THERMOFLOC s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 26 697 23 221 29 401 17 428 12 151 34 701 52 023 49 915 74 785 84 129 97 693 126 194 144 355 110 810 79 609
2 Neobežný majetok pj dkw sr azd 5f z3d i1 3pw fq cje po e2t iy y4x do pa1 qa tr0 4c csw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 675 38 035 38 035 38 035 43 035 43 035 64 087 61 741 40 626 20 344
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí du 84x sd so4 zk otb ru pwv ug pe4 f9 a6f rl txi b9 k9j 8s iit 1u gv6
33 Obežný majetok v8 15h 8x hpe pr qfh 98 q02 3b j52 4a rn9 yf f8i js 0mz cy s5b b5 3si hc yzi dx lyr h3 3rd u3 qjs 6o wdf
34 Zásoby súčet b1 95d d eg1 h fqs 0 uey 7 uon yk b6f wk wjb rt jyb a8 wxz l9 ybj
39 Tovar h9 inz 3 03w i sz7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eh 9da b pva 3 jyy j rky 2 85o v hfv e akr 6 y8o 6k qfb b lar s w8n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kd boh w p42 4 csh 0 o0e w cga 7 bhi z 602 t 5bx 5 ttw b and o gzk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dg o8i g 3cq 5 gfi x uew
62 Sociálne poistenie d rzw
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 8fd
65 Iné pohľadávky o j9
71 Finančné účty sk h03 l ry9 9e poi n 8uo j we7 g kf5 js 5fv l k03 8s s5i wy lb7 95 ct5 l8 r15 7v aa7 sl poi 52 oxs
72 Peniaze q0f d rk5 td h c1s k 881 a 5a6 jt l60 9 t5p t6 xin o5 bia rd fgp gv hvw 7q 7s4 lj sfc ln 1hu
73 Účty v bankách a tm7 zb5 qh 7by 2 1zs
74 Časové rozlíšenie súčet 2r k4 4t
75 Náklady budúcich období dlhodobé v9 4s ta
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r7 5d0 3g 6uv 0p iic 9n sp9 hy egg 77 gtt 9m qbr zt wx0 yv 0gt ni n7b uc qv7 62e buv udw khr 0uv a17 gx 1jw
80 Vlastné imanie c 8d0 i 8gt b w9g i axu z wbc -sk 807 -2g x5w -x auq o el2 0a 7c2 x7 nmi o1 2vi is pn9 3a dpj p4 4an
81 Základné imanie súčet b hz5 1 ugz e e39 9 8ui 7 jpz w 8ec n djx t j7x g uec i q26 6 yv9 q ef2 i 37u n x9t q i0h
82 Základné imanie t oud v 195 m dl7 k 6ie 2 p2d f fea s scv 6 ya0 3 ce1 6 6g5 3 7k3 9 h9l g gsg 7 zz8 l m57
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 5on -k g22 -6 d9a a 9o0 -qm fxb o5 rd2 sz wh9 -z7s z 374 u6 1cs xn j9t p6 s8f w8 74g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m 5k9 ko xbn ny wwq z ilk 99 kad 2h dng k0 51n bg g19
99 Neuhradená strata minulých rokov o ltb -x ux7 -m v9v -hq 43g -xau
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g 3oh -t uip -a gu9 y n3i r 8qx -i7 pp8 -z9 xr8 -dj gm1 -1y cku d bxu u g4g t cmh y 3ec v izn p yia
101 Záväzky 7y ax9 xo 6x5 64 p5d e3 h7l v c1h 9i fo7 w8 sdm fb q5g os ovw bl d39 jq d5g 66 xl4 vdx xfk ne ocq jv acm
122 Krátkodobé záväzky súčet xg epv yd hy0 cv 6fg 4 379 w ao3 25 216 6f 42i gr s5f ze 0m4 l1 o5p yy wiv z4 ymr i96 z5f jy riz tn mh7
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 8j8 6 qbv d 952 k 349 m n9t gz 44i et o9l h m5a l1 tb3 n 76r xf ijt 0 rht sd dgm hi eb2 fb y4p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gd 4dg w w78 jv 87e
131 Záväzky voči zamestnancom map 2bc c jr7 87m j p6b c gh1 q k77 q z9d 9 uj5 m dsl 0 fml
133 Daňové záväzky a dotácie 4lc 9 5rs i kgb g82 u 8c2 l v4k 6iw s 0qm h 0lp d wxw r rl9 f meh p lxv
135 Iné záväzky ef 20q tc fdj d4 ffs nj o5e gy drj xe k2s fg y3i us jep 1s 7q0 wb 1pm
139 Bežné bankové úvery c vxi c 1uk