POLEXIM s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19746/P
Dátum vzniku
01.03.2008
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať samostatne v celom rozsahu tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 19.8.2016)
 • Vykonávanie odťahovej služby (od 19.8.2016)
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 19.8.2016)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 19.8.2016)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 19.8.2016)
 • Administratívne služby (od 19.8.2016)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 19.8.2016)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 19.8.2016)
 • činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (od 12.3.2015)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 22.6.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.6.2012)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 22.6.2012)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 22.6.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 22.6.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 22.6.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.3.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.3.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 1.3.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.3.2008)
 • zobraziť ukončené
 • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 19.8.2016 do 4.3.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy (od 1.3.2008 do 18.8.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
 • Úplné znenie zakl. listiny.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
 • Potvrdenie o ukončení podnikania vystavené odborom živn. podnikania OÚ Prešov - scan písomného vyhotovenia.asice
 • Potvrdenie o ukončení podnikania vystavené odborom živn. podnikania OÚ Prešov - elektron. verzia .zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (upravené znenie).zep
 • Úplné znenie zaklad. listiny (upravené znenie).zep
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia zákl. imania po jeho zvýšení.zep
 • Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Úplné znenie zaklad. listiny.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Úplné znenie zakl. listiny zo dňa 27. 2. 2015.zep
 • Rozhodnutie spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 27. 2. 2015.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 5
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účt. záv. 2011
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28. 5. 2012
 • Živnostenské oprávnenie
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 7. 10. 2010
 • Notárska zápisnica N 157/2010, spísaná JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou
 • Rozhodnutie spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 7. 10. 2010
 • účt. záv. 2008
 • dodatok č. 1 ZL
 • úpl. znenie ZL
 • zaklad. listina
 • živn. list - 5x
 • podpis. vzor - Ľ. Sabol
 • vyhlásenie SV
Dátum aktualizácie
20.07.2024