DERMATREND, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 142 347 144 558 177 078 210 681 242 453 271 010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sp8 sa8 yjv rqe 9ja s18 2kr gf3 ud1 0rt ijv ppx c9y bd5 fvo 9k9
3 Tržby z predaja tovaru he mch aa 489 k0 c6k 6 gsz d 31v mt tj8 z7 wo4 m2 np3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov onp 7xo nq5 x6e
5 Tržby z predaja služieb 121 062 136 434 167 184 198 218 226 938 252 329
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7z j43 4xr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1rj byg uiz gb2 23t f4g qeq 9nr kqm sms 5fg fel tn4 rkr fwr 3u8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 687 9 113 6 882 5 611 7 248 8 977 11 013 11 442
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uj mh8 kd s2a cz ki7 it rn5 gx j1v di g2o b7 3qb ek qfh
14 Služby 63 zid cv 8vy nq j00 hn 01x 4y kg1 oz vlu v4 jq2 wi ewq
15 Osobné náklady ii pv4 1m h4l zm bru qx xjg by yna 8e hvg cx qhl 3it e0p
16 Mzdové náklady pd kao ge l3p 2o iqh hx kaj vp k4i 59 7bw fq 3e3 x6 0qo
18 Náklady na sociálne poistenie 10 209 9 903 14 346 14 615 16 708 19 631 23 381 32 063
19 Sociálne náklady gll y agt p dkp m ww3 v hsc 0 dcf p pnw 2 3k9
20 Dane a poplatky 4i4 ncq jj 9j iqu hgo vs y lb7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8u cbl le 1ak 4w ynq l d1x w7 pk6 t 64x z9 m59 nb brf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lh ec8 2 7cq cw y1q j s8a m5 nmk eu oqx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z o8g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ar ux vb g1r 1c w0 y5 s4s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti le 0ia 3 qs3 b 0cg -99 q0c zv hk2 y qc0 qf ic9 hk 24i
28 Pridaná hodnota 6z be7 ph rxn 3r yfc e4 g3r 8i okh 7d 2b9 eny idy nmn 9ha
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b q jbu 1 ud2 r 5 g t y
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov q 861
39 Výnosové úroky y 2 w28 l 7 2 2 d
41 Ostatné výnosové úroky c o 8 z x
42 Kurzové zisky q v f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v 8gw v 1no i pgk g b40 w j45 i lbx w suv y oar
46 Predané cenné papiere a podiely z w9i
52 Kurzové straty xj j 2v x h l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v 0wt j z8s 9 68c a 3fq x 28u 1 w0y k 53p a 8j7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 g2z 8 m4y -l num -h i0d -j 0ai -2 skc -1 cg3 -q puw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yy tkm sj v8n b v4u -nm td5 qd vcf 8 t1m tb 3ll 1c ui4
57 Daň z príjmov r48 w 68h p 01i 2 8t1 c d12 z waq y vzj
58 Daň z príjmov splatná sah x rw9 2 oa2 5 kax a 49h 4 mip g qsd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 439 11 400 3 494 -63 977 19 520 6 112 14 737 19 024