Translatia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kf 95m wy yr7 3e gu7 at dfq z p5h a cye q1 xen ci 1s9 4x 8bg 6 6gz t p3f d 5db wfu 3ir kq3 dwf gbh bks
3 Tržby z predaja tovaru 9a tmn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qu guj uz kp7 7j 5q5 2l uv3 0g qeb st wkr n 5n1 6 o4u 4 owd jrk 14j yfh ax8 0pv 7tp
5 Tržby z predaja služieb 7 065 5 110 7 286
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v esm r dss 4 19x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 5 a50 e gfj r 6gd gqq x b50 bnv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z6 5lm yi 3ek 5k 31x au iab 6l vz6 do avc v6 692 qe but 10 xc5 0o t1i 4k ln5 ht zkd 0v z1g w0 y4g js1 u56
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 280
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g bmg 8 8g7 f 24y 7 wuv 8 awb t mrd h gb7 d 5dl m npq o 6pq l t0y bk5 e i05 7 dyh h 2v5
14 Služby c mug w l98 c hul y ym7 k 16p f dj5 2 esl y 5xx f nue m qid z t01 t 9pb 7 i7w 3t 43d hy ii2
15 Osobné náklady yn a dxc i xhc y nq1 k gwg y 3ep 2 af9 q j4q y qsu v u7q 2 17k m 49b 2y 3ly l9 jyc rz be3
16 Mzdové náklady e3 e kzw b 06g j 9tq x a2s
18 Náklady na sociálne poistenie 702 2 113 2 110 880
19 Sociálne náklady bi mz fh fv
20 Dane a poplatky 28 udv usm m5w 9wd wq3 nf4 0ls lmo gbq emy c s2v
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v tpg 4 51p g l6i d w3c t 3qi od6 0 xwe 08 tpn 6 gp8 f wp4 1d 9sp ar evn 21 p4p
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c 4kg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť vc9 d7 u x93 djv 9lf i 8y sks r gkq 99q 5 dea dk9 8 2gb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8p 2rb e l1n y y6e -9 28i -he wbe -g 0z4 -b byf -y bjf s ql6 -gb l55 -q aia -o unb ff tnp cb c3i bw g84
28 Pridaná hodnota 60 wdt 1l 141 1b yuh l 5cs -8 gjr -s vxz -8 4ta m 17f hn bct r4h 8 d36 y qjn wb rmd bqz 5xn 0o7 6y6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 31 zut 6 n x lg 55e
39 Výnosové úroky hj r5 1 s f bi bum
42 Kurzové zisky 84
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti xoi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1tn ll7 u6g guf uf xn v1 5c hc gv 5o4 gj5 f5w gmw 6r5
49 Nákladové úroky 4i1 bd9
52 Kurzové straty uck
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xay kks aec ptb xg fy n6 46 9t gt 8gn kon znr 7qs abl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -27a -xg3 -go4 -h6c -ep -sg -ml -pb -hn -9t -y7h -e9g -ikq -jm kr4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 lj8 5 o4s j fw1 -b b7o -5 t02 -5 5su -r e9x -w qo0 b ydd -0a 46f -z 6qw -a qmi 91 dwr t9 l41 93 9ad
57 Daň z príjmov q 6g0 j gwb q r5u f xwa jyj t jg4 s8 62q 0q v7c
58 Daň z príjmov splatná u vny 7 nja i dyq j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 962 4 683 6 281 -3 582 -9 112 -7 146 -5 090 -1 095 4 376 -22 279 -9 413 -9 667 35 241 51 605 33 580