AA PLUS SLOVAKIA, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
49619/B
Dátum vzniku
19.12.2007
Konanie menom spoločnosti
Konateľ Ing. Marek Valašík koná v mene spoločnosti samostatne a neobmedzene, konateľ Anton Harušínec koná v mene spoločnosti len spolu s konateľom Ing. Marekom Valašíkom.
Predmety činnosti
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 1.6.2022)
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 1.6.2022)
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho (od 1.6.2022)
 • Výkon činnosti stavebného dozoru (od 1.6.2022)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 25.2.2012)
 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve (od 25.2.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 25.2.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 20.7.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2007)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 19.12.2007)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a zákaziek rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2007)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 19.12.2007)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2007)
 • administratívne práce (od 19.12.2007)
 • poradenská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (od 19.12.2007)
 • prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie bez použitia výbušnín (od 19.12.2007)
 • čistiace a upratovacie práce (od 19.12.2007)
 • výsadba a údržba zelene (od 19.12.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 19.12.2007)
 • rozpočtové práce (od 19.12.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing, Marek Valašík
  Závadská 10075/16A
  83106 Bratislava - mestská časť Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.03.2022
 • Anton Harušínec
  Vajnorská 10595/98E
  83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.11.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2014.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.2007 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 05.12.2007 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • listina konateľ.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • rozhodnutie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.2.2012
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 9.2.2012
 • Zakladateľská listina zo dňa 2.2.2012
 • Zakladateľská listina zo dňa 30.6.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločník zo dňa 30.6.2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 8.7.2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Rozhodnutie jediného spoločníka 5.2.2009
 • Zakladateľská listina- úplné znenie dňa 5.2.2009
 • účtovná závierka za rok 2007
 • dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 12.12.2007
 • dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 05.12.2007
 • zakladateľská listina zo dňa 07.01.2008-úplné znenie
 • ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP-A/2007/49247-2/CR1,_3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/CR1, 16.11.2007
 • Vyhlásenie správcu vkladov v zmysle ustanovenia § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka, 23.11.2007
 • Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti, 12.11.2007
Dátum aktualizácie
13.07.2024
Domény