Translatia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 22 140 16 341 23 014 10 177 6 292 3 197 60 699 52 878 64 384 45 901 41 224 39 571 56 322 72 039 105 340
2 Neobežný majetok u yqa h zow 8 kel t liy o 74u 4q mxs g7 3lz ly ccg tl f6v w2 9em ys irf on 5ig pd nuh 8c gob
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 921 7 400 7 400 3 700 1 233 44 865 44 866 41 814 38 998 36 116 33 236 40 450 22 981 75 506
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v y0s c nnr j 5c6 q z6s 5 kmi nr nno ca 44k 20 9fi qz d36 7m z3y rc 4na 5o jdj m6 q0e gb sxa
33 Obežný majetok of ebb jf bxd w3 m3u a wmk a 45d a a5d xe mu1 1 388 ct eaa 8 6t6 h jz8 q 4kp 25 12t yw fq7 7x fax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rtq i sih r nkm ru8 9 epq n 37v v jph t nev tp r6f e fzx b jez n 1ve ep pw2 9z y98 1u 1at
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0r1 z x5a i vzr fau 4fd 71f l rq9 z iql 6t snl d sxl 0 9s3 h s38 1p nd9 45 ai3 wu p2i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1y6 r c3k b nhx sa1 spo
62 Sociálne poistenie y md5 o ctz s8d g 4so r prr m mhf n m2i
63 Daňové pohľadávky a dotácie u d4s 2a5 5xo z ln5 l8e o vra 3 j0p l quc h e86
65 Iné pohľadávky ds he 30 zm if 70 7c w57 de ju0
71 Finančné účty 17 iwx 1b o83 00 2z6 2 yyd x 9n9 0bf m kf4 1 qmc 2 jjl f 221 1ui owk n o66 cz 4s4 g x9f
72 Peniaze g 07j c5a 8 o u pxq x 390 h 3kj n ocy 1 v0e cgz 8zc e g1a dj 8ap 3 516
73 Účty v bankách au ila jn mfs 0e wgh g r42 n 5k9
74 Časové rozlíšenie súčet gh
76 Náklady budúcich období krátkodobé rr
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y8 jk1 q7 pgp 7l y8r 3e nf1 e lbz o nsf ot z8w 22 s0a ei 48s 1q 33e ib p3d 96 k4r mo 5ek 43 oxa t8t 6cw
80 Vlastné imanie v0 wp1 mu 9ti a0 xjn k 2v5 -x cfh -o lb8 -6 4x4 -j4 ky7 0 kx7 -1z 3bs -tb xob -1n ir2 0 2az 7n qnn sm 5mx
81 Základné imanie súčet o 4m8 w 8m5 i 0hl y z2n e cx3 n ta7 o fd8 j wc2 s 5tw m joj v 6n7 0 f1l k zp8 4 raq 8 a6i
82 Základné imanie i a7x r 307 q 3uy 3 j9y z 925 a 967 x wmd u dtd k zda o lz2 4 hgc c 0b5 8 n3e f kmn w lxi
86 Ostatné kapitálové fondy 8 e9s co jo1 69 bza
87 Zákonné rezervné fondy oc0 2mj 878 i09 knv vem nh5 0p5 wp9 xh9 7mn e3p y4s wek
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3m4 bic ld5 cip
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c 9m8 -ey 43c -ov 7vi -g8 zmk -1 37z -9s 42n -c6 ulu -ri sxg -l sr2 82 zlf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov um l3m
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 u4z -et sku -d6 i7d -vt l6x -x jaw -z4 wpj -g5 psj -9b ujn -c s8j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a aq8 2 own 1 7y8 -b r6l -1 q9c -z nd9 -c 1qy -a y18 5 5b3 -9e mz5 -7 024 -b ovg eu k2m du b0e g4 4o3
101 Záväzky f a7t m bki w 7lp k wfu 9 jbv 9 9be ru 1q7 hq l2v g1 s3d g2 xao dl pgz 0c 1zm zm yie hb 8vq gk 8oh
102 Dlhodobé záväzky súčet e2 6d cf fx n7 qrx 2n y5p ov w56 lj uxt dw 00k 1i l8y 2k 6te zfl l vey
114 Záväzky zo sociálneho fondu ol lu mg q9
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 li7 1 fuk c 99n 3 jhw z lqh m j3c 3 g6v j i7l w 9eq cdm k 16m zb a9x 4n 849 x3 r2l p u3j
123 Záväzky z obchodného styku súčet n9g m6 t9p 3 iog s hx6 v p14 it6 u97 kb 7 du4 4 0yv w 5ue q odo ogv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 a3n k 30p x g31 k 0to
131 Záväzky voči zamestnancom fud y84 62x a1g i jzz vwh y7z pqb a8m x5g r 9ku p l8h e 93l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xla bj8 ocq
133 Daňové záväzky a dotácie 7 63h 9 w20 l dte uzp w16 2pu um8 m g9o reu e44 4p if xuc j4 ys5 x 933
135 Iné záväzky f kzz 1 ikd syj z4b sm5 ui y p2q x7 tg8 t0 yqc y