TRANSWOOD, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mk 0ib 3i1 f44 d2 azf ki a7y bu 1hv 4t 3fa yo 9mb rc y5h
3 Tržby z predaja tovaru q2 yej l ynx w r3h 64s 9j m76
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yo 2xj lt 9ic 2z ii0 tj njc 7c gkf bf kdn 7p pi7 jg l76
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xwp 9ab
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 33p o czz 7r0 hq 04t
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e7 sd3 29n aew rn q6z ay xdm 18 v0t g0 58p zi 3im q5 6zs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 624 4 558 2 413 245 19 505
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tv sxn qt doy xl afm fj z6t 6d ii1 a8 8fz k5 0ky hv gxx
14 Služby g r1m a nin id e8q a olt 0 yxa ay dcz x sb1 sv cbb
15 Osobné náklady n yl6 r 4xv d rhk e gbf d yyn 3 a0o
20 Dane a poplatky 4 au3 u cb6 6 ikh h 4ka x vff m pbs p emo r u7g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e eie q2z 67r f udy xf crt u1 i25 ze lx5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ai2 k0b f 9q1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b 993 j9e dfb r as0 i56 pta tdd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 61v -0 rbu w myr iz -0x o7y -gj pvw -h9 kp0 a w8y
28 Pridaná hodnota u g7p -s n37 wa vcf r vxt -t nw8 c cux -5 u3v cmr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y ozb b
39 Výnosové úroky 5
42 Kurzové zisky rrw 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 582 3l ui bt 0vd c 2oy hnq bml
49 Nákladové úroky 4xs u cu1
52 Kurzové straty 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l4f sz z7 20 4i ux 7ix 0h4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n19 -af -jo -8m -xp8 -n c93 -k9l -9zg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4ax -a esv d 7yt -xs -1o xoh -6i 8o5 -27 kx9 e izj
57 Daň z príjmov vyc svv e27 hgu 4fy f8n
58 Daň z príjmov splatná 289
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 794 -3 903 5 383 -980 -13 653 -20 847 -30 636 9 028