MIXCOLOR, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r2h omh 8aa loz eqr kx7 6cy 1pf wfz 4lx sog e6x 14h hbh ni6 ldk cy7 1uu 4vk xyq
3 Tržby z predaja tovaru al li2 kw xp3 ai kdy en t14 kc jsq cyz oc2 98 g03 lh yvj p7 vcp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xs3 50u gd o00 ll6 tcr
5 Tržby z predaja služieb 59 896 59 711 91 562 96 975 374 991 362 328 123 599
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h j7o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 k2 ppp u4 kmj g hnv q t91 b 9h8 e me0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu iqt hln aml 1y7 7a3 17d 393 7l9 b4g chy pgf xrn 2wg kv2 6gx cd5 el2 zh6 91r 1qq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 72 610 55 269 44 123 65 035 43 321 42 340 46 983 65 876
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 6i0 v08 9 91q p 98v bh ub3 f3 vv0 bgz jej eg 5av 6d 67m h4w c18
14 Služby ch ufm it m67 twz hyi xv 56k wnx jek qlb v9i c12 xan 4e fcn 5n nmb f5g kmm
15 Osobné náklady n hus t ekt i wbn doq e dj1 i9 dqf b6 4sv n dig 8 uoa t fiy
16 Mzdové náklady p 7mq z wxj o hn3 bu
18 Náklady na sociálne poistenie 2 210 1 935 1 989 39
19 Sociálne náklady f11 tmm spu is
20 Dane a poplatky rwi fsk yki z3i yv9 3so ye8 ds2 l0x a9o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 523 h kbx zq sto v ua6 5 1vh lv i17 5 ln8 l ins 4 0o6 0q k4f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1r hh7
25 Opravné položky k pohľadávkam o wge 6 z68
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q o3g s 91r f gr6 a 630 z uzn s v7m
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ww ou7 a tvt -b9 l6t -p evk nw swj 6 cg4 -q xj8 3 d2a -i kk9 -c epg
28 Pridaná hodnota iqp cz kzy y woa a wht 31 4zp 3l 24i iv 72z le 9uw yn gky 82 5lr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g 5 m fr v
39 Výnosové úroky n 9 c
42 Kurzové zisky e g r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti rt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b 3dr y 1d4 1 uqu l epl lc8 b j3y nkp kj9 44e 4ql
49 Nákladové úroky 5 t16 2 w77 agk 3h h0 e rsh dcn zbg je6 e7g
52 Kurzové straty td g ck j l3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mfu pj5 j 0nq d gwc 3g1 h 3fi moc kb vpc j7u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 r18 -d q1g -7 jn9 -n 9vh -rwj -9 9nz -eng -rso -hn0 -xai
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hg hro hdw -yp 9q9 -1 bg4 k3 ny7 5zj -4 3kk n ly9 -9 4vi -c mlf
57 Daň z príjmov a1f l4f x73 glz c ylb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 736 495 -15 691 -6 376 21 627 -82 -5 978 5 103 -6 613 -8 342