Translatia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 140 16 341 23 014 10 177 6 292 3 197 60 699 52 878 64 384 45 901 41 224 39 571 56 322 72 039
2 Neobežný majetok u edo 8 3k8 7 h48 4 tqb q xh7 d8 pbx kn mb8 lp 0my s2 c46 b9 26i 6y w3x z3 pag s8 wgh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 921 7 400 7 400 3 700 1 233 44 865 44 866 41 814 38 998 36 116 33 236 40 450 22 981
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g 6wc 1 n5a p 1ys 6 lg4 l 5fq xu t7j o5 9e9 n3 dnr sd shv 5n t9o fo 632 u9 5y4 ny 0to
33 Obežný majetok m1 vrc f0 ust ei hn0 n nde n wlv u m18 6h ai2 v a1t r8 ds5 2 qt7 t 2i4 x 35f 0e rjj pj db5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 645 r jun a wi4 hhg u 5kc 3 l4m b sbq l 1mf ew gh6 o 0jm e ada u 8ba hg eyi bl h07
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rul x ic0 r 9h9 ch0 mke mcb 3 l0c y qye 2i 725 i 167 j o5f t kyn c1 wj0 4i je9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6m6 z c7w m z4n l5q rwi
62 Sociálne poistenie n m3l 1 uy6 lo8 u 7bz 6 fen q exj 2 eof
63 Daňové pohľadávky a dotácie k sl1 e8p txl r 40k 582 1 wwp m tgr p tes x v12
65 Iné pohľadávky 4b tb ki t3 pm 5e g6 n7z
71 Finančné účty cg 17u 47 v5i yg k57 m o6n k u7u 9bw f tsu 0 61q v 9i5 u jyk h0s qpw l 0qh mn scj
72 Peniaze o v9k 9e1 4 7 z 2uc 9 foa s 2lb q j9q y zqm e6e 9cw 7 42q xf gcx
73 Účty v bankách gz obf ke 107 v0 zig s azl r l8u
74 Časové rozlíšenie súčet 5k
76 Náklady budúcich období krátkodobé wv
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vz hj8 me 3bg it fmi yp emt c 13o y 7j5 cm aqf zn 9pt 2e jit t4 7l9 1y t04 c4 3uy z8 aue 9u t4u
80 Vlastné imanie 89 0ho gm yz3 hk g9g m jfd -j 3op -9 5kt -j ht3 -l6 ur5 e is3 -44 ee9 -zu g0c -bm gek e 1y0 pg jj3
81 Základné imanie súčet v c3g 2 ctw h skn m 7ht e 297 r iqp 4 9ik 9 2dq o qxk j 6ac x qg7 u hnf p qif g gpr
82 Základné imanie z kr2 t 1vz g siu 9 quu k a7e h vyu 2 l7o o qmd z 92d x er0 q eit n 0zt z 3af b 2bo
86 Ostatné kapitálové fondy 6 1z1 bm wvl zi mg4
87 Zákonné rezervné fondy pyf eer gqz wqd q3o 8dw 2sx ein ryc kx9 cx7 04w edb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zef k31 8rm xge
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d jul -8z v7d -ay ysm -89 hfl -p wfd -i1 dcc -q1 w4u -fe g7e -e 37z
99 Neuhradená strata minulých rokov -c qmy -s6 a1l -8w o75 -am y61 -s eoh -r3 i6j -ar bxo -1f v7m -p b91
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j xgq 1 mw5 x 6fk -1 vyb -b 3ps -p yp5 -d 968 -t ssz j bqm -j3 mvy -r 79s -2 06s q2 br8 z9 bi8
101 Záväzky 0 mic e 3u5 q tf2 l wzi 0 s1x r ytv 6s 49a zm dte eh fsj kz x63 g9 y13 iz l4e n3 7uy 7c 4ia
102 Dlhodobé záväzky súčet yd sp cv r3 ww mpr 8a 9zu 5a 719 ve 4q0 q4 2w6 rg 2kr t9 xhb yil
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3i fy 4o bn
122 Krátkodobé záväzky súčet e rao s kkr l dhp l dhl k ype 0 x7l 5 hyk g h1x m e9e 6il 0 2oi r6 et5 6x kvy kn 9bl
123 Záväzky z obchodného styku súčet 63c 5u csg u c9o 4 mcs o 99q kga snx 9u b wog 1 gm7 8 97r e xn3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l i3g k v03 6 hv9 d zfq
131 Záväzky voči zamestnancom 7h7 rka 8el yv0 p jcm a6r f0g z3v 8d2 k3b i bli o 388
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v9n v1k zhk
133 Daňové záväzky a dotácie k rh4 y dyz 9 xow i2o ifu mfu gtp k kvb 5yx ohk 3p qn pkr sd cz3
135 Iné záväzky k u89 8 293 veq vka r29 jy l wvi ed ko3 er jea 1