TRANSWOOD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 42 385 26 024 26 367 20 861 71 525 71 648 56 736 52 844
2 Neobežný majetok f4 7uo w h9e a 5aj ht 0jk sx 4vf ln wxo ml n9w g5 fmj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 008 9 633 9 132 10 406 58 759 47 406 30 929 18 680
12 Pozemky y ssl 2 o4j i tjt w kma 8 d5e 8 uan
13 Stavby d ne2 0 xdd r 4t6 0 daf o kze 9 pvr h zzy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 a3y fx iku 9e qyp z2 44f vq 0k0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 008
33 Obežný majetok xi tgx lc iga xw cm1 zs 75b x6 tip q8 ou9 0q 7g3 e9 3wp
34 Zásoby súčet y 01p m1 8u9 x8h s 4un o w25 8 xcg ag lep v3 hfx
35 Materiál a ywm
39 Tovar 9 3sc 9 3wt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 38 omp g csr kd 6a5 1 fjv 9 rko i cln 9 5ch 9 edc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p0 opq kxz sq wdm m 8au m sld p lp2 z s3t 3 wth
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4b 5r1 w5p
62 Sociálne poistenie 0le 5 cu d 9om p lxy 754
63 Daňové pohľadávky a dotácie w4x 0 ttg idx j 5t e wqd a nzk 4mu
65 Iné pohľadávky 5ma 20w 9d obj i lsg
71 Finančné účty a e7n u mdl v v6k h kl1 h opm t 16t a3t rf sg4
72 Peniaze 6mc q 3vv n z21 5 455 0 bv3 u 7xe d32 ld baj
73 Účty v bankách 5 zo1 vl4
74 Časové rozlíšenie súčet o22 22k
76 Náklady budúcich období krátkodobé hxa wg6
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gd 50g ko 492 6u pky hh hsa t4 o79 6i nr8 fl 5yh 3t hl6
80 Vlastné imanie 9m nl9 t7 f5h dn uxi ou 0wm j nmc 8 j43 x kit 10 mcl
81 Základné imanie súčet yc t6c u5 zkk cm h8u as a50 w5 11v qs i06 kb 95w tr 5h1
82 Základné imanie np 6s5 lj d0v sl 7q2 js 33e uv u3t b4 gm1 21 t1j ug rnc
86 Ostatné kapitálové fondy 82 or9 zp s7h q9 kb9
87 Zákonné rezervné fondy um bh opz sq1 kp2 2tt ya4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ec
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c 8r7 -bb0 -y rbz m9g -a2g -hd km8 -f s8d -9 ge2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7xt mnz
99 Neuhradená strata minulých rokov -b s3n -d 9jt -h 85a -xuv -aw 1d1 -3 6x8 -w yki
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w7u -y vya b 8qf -34f -g1 v18 -b0 h4w -9w a3o e jl0
101 Záväzky s4 jmt 9o 04w 7 9by a gu8 5i qo5 m5 auh 77 ffg f itb
102 Dlhodobé záväzky súčet 2d sm hy sfe cv zn7 j8 9rd n4
122 Krátkodobé záväzky súčet fk kp6 m3 4w8 a nf4 i kqj 79 i3e 45 yas w sax q ac8
123 Záväzky z obchodného styku súčet f37 8 3df 0 45j u m2u 1wl j0f 0iy me
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4x 2w5 vn 81l
131 Záväzky voči zamestnancom u30 y7v kzy 5yt v0f nyh
133 Daňové záväzky a dotácie 4yi qmj 2 wr2 1 zor nif syo v 0k0
135 Iné záväzky 922 7 tbn 6g zof 8v g1f ja r6
140 Krátkodobé finančné výpomoci f a2w 8ty l6 86r f rqf