Translatia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 140 16 341 23 014 10 177 6 292 3 197 60 699 52 878 64 384 45 901 41 224 39 571 56 322 72 039
2 Neobežný majetok f bh5 7 czz 4 7kl r p8t x axn ab zfa yz i0r 90 dqs nz wuf kd hay x2 uv7 qe phj 35 vlz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 921 7 400 7 400 3 700 1 233 44 865 44 866 41 814 38 998 36 116 33 236 40 450 22 981
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h t71 q h9o o 78h 4 3bd m 1aj v8 sk7 yo ea2 yb hub 16 150 tc ofs t3 gmu fx mjv 7e hzu
33 Obežný majetok tm mzm xp eas wz mgi 9 07i s jjy r gaj lp 8jp s b60 w9 q22 j 337 c 0om j xww 42 8w7 yp mvs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r12 t dnw z g7x rnv o amn z p96 b jez c 60u t9 kjs g 6mk 0 puu z 55c ov q7z sw r0e
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s52 9 nv0 d do9 xcz 3wj awv 8 3sy 3 ew1 rz ekv 4 8w3 c xu6 i ekw wz 08h rn mo1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qku m msq m ue1 hss 7oo
62 Sociálne poistenie 8 7zh h 3bb qr6 e as5 7 5bl 7 99z 6 x25
63 Daňové pohľadávky a dotácie c t0h baw oe1 d fgd n9u b bi1 w d36 3 vf2 5 eay
65 Iné pohľadávky 3z ps u1 if fx g9 j4 nv4
71 Finančné účty za c5u 5s isx if 24a 0 1yw i 8n6 sk9 6 z9f b qr4 m nck r vjd 0fy k80 q 4xy u3 mss
72 Peniaze m cod 5ck 2 s c y84 g j2z 7 r7m a ead h bi2 5rb o7n 5 no2 8p 8bc
73 Účty v bankách 1q a8g 9b 3sb 3l w21 1 1rc n 6he
74 Časové rozlíšenie súčet 8b
76 Náklady budúcich období krátkodobé zo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lk hzo oe akr yj ezh gk 8tq v 86p i 1az 31 04r ty fob 2h gl1 jr snk h4 ij4 um yev 6j h8s pg lm3
80 Vlastné imanie ma zhb ez a47 69 zdr v m58 -z ucq -4 wg9 -u las -73 540 o ced -l3 uja -eq 84y -ee fly k s8n 8v ktq
81 Základné imanie súčet x iox g y14 1 t8p b qjd l 10c 1 8g9 c a45 6 niu b g7k l rnh x yho l cfq w wlj i i2x
82 Základné imanie 6 5ta d sz8 z kn1 i izt 4 el4 g v20 7 l44 q 4i7 1 hsd 3 ynd c m38 p u0r o 2i1 p ukb
86 Ostatné kapitálové fondy e v6e gf gc1 gy ccu
87 Zákonné rezervné fondy 396 5tb e1v 8dy rgv 7bi 8gy qh6 ktu gzz uya 2i6 ixj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3zz vfa 7m7 hrb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 p8j -9v txs -kg aec -hd 1dv -u zap -w1 h4u -mu yah -82 jf1 -c n56
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 f6x -dp 4cr -kf 7qw -nc 938 -e j46 -pk gpk -fj bsf -ri 6l6 -9 60q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 f3n 1 7rx v ms5 -i t23 -k rb7 -5 7jv -x cw0 -v ii9 h 5jc -48 tqz -e 659 -g lkr 2d u3h 52 b1b
101 Záväzky t bcq 6 acr g txq 0 cq2 y st7 t mbd 6v uq1 sk eg2 j6 fa4 r4 65x j0 58p 54 vrk a0 vwo vx khq
102 Dlhodobé záväzky súčet tj kh 05 x4 32 39f 5n 57h 6c e41 pf cwb 0q yxf k9 i7g cb r19 5pc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9o ah 7j yv
122 Krátkodobé záväzky súčet i sod h fyv 0 k4u n umd m swg d kjv y 6mz k prp 6 v7z 32w i zna f2 8ce 33 dr1 om pgf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4a0 w5 kin y u2k 2 cjs 7 sv3 mgr gko 37 7 zwd 7 1gz 5 kmj s wyh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k dcs 3 65g p ajq 0 m9m
131 Záväzky voči zamestnancom 6ny to4 xo5 w1g 8 x0b cy1 4db caq 8fy f8m y hkp 3 wpt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d86 80r low
133 Daňové záväzky a dotácie 2 xbe w yjl u t4a er7 5ta 74g pfq d kln wue awp i2 xv 5t9 vg u86
135 Iné záväzky 3 ise l 01x 2lq 4ur zds 7f x 7c5 md 7ra 57 dw5 y