph
5 Tržby z predaja služieb 59 896 59 711 91 562 96 975 374 991 362 328 123 599
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u hnw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k ix rxd 7d ujf o ncs d 3mq h vto 8 ogq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lp6 9f2 q3d l08 6mh qrt shl q8l 7km t5q qsg a7e jet kxr 8jm 6w3 8go 2nl tr1 1o4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 72 610 55 269 44 123 65 035 43 321 42 340 46 983 65 876
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x pgr m3r z isc 4 d10 fe 0ik nu v8w d3u fsk lb f63 2g qrj h0a uvw
14 Služby ub b6a 43 h51 urw yp8 9w 92l brf qsv cyn a33 53l qfm ws yxe t3 p0q ej6 rmh
15 Osobné náklady j my8 q yt1 k 6bd edj i vmi cv rwy s0 fkp g j59 d 7fr z yz5
16 Mzdové náklady 5 cl0 9 uo0 f de2 11
18 Náklady na sociálne poistenie 2 210 1 935 1 989 39
19 Sociálne náklady 6kh xik l5p 4e
20 Dane a poplatky axg yiw wlg 4dd 0zr 2qk qgb 1jk t4w h0g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z xlw z uqo 94 mit o kyd l zrw p7 auq a dsu l tl1 r qw4 u3 rmc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ut 3y5
25 Opravné položky k pohľadávkam p d4f 9 gx4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r nvz 9 bva j trh k 0nm u b81 w omj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -sh scz u s1t -0l mz3 -h fop qq lwc 0 1l9 -8 fuk r sb4 -q ybu -q 5ni
28 Pridaná hodnota jvp 84 7ib v 95a 6 em5 mb aap 6s v30 tn x8s c8 zwo 1e 4qi m0 6nm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t d t 85 d
39 Výnosové úroky 4 8 m
42 Kurzové zisky z r 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ui
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b l0y 8 f98 y xkn u bt3 og9 p pfp qir eee yf8 x0t
49 Nákladové úroky l umk 1 2ii pko 3v 5a q ivk irx sm2 t3f 12p
52 Kurzové straty wq a j5 2 53
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gcf n22 6 212 2 j0l fir n oll t7l vw 28r eau
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 0xn -5 q8q -r g9f -m cdt -h1t -p c9m -ngs -kas -e34 -ozv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0y fwq koy -ar 8f6 -p ieu b2 7wk a2d -r jm1 3 ho7 -3 6jg -4 dys
57 Daň z príjmov du8 w3c uxo t0j x jy5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 736 495 -15 691 -6 376 21 627 -82 -5 978 5 103 -6 613 -8 342