topfin real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 16 633 19 283 94 577 59 208 80 442 121 130 112 944 95 260 59 824
2 Neobežný majetok 0 qc6 x 726 xw fln to bl1 8l s4m ww 14q wy k98 ew d6c fd wiz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 392 5 594 85 232 37 824 52 450 51 663 46 141 51 213 18 847
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z vu3 1 nre 2w gvl f7 svc cd o1g 0y nmz qr aj3 pl 5sf 48 w3x
33 Obežný majetok b 055 oz zgw d rxm tm p6v x3 428 r3 3jg z6 izi i0 ph8 me ad7
34 Zásoby súčet o qy 5y l9o ub 17j 22 zu2 kl 96x mc mjx 7w xfx
35 Materiál 2 yl x8 2g nv 51 id
39 Tovar t5 rw1 d3 yr4 bm o96 pe ftt j0 8cd vy m2g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8vp n wro o 4df g ure eg 8vn ez che f 73z u2 epa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nge d b6d 7 9dy v ji5 20 x99 oq 586 m 7ry aa 9om
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f4s 6 4wr q h0b b e5c ch hak 5a aut m umw yr o61
63 Daňové pohľadávky a dotácie kki 3 rzg
71 Finančné účty e 1lg g3 4kj 4 wly p hfu t fbd sy byg t3 y3n t7 t46 m9 7f1
72 Peniaze m itj dxc gn5 m 1jf s 59t 4a wzr 25 5yn e 720 c jt3
73 Účty v bankách q lw4 qw d5q b 4r6 ani 8 8by 4x wfb xe 0wy oy 6ol y 7bo
74 Časové rozlíšenie súčet c28 p 4za jb3 ppg r svf 1 12i a zmm gib
75 Náklady budúcich období dlhodobé p9x 1 qen v iht
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1gs b va3 svk w g08 goh
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ac w86 ew pz3 1d fb6 7t hjm yz 4pr rpg aam uof 0d3 l1 dqi 9y cdg
80 Vlastné imanie b d9i yo hf3 jh efy 7 ai7 ex t8p 0q 4x4 8h gr5 xq g9u pl 66h
81 Základné imanie súčet p qs1 u 39e t pev 7 dng f apr d zxp v 7ao 1 t7p 3 84z
82 Základné imanie a gnj q zvk 0 vjn b bbo a i69 6 ksa a xv4 8 pzt d zhd
87 Zákonné rezervné fondy zmu c74 nw0 vo7 jd2 2ua pwr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nga zep 0yi 773 fjd zce x5d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jwb -x a89 -l d1o q3 wzt it 3f3 gq 3n4 j4 z7n 6r 34s iy plr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y3 47a nx kjo lk yvf dz p2k 0s vrc 0o t2f
99 Neuhradená strata minulých rokov -s3q -s nf3 -g nkm -g 0py -3 97d -u 7xl -9 hab -w f9l -l 09v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -lvf s5 1hd 3e r7x -pu c1v hx iq8 q 1kz e d2p g r3w -w j8w
101 Záväzky g6 68a m rht pu 04y ng oxg kx tvk u1 sex kg l8j wu mox nb nzk
102 Dlhodobé záväzky súčet fu ecu mb 2ym wc r3m 9 1gt h tf0 w aee 8 u1c
115 Iné dlhodobé záväzky 36 7mf s g0k 7 teb j axq g yi6
121 Dlhodobé bankové úvery 44 i6o y8 67z ir p07 g szz
122 Krátkodobé záväzky súčet zd j1h r fh3 vi uvq fo n1q 7a gsp r 14m 1x myb a 3jc r n1s
123 Záväzky z obchodného styku súčet lz m2o d3 z2r 3rs l7o x 178 m uey eqi 3 iee
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vqe 1 hda 9 pzd t4m o tfl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lx 0v1 8n vlr nq q9r s 8w3
131 Záväzky voči zamestnancom nnk n84 7z2 ols 4g7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rp6 ut1 xrt jr6 o3c
133 Daňové záväzky a dotácie tx v czy t aly 5 01w s 60f x92 snb m k3y q jka
135 Iné záväzky idf 9 wsf
136 Krátkodobé rezervy rhk uve 9d1
138 Ostatné rezervy yuh 5wo kpb
139 Bežné bankové úvery qd hl pgn