TRANSWOOD, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 42 385 26 024 26 367 20 861 71 525 71 648 56 736 52 844
2 Neobežný majetok f1 ac9 8 9l5 t usq jj 3q9 xs jib 4f 6vw ns hc3 44 3xm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 008 9 633 9 132 10 406 58 759 47 406 30 929 18 680
12 Pozemky n ket r wnm d kjv p 4me a mml g 41d
13 Stavby o esf i ohp a 9r4 4 el4 x 3wq 0 zwf y 40u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y kz7 7c 7p2 cv ssh uk ffc j1 cls
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 008
33 Obežný majetok 8j yqb nv 66t 1r 24t xr jmx yd i7i vc 5o2 rk 8x1 bw eys
34 Zásoby súčet e ofd vv osa e79 t flx 1 u52 7 su9 4u lka 97 99l
35 Materiál b 1eb
39 Tovar 6 wk3 8 rpr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pk dta a at6 3e p0q f tlm t ezu a ix3 f gan p z73
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4c 5h4 cpt ty f66 1 tpf h npd x a9m t 4li d b3a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ec mtw ajh
62 Sociálne poistenie 1ws m 6w l kr0 m tiv v05
63 Daňové pohľadávky a dotácie nyr k cy3 jxp 0 mq 1 nbt z pa3 ex1
65 Iné pohľadávky dvh fjt hi mv6 6 7pb
71 Finančné účty n xe9 l def o 8gs s s4n l 00q 0 lyz 33n vo sw4
72 Peniaze iz0 u npx 9 ex7 b tfh r tbn q q1i 2jf 77 y0m
73 Účty v bankách c a6m 2iz
74 Časové rozlíšenie súčet tdd hno
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8ml oh3
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ny p5k nz 6xf xi jq9 lw ljb ru g5t sq fyy xl 558 wo g26
80 Vlastné imanie qx ovk 4o xnl uu o1v 9z oda t rxk d pnr j d59 bl f8y
81 Základné imanie súčet k4 wuh if jxo s1 ohh 5w sfa 5z 04i jf 12w gv pvp b8 ogi
82 Základné imanie bp rnh ft 0b3 vq 076 14 a0z oc n4q v9 0pv x9 slh c2 tob
86 Ostatné kapitálové fondy on go5 a1 4c7 mm gxa
87 Zákonné rezervné fondy se p5 jc8 gen cow 7b3 1q5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j 99m -th4 -6 wu9 uzl -ulr -c9 ckb -0 i5t -y s5u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b2r trw
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 8sq -d hfs -s prg -mhs -b2 di9 -k lp8 -a q14
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iln -f a4u d rc4 -v56 -39 aju -4c ekq -el 9b1 1 s0b
101 Záväzky dg t67 dh 13h 5 y92 g a8m ro hnh 9b sj9 ej 9zn i k5o
102 Dlhodobé záväzky súčet yw fp hj ivo b5 8wq if k85 np
122 Krátkodobé záväzky súčet in xgv zn 0lk r we7 6 dxb 6m yaj bw sdm 0 f0j z 5fr
123 Záväzky z obchodného styku súčet b4b 5 cnn i ncz e atl 9n5 u0l dya 0e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qm cd3 p4 pek
131 Záväzky voči zamestnancom 44k 2kd 4mn hwr 7n1 que
133 Daňové záväzky a dotácie gv9 wb5 p ann 6 yn4 7ky afn f zth
135 Iné záväzky sxy p 5qp 7u q4t pw a3e kc gw
140 Krátkodobé finančné výpomoci d wyu xvi 6i wvy i eql