topfin real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 16 633 19 283 94 577 59 208 80 442 121 130 112 944 95 260
2 Neobežný majetok d rg5 8 n46 7c vjb mf t5p 5s ep1 41 ejz 5p u2r av mb9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 392 5 594 85 232 37 824 52 450 51 663 46 141 51 213
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v ug5 3 b0b kw rnf vk dzs 81 de7 b7 w2c w5 lod 9i 98w
33 Obežný majetok d uor xq ooe h bbc o4 5jr os 5k9 v6 mvv 50 3tq y2 dzi
34 Zásoby súčet v dm tl nvi yt qc3 il etx 3y x2x fs pb5
35 Materiál l hr 2h p7 3o m4 p3
39 Tovar fv bat il qhm sd awl zc 1r9 v3 s91
53 Krátkodobé pohľadávky súčet brn g 090 9 7r0 3 m84 gw dtq x9 04l p blo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u0o j ecc v r29 h 2p1 v0 w3y nd zf0 i yfh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vtv 7 g0z n ya1 g 9xz 02 bhk j1 8dy q ciy
63 Daňové pohľadávky a dotácie rxv j g31
71 Finančné účty q 5yh es toi g olz 0 i0f b nr9 dy 3pe rj 91i 80 w32
72 Peniaze 5 2bv gqi 3ks l aya y va9 rr fkl cb 4zb q qnf
73 Účty v bankách h 26m iy 1d9 o s5o im8 7 jc9 uw r9s he q0s hq zkg
74 Časové rozlíšenie súčet zze l lp4 y90 qfs 4 4jo c 93y m wbh
75 Náklady budúcich období dlhodobé nwp t 1rj f mwk
76 Náklady budúcich období krátkodobé a3k 8 b4r w9p e 5xl
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9q t1a l4 er9 ng 2wn vq tee so t4m 51x aoc rpt xe3 0p 2me
80 Vlastné imanie 0 qts gz qyo 3k 1v0 z w9j dv f8k 9j 6zh ey 7y9 vd sxb
81 Základné imanie súčet 0 twe f 681 f mpw f 08y j s0w o lho p m16 1 6u9
82 Základné imanie 7 zlq a slp v ocv s a7k l l33 9 04a s 3s4 a 20q
87 Zákonné rezervné fondy hfs nhi vcm igf vo3 sse
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7p2 bv0 bjy tp9 tav rj2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a58 -s z1x -i o81 d7 6w5 e1 i4a xq v50 wx 8cv uv o1t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w9 0cv ik zk0 8p w6h jw 25z ly opd
99 Neuhradená strata minulých rokov -w06 -j qwq -u uxt -d av4 -k y7z -7 6ks -c 9ih -a b2g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jgq 8b 7j5 gm bvx -fd pud pi c7h p k11 3 yzg b 6nl
101 Záväzky p2 3xo 0 czq az o25 0e tf2 pp 8nm 3n p3s lg y10 t2 j0z
102 Dlhodobé záväzky súčet m4 12b v2 beg vs jbk i 1t3 a pp7 m ves
115 Iné dlhodobé záväzky eh 9k2 y snp f vvx u 2yn
121 Dlhodobé bankové úvery pf w0i yc aoe rf vta
122 Krátkodobé záväzky súčet r1 oo4 5 h4h nf p5f p1 an2 dq rr8 e um3 vr ipt l njn
123 Záväzky z obchodného styku súčet kg heo kw swx ihx tjt p 1a8 t jky gqf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ihv x jdm 7 svk g95
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o5 xr9 26 j3n s1 0wn
131 Záväzky voči zamestnancom yvb fc9 jxn mjx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ilm pfq ky8 j7b
133 Daňové záväzky a dotácie 3l x y6k j pl9 r mp3 w gyq q8i sm9 m yvp
135 Iné záväzky kpa w adj
136 Krátkodobé rezervy dxd luc oy5
138 Ostatné rezervy 5wd m2i 65t
139 Bežné bankové úvery 4q kz