MIXCOLOR, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 40 231 32 320 49 814 71 512 134 668 90 092 38 963 106 011 88 794 121 067
2 Neobežný majetok zj z1b y n6v g2 s3s 21 fap jr y2t xy x83 v ne1 ib vrk xn ogw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 977 8 273 19 442 11 479 36 286 15 329 7 331 50 864 39 013
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gk qkf s zou u4 z0i i0 ya7 n5 u0s bw 3jv 4 anv 0o 348 56 3z0
33 Obežný majetok 50 je1 iz grh vp zp9 52 6m2 7d 2ky di alx qm c5r 3ib d9f cj z3z d8 jin
34 Zásoby súčet s zep aj 7zq b gwm x 4p7 t 086 f 5qa 3h dhf 8d wo5 n jq4 2 x2p
39 Tovar 6 lqe ih m1m z hiu v z69
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 42 87a cj8 qz vnh f6 5sq c1 h0i bw now el kis oq b5r x6 vk4 qi xi2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i0 cvx iw5 7k 9mk 6x 0yq 83 3bu a2 czq q 4bc cr iqb t mqi wl v4r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y0 h4s hq8 3l ae6 zi tj6
62 Sociálne poistenie sf oo1 ig pnx d1x mtv i dbs
63 Daňové pohľadávky a dotácie u4 g3 y9m l7 23b ict 8be v q2v
65 Iné pohľadávky 8m5 r vt1 8 7am czt 5 5wn xkr
71 Finančné účty a wba b 6k2 m 9kc 8 y7g 1i r35 1m v29 7 bmd y xm3 lr 7rm bj 9nc
72 Peniaze o szx i l54 i j3n l mnz c0 xa1 nr 702 h rds l nj8 gq a8y 65 az2
73 Účty v bankách k dmi p 8wn 9 pl7 z nec
74 Časové rozlíšenie súčet 092 c36 d4s k2h
75 Náklady budúcich období dlhodobé czs
76 Náklady budúcich období krátkodobé p3p 3co mit
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY js p00 e8 ne0 mn 5vp nx ltr yhh 4xw fr mmz r7 ecd q29 qn7 5t qr1 lxb zx4
80 Vlastné imanie -cq q3b -go 04h -4n zl3 -mq jtz x1 erg 7a 99u t7 0ms nm 93f fd f33 zb t5y
81 Základné imanie súčet 1 q2g p k3m x och m 7qg w q0a h qe5 k uwz 7 sdj v 0ak 1 jc0
82 Základné imanie z u82 x 9qh v 7fr t ygs e n2s t r82 t 7xf 1 xn1 l q8v d 3hl
87 Zákonné rezervné fondy d zjb j oyj t t3l o a7a 1 9x4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d u4v -7u yql -xt 7y2 -ci 7vv nm 0c2 fq 7m9 yl 6c0 pm nfe m0 exu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u3 s2n mw kvn lq zto 7u kro sr b1b
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 axw -so otb -oy f6u -yl l2b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a4 fb5 fof -6i gbg -r 7fn tg yfo -cr -y l0q n 0y8 -0 xr2 -c twi
101 Záväzky 2t 842 s1 u3d 10 k44 mh0 g8s 6jc wap 57 6lo ub b3q nn s11 8n tm5 dqx h79
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 bwg o jk9 8n uqo u edo 5 1p0 r3v wpd jp g2v o r7u
114 Záväzky zo sociálneho fondu m0 6m hdu trb
122 Krátkodobé záväzky súčet gj yrm qt fkh 4a 8kd jz sa4 3z 0ue 7u 7zc w 8ax k5 wl2 5 gqf ik vs3
123 Záväzky z obchodného styku súčet -v dsh -2 jjb 3 avs rv pn2 ds 43g pw 9ou p obn c4 syu 82a f4 aun
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rm rke 54 6f4 d7 9go 67 qxt
131 Záväzky voči zamestnancom r v1j k v6n pyt 9j2 0ue 2 833
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qrg x8y di9
133 Daňové záväzky a dotácie 33k b0o 460 8br x g34 b yp5 o oiz v wxt 0 hmg p 116
135 Iné záväzky zay f0z auz s1j nb4 q55 28
136 Krátkodobé rezervy xrs o1 qp nzc 74g
137 Zákonné rezervy ixl k2 qo
139 Bežné bankové úvery in l9a vs vcj g lnf e ot4
140 Krátkodobé finančné výpomoci f8 t8t 0 okh o 1w9 tn 9r0 xs s15