DERMA-CARE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 2 950 6 616 10 654 26 206 25 619 21 088 41 127 33 163 32 655 19 554 14 147 28 155 23 965 21 224 20 623
2 Neobežný majetok k1 ns0 ox mgl ho 2d7 97 i7v rg wy8 rp 4fq er e2i d z8r 1u lwc w0 trn q mps 14i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 571 15 721 11 871 30 980 23 137 15 294 10 980 6 987 19 863 11 567 6 265 963
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xu lzm 91 nmq ha vfe a2 rww 8m w26 pi esu p8 6xz n jgu 7q xyh n3 qip s bn8 q05
33 Obežný majetok i mvh x 3r4 ds 4wd j txk w 0dy 7 yoq 01 2fn yq pzy iq u4u c jdy b loe d bng dx tdz py 1va gn ktj
34 Zásoby súčet m 4r8 t c78 dnc 8 b8c y fwe i ywt q zqf
35 Materiál 4 x0m
39 Tovar w tkn u7i f 3xm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r dpw o wzw 1 bui 0 eld y ei0 5 gcx 7 dnk q 9o4 51 w0z 7 8uk 5 qjc b z85 z c04 0 u70 g jru
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 10q o z5u 1 7de x rjn w tuk d pa1 3 7xr 4 wcl fx u95 p m0i u eka 0 snl 8 slb z cn8 b unt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 xpk o 7aw 7 2tw k f11 y gb7
63 Daňové pohľadávky a dotácie i7
65 Iné pohľadávky 1tz dkg d08 dnv s0q 2xo l1 tf
71 Finančné účty z5i 2 33p x 27j ac5 w 2wi p fkk z oaj 7 zof q you x 8q5 i if6 n enx n 1o0 ym 8w6 a hkh
72 Peniaze 1d 09 ur vd5 4k6 o 3bp l gof r h1m e 6yj b 7qr x 7au j lel g s0h a4 004 q 7ng
73 Účty v bankách fxa 0 dqt 7 sk1 0kc k 2ep
74 Časové rozlíšenie súčet on ywh
76 Náklady budúcich období krátkodobé hm ejj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w y01 o gnd 69 hpn lc btl x8 jye 15 4tp ck vgq 8o rfc 3l r94 ib h30 nf w5f gr 6js jd r1d h1 q4k u5 1p3
80 Vlastné imanie -1gd c czc q rcs o 3ej 8 zjz 8 74d h wlu n 83c 5 wyz 1 tsk v 1iw y nof a b2c s 03d i 89t
81 Základné imanie súčet g 8kf y hez x o1w z dte a yei 0 ueh t a59 e rxi j 3gr 5 yf8 a p6n 8 huz q r9d f dqm s 2mq
82 Základné imanie 0 vjw o 8ag 6 494 1 kt8 j hf0 0 zxo s ijc l g88 h hhn j 4ay n 0iq y u4g 8 ufq p x6n 6 pib
86 Ostatné kapitálové fondy 5 vcg e jlz x bmh 7 3cz e r77 k 5yg 0 tlg 6 lz1
87 Zákonné rezervné fondy k0v p0n g5l 6zw 78f tjy ygi 08w gyz 5m7 l15 2ey z08 jl8 5xq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond plq 0k6 8rh tay fej
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 7t4 -p bl5 -z 5gh -5 ldy -0 2ky -q 3nm -p cv8 -v 78e -t pl3 -j 4vh -4 ygz -p vbf -2 8f5 -o 8qd
99 Neuhradená strata minulých rokov -b xqj -q eru -h tq1 -p tl3 -k etg -h co6 -q am2 -u 3ir -a m0e -8 itp -z j6n -4 uf0 -0 0f2 -b 75r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 c20 y coj 0 -75m -u69 -dh4 6 a85 -y nhh v a87 -ywd gx3 -k 6km -l d8e f56 -izy
101 Záväzky n il8 f q77 m rm9 1u jyg 1n 314 7v rkj 5h iu6 ra 0gm 7m 9iw 47 s5x c zam og k60 qn onv em gtm 1i rft
102 Dlhodobé záväzky súčet 0o rq wt ne va3 mp n2c 9 6zg m3 ia9 cd ld2 tj l5i p ky6 i9q ty 80a c 39s d d11 a71
114 Záväzky zo sociálneho fondu ws 4q 8f jjw rca
122 Krátkodobé záväzky súčet i 5to u ndq s 2h1 3 pjb b9 47c w3 alz hg uwh ix yo1 16 24b o cy1 7 y93 8 eqj x9 6qz xk 6s1 1l s0f
123 Záväzky z obchodného styku súčet xnp eew f10 cw y j1f bb3 wlo d3h u50 8l5 lvd idf 2 1dh i31 h dzd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu owk j ty8 v dlg 9 7zm n vr2
131 Záväzky voči zamestnancom v g3t x 6pg q kin 3 wjw 5 ghv m yi5 a r0b 7 27e d yxf l 85s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4zc nql c14 1q0 re1
133 Daňové záväzky a dotácie j 9l0 1ef lov 6dq n9u o8q itu enr y71 mpz ts2 6zf jww
135 Iné záväzky v 0dk s pan t6j s dt5 m yfb rz 3t2 pu zh2 6 vbt jf sbe 3 vva 7 sjc 2 g9x t0 nb9 ms rjd lo zeh
136 Krátkodobé rezervy x6w ivw j8f qdt pwb j hz4 9 9cm 7 0tk y 31e l4f 6bj r aou o 53e
137 Zákonné rezervy 8gu gc0 na5