RFE 121 s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 95 764 104 067 166 961 89 222 95 561 63 004 87 377 87 550
2 Neobežný majetok 9n l9j yt 8tx 5q zk0 yw 63n k8 iti un hec r5 l6i jz clb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 770 52 488 73 567 47 813 44 684 13 206 18 453 28 159
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3h etm fj fva ah 41j jb y6l e3 8rl qk aj8 wg 179 et ge2
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 50 633 5 cq2 9 ox6
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok s c1h
33 Obežný majetok vh aga fr usi u2 4n9 ol p2s hk 47g yt ig1 er 7b3 6q aom
34 Zásoby súčet hz 8h a70 ca gkb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 44 hwj 3v d8q nu cxa ix we6 96 0tc ol 6g1 o3 lta ig c6r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uf 2uv fp wxd bc pmm qf asc 6z x4w 62 56t al 8fm 1j k2c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m8 g3n il 6am 3p nk2 9h z16
62 Sociálne poistenie c 4g1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3zx n qmr
65 Iné pohľadávky j8n qln wh3 m1k
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok x3 6w 2ou s eys
71 Finančné účty ya 9e2 i5 fcb 4s f6h x jqi 7 i3d 0 7po 63 khy xi ron
72 Peniaze p 56y 8 032 nu 3y1 yud t e7a c 2ev 07 zsa 0x jwz
73 Účty v bankách 7a 3r4 4 yki 3 gyc a ony
74 Časové rozlíšenie súčet 6w1 l y8y zn2 318
76 Náklady budúcich období krátkodobé ioy 9 vs0 ijc y57
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qh jkj 575 yfj kfa 4ts zx 64k ry oi8 hf 9tp wx 4ad xw ope
80 Vlastné imanie 9 sx0 d yew -u7 d0v -hd wy4 -yv rdz -h7 d3h nr u0j -h1 72g
81 Základné imanie súčet 5 gr9 w b7w m o4k 9 mc5 k xcr g z15 x b4w k ack
82 Základné imanie 7 lrb i 5n3 6 o8k t ogm q 5t9 p kbp u j5z g zl4
86 Ostatné kapitálové fondy 654 7bq uyl bns 0rc ygg 69k geq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4uj w5o uk6 k7p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov mkt -c fvi -ss uax -of 4wh -7r0 898 -ncm g0l -t9o ye6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gmk mi6 ha7
99 Neuhradená strata minulých rokov -g 1bs -kc g99 -v5 9dq -1mj 6cc -1u5 pwf -583 0bn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4fh -b 9zy -ny y9w -m7 phu -3lp x8v -nu qzj q dgb -rl qo1
101 Záväzky rx fwv 2n xtd hfe d09 jmg 6uj 8oq gta nyv k2k y2 qbe t6n 24b
122 Krátkodobé záväzky súčet su 88n ly uyg l5a ehp x0x 7mp gcq apf 6zi l9h p8 ndv 65 y0u
123 Záväzky z obchodného styku súčet cv q5l ii rld x8p g6n hs kz5 7v thj 55 135 z1 pph wk ty8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qp 539 cn i6f 3b raw zg 3ok
133 Daňové záväzky a dotácie 3 48j v fkg 3 sum gnu 2 mi5 2 gl9 7 osr x 1xv
135 Iné záväzky hr leh co j51 hpx fov pw rrg
140 Krátkodobé finančné výpomoci dm jyy