AMONIT s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29413/T
Dátum vzniku
20.02.2008
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Predmety činnosti
 • Čistiace a upratovacie služby (od 31.10.2023)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 31.10.2023)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 31.10.2023)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 31.10.2023)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 31.10.2023)
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (od 31.10.2023)
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 31.10.2023)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 31.10.2023)
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 31.10.2023)
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 31.10.2023)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 31.10.2023)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 31.10.2023)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 31.10.2023)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 31.10.2023)
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (od 31.10.2023)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 31.10.2023)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 31.10.2023)
 • Verejné obstarávanie (od 31.10.2023)
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 31.10.2023)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 31.10.2023)
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov (od 31.10.2023)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 31.10.2023)
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 31.10.2023)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 31.10.2023)
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 31.10.2023)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.2.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 20.2.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 20.2.2008)
 • reklamné a marketingové služby (od 20.2.2008)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 20.2.2008)
 • vydavateľská činnosť (od 20.2.2008)
 • počítačové služby (od 20.2.2008)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 20.2.2008)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového / nebytového fondu (od 20.2.2008)
 • finančný leasing (od 20.2.2008)
 • administratívne služby (od 20.2.2008)
 • fotografické služby (od 20.2.2008)
 • baliace služby (od 20.2.2008)
 • pánske, dámske a detské kaderníctvo (od 20.2.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Daniel Boris
  Vklad: 6 638,78 €
  Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Daniel Boris
  Hlavná 83/41
  92528 Pusté Úľany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2010
 • Marianna Borisová
  Hlavná 83/41
  92528 Pusté Úľany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2010
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • zakladateľská listina
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka 2008
 • Podpisovy vzor konateľa spoločnosti AMONIT s.r.o.
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum aktualizácie
25.05.2024
Domény