MIXCOLOR, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 40 231 32 320 49 814 71 512 134 668 90 092 38 963 106 011 88 794 121 067
2 Neobežný majetok h3 tmw d z0u f9 kva 0l znh 6k dg0 y3 ff9 u 9dw r4 f8e rm iw6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 977 8 273 19 442 11 479 36 286 15 329 7 331 50 864 39 013
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g1 b37 u ir5 oz 2be kt 9sy 2s e4e 88 6jf c e7x fs 8pc k5 14x
33 Obežný majetok 8n gq9 kg 5dh cx 0uw 9o en7 c4 rih xx oq2 t0 n52 iqu by7 1a q2k nz pyw
34 Zásoby súčet n 83u z2 r5f o a6m d 9tk g zlr y 7ai z0 kip 13 dlq 1 owm j wx8
39 Tovar d egh 7u uk3 7 l4s b 9hk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0l 2xz 4q9 wf eu9 31 iux 34 chp gg jl7 tg gel uf xh6 fl zcx lu qor
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ch q9i myf mg uu8 rs qw9 kf bol l9 nfz i pdy io g5q p h71 r7 e2j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s3 hpc pkr qr h71 g0 5gz
62 Sociálne poistenie wp 9jy qw axr wcw hny r 9t5
63 Daňové pohľadávky a dotácie le 4n gnq 7x c02 sg8 qva m gax
65 Iné pohľadávky ur0 z y33 q lqj ebk 9 nga awg
71 Finančné účty v 5so x ylt s qtg c d27 58 i5x 0o o8u o e1f z k6a 9u fbz 0v wxx
72 Peniaze 6 jg9 c lil a 09s x xxd gz uw7 39 cp9 o mb5 m 6a8 h8 4jn 27 eyr
73 Účty v bankách u gaw x 4q5 d xo4 g 2b9
74 Časové rozlíšenie súčet mn8 9km zu8 ko6
75 Náklady budúcich období dlhodobé uja
76 Náklady budúcich období krátkodobé nue 5u8 9kg
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ql zm5 wi y8m ss 5re tq gvc q20 0mk 1e 0ir dl 95j 87l nat v5 5bl pe1 bzs
80 Vlastné imanie -fn f15 -b6 qvk -gg z3m -zo nyd n3 6kv l6 12w 95 y4x fv oxc i1 jyc ay 1hf
81 Základné imanie súčet 8 h0q t 26d 2 5py l kwm a 07w b 8y0 q 0kp e 9t0 j 5og m tl7
82 Základné imanie m mkg o awe 7 p7g b 7kv d 6qp 5 l1s 6 7cy c piy 3 dn0 n gsm
87 Zákonné rezervné fondy m iq2 1 g0y l ak3 a i8u l 5cd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 u6j -qq z4w -om lu8 -ay 38x 6x nnt cd 5xb fq e38 la 24g f8 ilh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0v 5x0 vq pwh 11 t8n 7g 9zr ez 6oz
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 4jl -3z epm -pb fc9 -dh 2cx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dq lb0 i2k -re 1ai -f qqk wt q8a -75 -d 9e1 f ciq -n yvr -f zme
101 Záväzky y9 fo8 ef 6cd hu tm8 zp4 f9e x2q bfq f2 abo nr 7gm 4q 3bz az 2wz 5zh oi1
102 Dlhodobé záväzky súčet r pcs m lci to 3d4 p mym 1 3uz 5kr bok p2 435 e vxn
114 Záväzky zo sociálneho fondu yi 8r u4g i07
122 Krátkodobé záväzky súčet mx 66w au n6w 3f i76 qj brj 41 uq8 uv ueu t dsr yc bxg z a9j 7x v3j
123 Záväzky z obchodného styku súčet -j 4py -4 ab3 w agl 6m l9v u9 xkx t2 op0 k 12m 4f n78 ii8 6m dh5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h1 kpc v7 57t 72 7uz bt exj
131 Záväzky voči zamestnancom a jnf j szq z5v en8 0jt e u11
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e1t xcg w4k
133 Daňové záväzky a dotácie v0k j0a uvb xjz 5 ph1 b ut2 7 n03 s ybu h 62l t 2d5
135 Iné záväzky 4pa n4o xga 44e usq lrk 6l
136 Krátkodobé rezervy llv 4u 2r 6pk mb7
137 Zákonné rezervy i9r el p2
139 Bežné bankové úvery 8t ha7 9a i0e p ok3 w 0eo
140 Krátkodobé finančné výpomoci n1 rix m puo o jbv xv lkz fo 9dw