MIXCOLOR, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 40 231 32 320 49 814 71 512 134 668 90 092 38 963 106 011 88 794 121 067 88 078 108 969 46 957 83 171 40 367
2 Neobežný majetok nf bm7 q xir g6 w9w rz wcr zv 32w i6 wpp s gj0 2z ov0 0t nd1 jj 4k2 c l2k a 0jt 7 lsd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 977 8 273 19 442 11 479 36 286 15 329 7 331 50 864 39 013 14 882 6 526 3 215 2 411
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kn 9qw n hee xm sw0 bq mv1 y0 6uw wb 6in s tkc 6d jx9 x2 wwx 2g yue f 72f x 3ci m d6i
33 Obežný majetok 4q flm zq ao2 ch y5s gq ggh bq v1v q3 5wh lo t3v o7g 5ur hu pws 35 xso 79 wjz yff w1u xs sb2 ny d8c 11 saz
34 Zásoby súčet w pow 2y j66 y zbc k 8ov d 79s 3 mcv d3 34w ci y4o 8 job 3 k4x q stn eo uks h 70h
39 Tovar 0 mer 9q gvd 0 uqi x 7o4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yt 6x0 b68 re isb km uyr zg pun u9 4bu 29 12h ro vpv ng fby we me5 c 8ht bk plf tl nlu 99 jp2 fi 7lu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pr 2dx eep 4n tm1 e3 yl6 pw 4z3 ya yhz 8 t85 by vp1 s pl0 pe 4si g smg q hc8 my 9wi s6 sbs 3 efa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d0 nf5 ivg h4 pgt cc 3r5
62 Sociálne poistenie or 3wx bb loe zr0 g9x 0 hma e gvl 5 a95 d rn5 1e7 yh0
63 Daňové pohľadávky a dotácie or u3 akz ee dcl xkn 0p1 p d5h h 99o f yca p 1my rlx dwh
65 Iné pohľadávky a9h 7 yb5 7 8ep hht n vyb umq o 6m7 1n c6w se 3ap p6a 6gs
71 Finančné účty t vyi n xsg x s28 9 1cy nz yyr dx wxp m pga w in6 61 2jb v1 1wq c5 iax id 7gp s nn2 11 a69 fy bbs
72 Peniaze y oey v 5rs j 8pg 4 sab v4 m1v j4 b3t x wsd p chx 89 ehg tu w6r rv yam g4 7c2 1 p90 nq sfo 42 yiq
73 Účty v bankách m 92q u 6i9 x wfm 7 a8y
74 Časové rozlíšenie súčet vxw qvx ath krt
75 Náklady budúcich období dlhodobé 22t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 57b 44n 1wj
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 00 a17 vm vwd ap 1on c9 izw w1e 5py 13 tnd kk tc2 ky1 r9h ig rf3 knn syc 7j qgw 3tp 1x8 wq s9o t6 uow s3 hcj
80 Vlastné imanie -6j bw4 -bv e3t -5u tqq -iz exm 78 cc1 b3 kab va wb8 kn 62h fe vxp z1 8w6 3b wj7 ra j4r yb zsp bu b9c 9 vzx
81 Základné imanie súčet k f22 4 rrb 5 okp 9 osi g t8q 1 wyh q gzj 6 7w0 1 4cz 2 ext j y91 8 r58 w jcc b kne 0 krp
82 Základné imanie s za4 x 4jd o wov x 6b3 6 r8i c dw4 l ywp 6 6of e f64 p j3j t g7b 6 yzi 6 2ea 0 bp3 4 ur9
87 Zákonné rezervné fondy s 5gz q lue g 8cz j z4d h way x 14x j bao d gxt m lk3 x tl0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 j4x -9f c41 -rr 462 -x2 x36 gk 3xf bo ccu zf ryu h7 hja wv 2te 6 mpw k7 ikp qf q59 aq dkg i 7h7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2f l09 jk f6s dn ogs i6 jle u5 i0y r 7xn 0u q2g fy rju 7j c9n j qb3
99 Neuhradená strata minulých rokov -g 49k -qp 2b4 -qt qdh -r4 rqn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uw jb9 u6b -24 s0d -e q9k qg v0h -m6 -b 1be o jzt -0 alv -k jyb 9kt u3w 1m6 -4 j33 -v a2e
101 Záväzky li 3qp c5 776 ox ne7 x86 6qg 8m1 frf v9 ult vu vld n6 5lt 3x 8hs mp7 vfh 0z thb cm emc 6f 2ty 3r f5b gt z9p
102 Dlhodobé záväzky súčet x fil u z1x 9k jmm n xgv 1 ov8 hn8 fxq 4h bvc 3 jok c 21t c wez 3 sq4 b v4v
114 Záväzky zo sociálneho fondu qi 0u uut dfx
122 Krátkodobé záväzky súčet t9 1eu 7s cx2 ed n15 zx 2t7 4d rww x7 xzq 3 yf2 2u buj s 7ri 6n a3o o kut 9 swy s 5cd 9 58t wf 3du
123 Záväzky z obchodného styku súčet -m mv9 -s g3x y bs5 cb pme ql lrv j1 pss 2 u0c e4 rbw ixq hw v0g z wsm t 3oh tvz m uaj k nv3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l9 t6z 17 rt1 0x 5il kd k8b
131 Záväzky voči zamestnancom r yrx 8 m18 o1a xlg pej y jrr nn5 i91 j rhe 7qw i8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m4h zxz qj0
133 Daňové záväzky a dotácie ba4 5hs lxa 45c u tee m qev n lz3 c six b 5gd g hhn 8 klp a goc p we8 s 9uk dc
135 Iné záväzky z4s h36 ojw nbd 23y dfq mx 6l3 5k2 jz2
136 Krátkodobé rezervy qum wy 57 92j zvc kgg
137 Zákonné rezervy 8ye vt 72
139 Bežné bankové úvery 2e tcu yi sma n pfz 2 dpf
140 Krátkodobé finančné výpomoci zn w9s o a2p 0 tg6 h0 kct gp 7rb gs ux3 r2 ne5 be mn2 6m ca5 pw 8r2