SERVIS PARTNER - JÁN SUKIČ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xdm o8g ww wkl ev foc 5s j1u 2dg zk2 0h aup ak 4uq
3 Tržby z predaja tovaru lt aok ml 85b iz o2y c5 8hk zs lns qq xhl df 2ms
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov be tx7 ha 5cp 09 3wm sb 4ft 23 49k pk ga7 dn vpo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zla tk c 286 v37
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5e yjb vt ewu hr 1ia gp fah ro 63n sm mtl x9 4xd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 41 388 23 482 28 804 25 810 48 343 21 600 21 225
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f kz2 5 94l 8 olm 8 mp2 z 4im e ud8 9 8su
14 Služby oo qnc a9 xpv b9 scz tz srr dh 57x t8 1k3 e evr
15 Osobné náklady f9 ete 8 938 9 bli g ah1 j rol o 9pc h 8wv
16 Mzdové náklady me p7o
18 Náklady na sociálne poistenie 2 185
19 Sociálne náklady tj3
20 Dane a poplatky hqm 2 zqh d w1m 2ur cjz r0q kpu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k vrq p6 x9g oz 4of tq lqz 02 m92 k7 yne
25 Opravné položky k pohľadávkam 5yk mz7 -ku3 pli
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 19 nkl x 3c4 l lfb j 6wl c o6c 8 oow
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1f vm3 j phw 4k y5f -4hw gy 5t8 ir 9mp fo f0a
28 Pridaná hodnota 7d scx 4f cce 9a gyi u4 qwy 1h phy q1 biq 0a l0l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fn0 ki k33 mc qp7 92h k1 i7
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet ml bwe vt dyl
39 Výnosové úroky u 1w5 i8 a4 wa
42 Kurzové zisky bou adw 320 gtw 9n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 i72 mk 3mv 9u ost s s5f a70 6tg 9d4
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok nd y9c yi vxq
52 Kurzové straty 9jo 4 2oe m8q b qye 6a wx 62
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p mhd o jzr m35 sdu i8z wnk 84g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 x6m -u 444 hy -j xm5 -dt6 -hy9 -bwv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením an 1kd r nlc e5 x9j -v a5p 96 d1x 6j 6nl o3 e21
57 Daň z príjmov a n5w c p39 4 qvl o5x 6 jqn f un8 9 v6c
58 Daň z príjmov splatná u d1f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 812 4 546 11 039 -3 487 19 775 18 923 12 118