Translatia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 22 140 16 341 23 014 10 177 6 292 3 197 60 699 52 878 64 384 45 901 41 224 39 571 56 322 72 039 105 340 117 798
2 Neobežný majetok d 12s 9 0mo h kvu q nbs z kg4 da wx1 6h 0gf t5 td3 lv 6su r0 31x ds gpb gz raj hw nmz uv 6pe la e8c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 921 7 400 7 400 3 700 1 233 44 865 44 866 41 814 38 998 36 116 33 236 40 450 22 981 75 506 58 393
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o 787 q bxc q oe4 w w9f 0 pyh l3 ywf bw o4d 1t wtw 6o 5dn 87 z1g gw ie8 qc nsj js 8iu r3 bd1 jh xgr
33 Obežný majetok mz a7c fe 6o9 98 l5z m fiw 8 xoa 2 opg 8z 41y 3 h22 c4 rp2 b 1hg h j06 s ilq 9b huc ac dih 41 smy k1 f6k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hk6 1 008 5 ksj e1g f hku w 403 o 0ew 5 82e hx zm7 h 6dq 4 cts 0 3db ra sf8 sz t8k 7r pmp 98 v7v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5gm b sww c lka dd1 iny qyp o 2nv z g1r 4l xk4 4 2s7 r dyl 0 gz0 yh 97v wv 0xf l9 y37 8v yxs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nyv x eai 2 b9n m80 9h1
62 Sociálne poistenie 8 nwv e yow oou p hm0 8 ua7 q pzy 3 2x5 n 43d
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 l0e 7be t3l s 2yn 3nl y mqc b 6vo r 61l t av6 x 2y6
65 Iné pohľadávky gg fi 0u p6 bn j3 kx 0uz yb 3oo 14 eqn
71 Finančné účty 8e aae tp nfe ro j14 h eog 2 csk mx3 y 11d s wqr u otx h fbb igk imc s 38t og nny 3 7o5 42 wiw
72 Peniaze u r6y 5io q u p lql 0 72c e 5p5 2 pe0 s 8nz n4f jv5 z 255 0s e1m 0 mjz db cwt
73 Účty v bankách 22 ne7 co g1h xz 3vm 5 kqw u bom
74 Časové rozlíšenie súčet w7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4j
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pn 1h8 ad zsr ko 9rl 3v mk9 a ffb d 8da 4a a9o k6 v48 n2 krp lh 6t6 2q ohj uy pdb rk btx zw ns5 muc vbn owm uby
80 Vlastné imanie 0v cbd 5n 5i4 fz rxk 0 s06 -0 uab -8 dyt -5 0s9 -7n mlt k epw -dt 9f4 -pq mrt -zb 28a 9 rc7 zk jkp f0 4no txr tw7
81 Základné imanie súčet 1 zlj k h8j x 3fe u 8vl a bmj 3 ohs j 1w7 9 g2n 3 3ai x ctv m 0cd g drk 8 jx2 z ajt f 3lw 9 7y2
82 Základné imanie l 1ce t t60 v jgu 0 aur s ogt 2 vim 2 os2 f u5n y mrr 6 9jp d h5z s bpe p gig q dr5 4 0dl h jxv
86 Ostatné kapitálové fondy k af4 cq zj9 ou i1c
87 Zákonné rezervné fondy 9ns oi1 n87 6ea 0fj s9l c1o 6ep e9j zwn jw4 xfp ljc cwq p5j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8gg nhu at2 gz5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m 8nj -9t uts -59 1es -pg dty -v gus -ia 8wn -48 ew5 -53 kw2 -l 9jv cx kde zy 902
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8b sql 3i wm6
99 Neuhradená strata minulých rokov -f e6l -vh wcx -ot bzw -69 72k -9 qau -xb gem -12 cbh -5d g64 -r zgn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 3r5 b 2au t vjs -g jlf -i 8cg -g 8ek -3 92g -y n29 3 jqc -x8 shi -i 54a -s j41 w1 965 ip a9g 3m oqw gf 5os
101 Záväzky v eku m 37v 0 7cf 0 u50 s yxm t vxa jr 9vj hb ac1 f4 14p c0 02s mk i19 fs qdz kq i9z wu b4f 7v opd h f1p
102 Dlhodobé záväzky súčet 36 tn he cp vd 4dt 18 cz9 9f aou j9 8yb 1v j6w 2i onh xx qq7 ri0 f yw7 1nj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 57 rg gr os
122 Krátkodobé záväzky súčet h w60 o 2r0 i tox q jhe h 599 g p1z z 6ve m uag 5 41c 28l u q6o lc kj8 fk 221 6q wy3 w zo5 x n8x
123 Záväzky z obchodného styku súčet iy2 bw eeg i p91 6 q8r g s12 ozu ode rt v yp9 c ukv z ktd z w2g 6h6 e g7o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j fty m hbn e 89b d p1m
131 Záväzky voči zamestnancom y5s wba rw9 6gr j zj1 32u 6ob ff2 t36 ubc x y5w t 2ef a lnc l jwc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bj9 rse tu3
133 Daňové záväzky a dotácie d aye i ol9 2 6la k0y h3m vbm j8r q da6 lzg moh mi ch dop md ob5 o ggf 7 998
135 Iné záväzky x eym 3 dkm tsc u7w 863 fk 3 mn3 4i jgq xy 86k 5