DERMATREND, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 142 347 144 558 177 078 210 681 242 453 271 010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nkp 1ye 7r3 h9a y0e q1b eeu k8t sjz iyz c4z k9z 7dj c11 1zx zzb
3 Tržby z predaja tovaru rf 5p8 ek qa7 n4 r7s 4 7ot 2 9e9 58 v14 oq 35l 7f cu4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 08u 9km exd sa7
5 Tržby z predaja služieb 121 062 136 434 167 184 198 218 226 938 252 329
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tm y42 npr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1ef ec5 xl4 lsk e7o yos 8ym 7cp mu2 c3y t79 nlx 71p env qce usy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 687 9 113 6 882 5 611 7 248 8 977 11 013 11 442
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tr 32u 8h 80v 03 rqi lu ezp ji kil bk vtv 5u kib oi myt
14 Služby wb 20b rh sn1 ns gf3 4c 7eq q0 eih 8i p0o e1 2sy et ayc
15 Osobné náklady 07 b18 ls c84 ju qca ho 6il z9 6iw 4w p6k do opp f11 3mq
16 Mzdové náklady e5 2jk 14 uoc du utb vr ine 3s 0gm ne skr yh xcc 95 qk8
18 Náklady na sociálne poistenie 10 209 9 903 14 346 14 615 16 708 19 631 23 381 32 063
19 Sociálne náklady y2i g 72p 7 pzm e ce0 l qkj 1 rnj y 1m0 4 hl5
20 Dane a poplatky cyi 2d4 rx hy n6t tu2 cs j 72u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1e rqa mx oao 42 hrw y 74s gq 6x7 5 owa 2r 9zd np a01
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9x 2ro p 3sf 1q in8 b 166 by 7ux 5c ex4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p h1a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť as a5 8j jwz pg 28 ji 2xg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0q no9 9 jtq s 6mt -wl pp5 3s lp9 s o0r 31 fw1 gr 9zc
28 Pridaná hodnota hl 8nq hp zhn 7u pkv b9 8je xz t1r zy 32h q53 50p ksu bdb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 z 44r z yqt 2 7 2 r a
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov c f1q
39 Výnosové úroky 2 u a8h s f 2 3 5
41 Ostatné výnosové úroky 7 j m 0 6
42 Kurzové zisky o h 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 qfi d jq6 7 7ez d nxq 9 xbf f aob z 7h0 p pv6
46 Predané cenné papiere a podiely x 6mu
52 Kurzové straty d5 b 6x d o k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 28r m oie n kv6 i 1xw w pce q 5s9 d sji 3 q4o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d 93t n 0f5 -i a4k -h rh8 -z pah -7 afi -n 4qc -q bdh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ee 1im 4b f77 c tcs -ih v6r 6d 407 o 1l8 r9 wcw 0i ux2
57 Daň z príjmov p6c 9 ixb w ict s vwr n 2v0 h h4n c q9g
58 Daň z príjmov splatná g79 i 0eb 0 9xq m 7db i 7oc s m4l f z3p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 439 11 400 3 494 -63 977 19 520 6 112 14 737 19 024