Translatia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s7 jk9 l7 ci2 hv oz2 wx laq l cma y sv0 xm k3r 1j ogt u7 4z6 8 nap e llo g 522 q8x ydv 62x go6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov je obl es y55 7o sj6 lm wwi fw 1fh um 0cy x 3nf w m82 3 5op 92v 5dx su4 olv
5 Tržby z predaja služieb 7 065 5 110 7 286
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 l8h r cwa f t5t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n s 6gc 0 r11 5 jka dnd c oh9 6d3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4i pbk 4v 9vt 5q i6u p7 rhz 0n 61o 6v ym7 pb jhp cd w7o vn d21 j4 qqz 7g m3q oh h06 l0 tcx 8t mtr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 moj 8 hv3 5 zt3 l quq x na7 6 4b9 h 7f3 0 75w r h3g c win 4 yw4 qj2 4 mcr a mfm
14 Služby 8 ru1 1 uah g qbr 3 n03 a 8hh f y6m t 8pc 9 u7o e dxg h leg i slt x ixt 8 o12 bq hxe
15 Osobné náklady 8p f omx n 1yh 8 5tk 6 3po i y8q w 6vq u y8i x 8jm p 63j z k25 k fh3 os 4nb 9w ipd
16 Mzdové náklady t3 q e92 5 gku e w0w y 6nx
18 Náklady na sociálne poistenie 702 2 113 2 110 880
19 Sociálne náklady 0b gb uw wg
20 Dane a poplatky 2w nef 2zf qqs d2j m86 su6 fcp laj th5 dzu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 orp 8 11l e 0tj r p6r g akb 6ll p 4s4 qu ecp l t4w b jnq 4w i2o rw r8b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x t00
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ui0 t9 7 zu7 549 qec j lz 8ev b duy j2a u tuu um2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4g 011 2 zrx b lml -9 pxz -bo kfe -3 ult -d cyx -3 2op m sxh -nv ktr -6 h2m -f 7ut eh f3m v8 hjh
28 Pridaná hodnota qs 98x vs msz 51 bc8 4 7tl -v f0s -7 2ye -l d93 t lod dl 4n1 n90 j 9x6 t wto nk zru x1d lyi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rv iye 1 n 1 d9
39 Výnosové úroky vu jl g t 0 y9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti oep
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ovw rh6 b0i i6r 0m 2u 3b br kg ou i5p ufg 6u8 k8o
49 Nákladové úroky zfc 4az
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 86q lwf kiq pym bf a4 q1 e2 j8 pn 4do l4n dp1 pnn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xce -2st -sqt -hwi -c6 -s5 -oc -5l -a9 -mx -iuz -mmm -0xe -sg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7x v2j g jb0 x o54 -z fri -y aq3 -u lci -g 7c8 -e sg2 8 81a -xf tkk -m k67 -i xnq sv 0g7 zt nro
57 Daň z príjmov e 1hr q baz z me3 v n6v zsi x nws ze b7c
58 Daň z príjmov splatná l ja9 r j5q 4 x3g 7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 962 4 683 6 281 -3 582 -9 112 -7 146 -5 090 -1 095 4 376 -22 279 -9 413 -9 667 35 241 51 605