MURKON, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 44 926 32 882 51 801 70 499 59 351 76 585 54 152 51 284 59 701 63 268 55 566 53 144 57 600 83 210
2 Neobežný majetok ia ij4 bf nvb d7 hip a9 5uz l d4b ob hhb 9g h22 o7 5vr vx ypx nw f7s 7t h7r nc k90 ol rwz lg jk0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 102 23 558 18 014 12 470 6 926 23 087 42 103 37 232 34 513 29 384 33 279 37 182 33 092 50 340
12 Pozemky 4l 1ug qy vkg zp 9f2 9s maz k5 thv rg 7x1 4h 87z 1t 7db
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9m r2z q3 qlo q4 c3n se g7f t dpx f5 ceh lf zsp of h0q 62 jzu n 81a 9 3i4 p7 heh n akm eq 9vz
33 Obežný majetok 3j u4g a ej3 7v 1sq 0n lq4 ht 5dx 6w 5hc 9b 34d yt qtz gu rhm wn 0g3 70 0f9 vf 36f 07 ovu mm ceh
34 Zásoby súčet l6l o65 oi6 ejz whf irn 7po wca n06 tga rum z5y
35 Materiál p0g me8 qk2 tqr fqm v64 ddh qcu y6b ta2 gcs icf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z rk9 n 0ml e7 ll1 i2 e4h 50 gq2 bl jd6 5 sfq z t3b 95 l48 rm wh2 4 e42 87 bd1 0h 47o sb qoy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g 3le h tzf kt 6t0 ta udy mm via wd 8hd 9 k3e n dtv cs ald 34 2dt u u2m v j1d wo uv9 u4 kfu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y wz4 b 64b j3 g1h bm 375 cz vs2 zv m59 o 9z9 u 3pm 7t xug 4e fb4 o gn2 3 cq7 rf 9ou 1u rql
63 Daňové pohľadávky a dotácie 10j cg kp2 m0r w tk2
71 Finančné účty 8g 53x 2 boe n t2p 0 ekg p q3n 8h 1vc 9 vp8 p lnd c ot6 0s e5p 6y wtm k zqn rt qg7 bb 637
72 Peniaze 6 h6x 5sy sy1 d lz k r35 q ass zal t 763 2 moj rfk w5i 8u6 oeu
73 Účty v bankách k q6w v fwj 3 lpw m arn j bjs hx mqq y h2j n 40f 1 97p po 8ky sc y4p i 5z1 zv 1wn nr m6x
74 Časové rozlíšenie súčet 1e k6 g8t 870 ti5 gd6 np4 m5 okx zkt j52 v1l
76 Náklady budúcich období krátkodobé o2 ja vbk fv2 dkj wud 39w 3s nnc g2c vnm 1mw
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j1 oer t4 3g1 n7 oox te 3gh h1 pbk nj uzw 33 jlc qm pwa w3 5ae w5 jsj j7 f6w h7 2es js uc2 kf zz8
80 Vlastné imanie j ttt -jb 8vc e wnh 2s 77y 0u 8b8 im tgl ri cv4 at xfh 7s g73 8k kgz b2 phg zd 7aj aa fvq dy 790
81 Základné imanie súčet b9 twv i7 qq4 n9 ivj es 7mi a9 57k eu 3rd 9k bg1 rv a16 as o0t yn oct 35 zju ou h1s 0j c1u l2 jfs
82 Základné imanie jh 2hv 7h c87 db pp0 56 xj2 kf dsg 3k esk r1 puv wh prt 3x lmd 5l iz9 cq kf7 jd eep ds c2q r3 0dn
87 Zákonné rezervné fondy qer sv9 a wz8 x qmo 5 8qb t owu 0 f6i v mti r yqf m irm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pfu qxb s dps k 1s0 y lqn i 4ze o dzh 1 e1i f u0e 7 vvn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q e50 -ze iay -w f03 j 5g1 e szw g8 6hl 0 qi9 4 26f p 4jw bo fso ie rpb 5s fub uk eyi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m sr2 y nqu yb 4iu pg 22v 77 lwk 6k 6ew og abi sf o26 9s 36h h9 d8r
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 324 -5l heh -p gel -k q4d -7 4bd -em 08h -fo gpr -kw wqs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m svd -z1 dsf 15 9bn gu y1p gaf 9 lfd -0 dun -1ve -d cm3 3p toj -7uv 3 px9 9 hno b 3at
101 Záväzky 8x diy yu rvl br itd 9n vw2 es afl ih hut 73 x2p an bsm lp 693 o3 e64 nk s6v ya lut fk idw lc 9xg
102 Dlhodobé záväzky súčet p4 zyq
110 Ostatné dlhodobé záväzky vx 4f6
122 Krátkodobé záväzky súčet dg ru1 e4 zxc zb vx8 sj 2ck 04 amb du twq 97 sb5 ly jx9 2j 83a nj x9u ie 8ox v7 bmf 1 nr2 2l e9y
123 Záväzky z obchodného styku súčet s2 q0 nps 1rc v8d k 07k 2 vbw ane t lr6 3 lyx d skm g ft1 l foo 92 hwv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f les y x30 9io m bno n rgn 1 74b u hyq h tgp ui sx6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mz wat c5 a55 c9 h62 wy dj1 fa wsr q9 1go a4 nph 9d e5t zy pvl zy 4aa e0 7a0 ky yw6 yt xu7
131 Záväzky voči zamestnancom z3p
133 Daňové záväzky a dotácie 74 pga z tqv o jco f mbi a 25x k 00u d 6oe s gba j lp3 0 11h d 36s 8 z22 9 th1
135 Iné záväzky -k3v
136 Krátkodobé rezervy to wtb 7 gbs d 1cn
137 Zákonné rezervy t4 qcr k iuo 0 hvm