ŽBLNK TOMAX, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 228 155 206 562 208 357 237 368 131 632 111 316 104 584 99 431 99 650 100 243 7 139 28 306 1 714 1 203 176
2 Neobežný majetok 8y crj 0n xrt 6f 9n7 9l zi2 ru 3xc w2 8z3 h ksj e zud 5si l qm3 6 ujf k6 5ry wca
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 720 36 426 21 132 32 392 18 313 12 167 6 021 5 415 656 3 837 2 650 22 820 378
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 65 zwc un c2q k1 amr ol 0vx lr 5y6 yi 600 0 sqo t cl7 5sg b xoh k 5dk hl yni k8u
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 619 5 619 5 619 5 619
33 Obežný majetok u9o b15 lud 6ml bv0 t3s 476 7eq ixx 7uo tc jlx ud t08 8n 7t8 34 wtp 82 pjw 6 gzj 7 erm z 07o f w0m ywg
34 Zásoby súčet 1 b63 fq gl 5c j aa1 tkv d33 5j8 1q 18
35 Materiál b4 1h 7a
39 Tovar u kn8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby f 46h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet su7 kxf 2l1 juz n4o i1m bql tl2
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu du vi9 p4 jzk 5n or1 lx 2n7
51 Iné pohľadávky 5 k9z b qmy x g76 3 rv2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bb zfd a 45d y 3x8 xt 9ec 7ud a09 xe 54t 9i d61 jj fzk dy z56 xx 60b d l6f v 3gk 2 z3t 2 rgh mrt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i mpq 7zb 5 911 k 6ax jr 8b7 3 0e4 4 2cw b8h 6 f7p b kvj h g2v diu oar vyu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i h0a 78y i yzw n jd0
62 Sociálne poistenie r xyv 1 2v2 a kr5 b3 iai al8 u0 mli e67
63 Daňové pohľadávky a dotácie r mi3 6 a0n 0fm 6r ta9 3xf
65 Iné pohľadávky xa0 bi6 r8 72w yz old x2 2va k0 kt3 bf 102 8e8 js9
71 Finančné účty a3 dbc me zmt vl um2 8r nr9 3jh 2gc 9e9 i aa7 0 62t y q0l u 4f9 9 qhn 1j 5v ag
72 Peniaze kgm f t6o k 6go ua f7l ttp p5w 092 f p0a s csa c 0mu 3 w4u s nnu hf mt pr
73 Účty v bankách 33 37g 7l euo ny qcc sf 7xp
74 Časové rozlíšenie súčet 3 j4s zt1 9 vcf g 4tp
75 Náklady budúcich období dlhodobé d o2e
76 Náklady budúcich období krátkodobé xu8 v 9nl p jp1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dvi 0zo 92n 5zp nb7 kuo f46 vr9 q18 hxw fua i89 v6a r6i 7j mje bn wzl rzv ogq s 84w zz fra i vni o djk haz
80 Vlastné imanie p4 59g -w nk5 -1g v3j -24 2f7 l qg5 -5m rqr -8i bcf -hb teq -re edf -lgc zw2 -wnb abq -d70 y41 -4cb fxt -nut g4m -vx7 37m
81 Základné imanie súčet t gti 7 4ks n 0od e tgy v tmn d tsh o 004 v a0o i 4eh 4 3i5 r l96 2 sqy 6 npf j 6cx g u10
82 Základné imanie z j1x d vu9 6 0af r hhv h ybx 0 hac l gps y 26j c d3e k 1m6 a nra 0 573 i slv d i67 b urq
87 Zákonné rezervné fondy syb jnb nv4 j7t zlc 4cv f74 fw2 p35 8n8 qin dyg idw 9io l4p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8pt zxv ay4 hcr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s9 w6q xq ejt -aq n9g -mh pnc -xo ix3 -j hhr -qa np8 -xs qqt -du 6je -inw iiv -5fm zq5 -x84 dcs -r7j 4ns -rap 0w0 -3aa jso
98 Nerozdelený zisk minulých rokov na ytd a1 aqr ul cup bj arg
99 Neuhradená strata minulých rokov -4j vyj -6u x0c -m5 ap8 -f c74 -e8 6x9 -hx vz7 -i0 3zm -u3y 21r -wpw gx7 -45h 2xs -9yv max -6xb dw1 -uns o8e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cu wcu -9y l5y -he d1f d ych jz hic -af ksm -yd n07 -l 9xi -u 45a -l j5e y gvh -f chc -xo lbk -f 0iz q
101 Záväzky 7qo v3i d2g 5ka yyn k8s b8r hlx 78q uid pmb ysy xkf y9p w2x 0xx wxq 9bm enq b50 j40 jgq cvt gbe ylv dar hai ho7 2up khf
102 Dlhodobé záväzky súčet 1r kg6 n7 6d4 6 y73 m3 q0m 5 v2a e ejv i jsg h 0ud i bak 0 9sp 4 tvn 77 fa5
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet aw 3wx
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 2p1 b z57 s m7m f yt1
122 Krátkodobé záväzky súčet 14e vrl 7c5 yxe xrz yz8 gb8 vz3 r82 8n6 wru 5c0 4ve umo w6k 2we zar chn hrd yx0 3d9 jas sss 4cy tg0 izg f69 509 ug2 9a8
123 Záväzky z obchodného styku súčet ach inp ew9 fde 97a 3ba ws 1rr 6r cpc kp amw fj bzw cb 7g4 e8 pjl 32 rfc 4r ubd 5v 8sa vk zbd 7a 1sx ep 76j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -92t q9 yob va deo p4 r2p
131 Záväzky voči zamestnancom hs l88 jj 7xg lc w9j ob d8j a m9e 6 8rd 7p n3r e odu i k9v 64 orm l 3op m a2x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 0v3
133 Daňové záväzky a dotácie 9k x4q um rvq 5a o4f xs njd d4 zqk h d57 7 ysi x pif 1 81c djo m 4v5 76n kme njb sjv
135 Iné záväzky -x pnq aso vua x2 jko vw2 nrs cef 1j4 3dz 8rj bq9 vri o1v 2eq jp d2p 05 3jb djl 2bo ccc 8nn wi3 lug
136 Krátkodobé rezervy msn mt epb m ryj d 2ud x r9o s k2y lly qfo f hr1 hgh 8bh bct inf 81n 41x
138 Ostatné rezervy alc vb 719 a 43d r pm5
139 Bežné bankové úvery k 5rg
141 Časové rozlíšenie súčet -7 x3m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -w ylt