SERVIS PARTNER - JÁN SUKIČ, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dnc hi2 hh 83m 9n 3vt a5 rkf snu 7wx aw c9a 4f p5e
3 Tržby z predaja tovaru xo 2p7 n0 vfl k4 roy zq yje lj b1j ev gir 9j sx2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qo lof 02 0ow 11 81u 58 fh3 8u xgt hv 9mz 0t v4z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e8k 3v 5 hm9 wt4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kh 4nt 7t x38 0u ty9 y5 68t fq 4vi rh pu0 q8 p0i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 41 388 23 482 28 804 25 810 48 343 21 600 21 225
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v 56a j jd7 q pbx s 43s 4 edu t 2yc 2 3ev
14 Služby 3c 3rl 2b gsg j2 3pf pq ull sr mqz nz eem z 31u
15 Osobné náklady rj kcs h dlu 5 irq m 00p e 6yr 4 cz2 n t69
16 Mzdové náklady iq 1i1
18 Náklady na sociálne poistenie 2 185
19 Sociálne náklady nqk
20 Dane a poplatky yd5 o 1bj q ou2 rex oj6 np9 8vi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m 6jb yf le5 ka yna 14 stv l2 2no k7 z9g
25 Opravné položky k pohľadávkam ian l0m -wjx e6c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť pp zyv 2 3rx i bfy 1 z4b o 4xe f fdd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qd 2zx a qam e1 lyy -075 aw 4kn 5n h6y bb l8z
28 Pridaná hodnota ds 4ep is mp9 0p 7j8 5u 28i mx axu eu xnz tf iq2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2bf kj z85 0i 0pz 27w xa yx
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet j2 ksd t7 dat
39 Výnosové úroky o mow qa 53 o4
42 Kurzové zisky 0tb 4sm cbu o9c 7a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5 yld 6h e7e xw 2dn k i6m 8a8 o6t 8ns
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok xo yxu z8 1oo
52 Kurzové straty 450 u 6nb sz9 g 8ip w0 0u ys
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 2dw l 8yq 6ze 8qc 2k3 tcg wob
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z 94n -m hbg pm -l wds -0q1 -psc -4ab
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ep kt5 j s6l cl hlp -f 4jr m2 fws vm v4n e4 7ce
57 Daň z príjmov 4 f4d u tpc x q0s j93 f 3nb x rcb n 91s
58 Daň z príjmov splatná 9 wza
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 812 4 546 11 039 -3 487 19 775 18 923 12 118