topfin real, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 16 633 19 283 94 577 59 208 80 442 121 130 112 944 95 260
2 Neobežný majetok 6 qrr y x18 99 1je wz dym 8j w81 i7 pbe bf mk0 8b kma
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 392 5 594 85 232 37 824 52 450 51 663 46 141 51 213
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e um7 h ek3 tq kyw he gms f9 vxd 62 xsn yq mr1 9u aho
33 Obežný majetok s zv6 wk zgy v sav zt 00l vb 2n9 lz 5el q9 522 ka 6cm
34 Zásoby súčet q wa 2k 44y c7 co8 u4 yz9 mt 04u lw lqd
35 Materiál b xd v7 w2 bk 85 4b
39 Tovar cg 9o9 5g e6j o9 li2 v1 isc 58 buw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wb3 7 ypb g i6o n vix yy jcf ca u8v 6 xgs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet auf d gtj c eeo v cn0 8e 5q5 i4 rrc r lt4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z3y r baq 3 yxr h 9ir i9 2t8 lz e1f q to8
63 Daňové pohľadávky a dotácie llh x riy
71 Finančné účty z o2g iw tdl d 9ge 6 12x s o8y ep dlv 1p a2r ci 80y
72 Peniaze 3 n3b wek c84 v lqa 5 uup kh f54 h9 lql 5 rae
73 Účty v bankách m ws8 td df6 d buv 92o b f90 yd sel 5c yby zg 69x
74 Časové rozlíšenie súčet zlk c lwe m9e vm5 2 ont d 59r 5 muh
75 Náklady budúcich období dlhodobé xy0 x a1v s n0i
76 Náklady budúcich období krátkodobé ct4 j dts hcw q xx1
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ra 4ug o4 qdb 1c 7k3 58 1i8 n6 8rg x1r cvv ckr g8z lt 2xg
80 Vlastné imanie 6 vm9 vr 928 0u upg 1 5mm kj 3nd aa sv4 ak dsh s4 qv8
81 Základné imanie súčet k k37 w 2yg 4 n7c d 4lt b 9xg w 1tn c 4df 7 0rj
82 Základné imanie c niq o vkc 8 vfy 4 0om 5 a3i q wj8 e tg0 1 3f0
87 Zákonné rezervné fondy x3u aay lur q97 jko mw5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9za gvr r1m t34 o4t r0l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pzk -s x19 -5 i9v dl 40p 2u sqk zw uoj it n83 bi yt4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ap fuq v9 qpt 03 bkc n7 bij 7u xu5
99 Neuhradená strata minulých rokov -btw -b bf6 -v b1m -5 jqx -k xu5 -1 7om -l 12p -m tzf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -sf1 3g wrj 76 mwl -0t vxz 0t 2ob 3 jkf t ii5 8 v2a
101 Záväzky p4 z0c 8 wux z0 r70 1k 64y zt f69 nv dfw k0 ebm h0 r8j
102 Dlhodobé záväzky súčet bk 4k4 de 2aj xp 18t q ikx 3 azx b 1l1
115 Iné dlhodobé záväzky j9 lft 5 bot g qnl u ozn
121 Dlhodobé bankové úvery a9 om4 wj 7n9 22 xfb
122 Krátkodobé záväzky súčet ec uga s uey u7 k9d xc kat fj 17f t og3 6r qp1 q ih1
123 Záväzky z obchodného styku súčet vg kjo or k5t jhb nfw 6 jsf e cx2 49k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ogd 1 nlj o eo0 j4v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kz bla mz 02r vs 4eb
131 Záväzky voči zamestnancom ak5 mo7 2q0 3o7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a2u wsr fl2 60w
133 Daňové záväzky a dotácie tq n 8wf j 1y2 h d4e p 9pu 67i p69 e e2a
135 Iné záväzky h5m k mb9
136 Krátkodobé rezervy x6i 7m0 3h2
138 Ostatné rezervy 1sn 98q n4v
139 Bežné bankové úvery wo ch