DERMATREND, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 142 347 144 558 177 078 210 681 242 453 271 010 261 196
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet stw 50z zb3 jr1 89d jmi nzd 9zy l66 ktv nuq tk9 gyy ybj j9g ejf 1p2 9pu
3 Tržby z predaja tovaru 57 055 2r 3ao 00 koy 2 uds c 0km 73 bwl za rv8 di d2a 7i 120
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hb0 7tl iww o5j
5 Tržby z predaja služieb 121 062 136 434 167 184 198 218 226 938 252 329 242 160
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ms j5o b1d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7hm rrz d3v 0fv 5hb lgo 5dc p1i vl2 zbv 94h r11 kiu p64 gdo axg dm4 tkq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 687 9 113 6 882 5 611 7 248 8 977 11 013 11 442 11 008
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2l ypm o8 3lv 7j 104 vp 6bt 8g oqf 4i 7z2 mp i96 of l5y u1 vbz
14 Služby y9 hql 26 isq 86 au3 z1 as6 mg cay yg eex xv v5w d6 15z l1 tsz
15 Osobné náklady 43 y77 nn j4i y6 q80 3f 3g5 1j o7z pw m00 6i otk yaz b9w 7v q7b
16 Mzdové náklady a5 1w6 og apr hj 6ne gn 9ho hc 46v 8c uhx tn g3s 45 1t2 vf zsk
18 Náklady na sociálne poistenie 10 209 9 903 14 346 14 615 16 708 19 631 23 381 32 063 22 196
19 Sociálne náklady 54e b 8gh 7 mvs a fgq 5 fl2 z ffd 6 c6f t 8hk 4 uyx
20 Dane a poplatky qi7 45r jr cv m4l zm7 4s s mdr nt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cj 5ra iy x9u ox x9n 7 b7v pz 3vy v asg se j8j yg 9hz 0 bq8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3a bk6 x dix tu 1o9 q 5px rl f2b mu 4ex i buz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x ohj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n3 mq lu p3g on hq 6p 5on 6p1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 78 id9 b zra j 0pt -nx ugq 7s aug 5 nag ky yxo zp q19 d2 1og
28 Pridaná hodnota yw 0m1 ez bhr 6e in0 k8 ohi hm wlc g6 ljf 5cd cer ptv hat 4dj n9y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 d 6ql 5 qub m 7 o 6 c
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov q d9x
39 Výnosové úroky 2 a ujm z h f 5 p
41 Ostatné výnosové úroky j h z 0 f
42 Kurzové zisky 8 1 h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b qsl 6 rdz f w4e r 0ea j pyu b js0 8 im1 w vzb i 0h2
46 Predané cenné papiere a podiely z qbk
52 Kurzové straty u9 y vd 7 n l nt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t lvw n w85 k 5c4 j 6qg q 88s m m6q n 60z o smw e gl5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v uxb 8 h8e -h foa -f o6i -k akv -v hf8 -f 1nw -u 63h -u tgs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8z 5bu ua vqb s 8l3 -w4 6bc k9 7nx b izw m2 k4n tr bo1 tr eho
57 Daň z príjmov l7f q k1p a ago 3 i1e 3 pgr e w8h 9 zcp f gvq
58 Daň z príjmov splatná wuj 9 2o1 2 rhw 2 zll 9 lsx t bip h xvi n y58
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 439 11 400 3 494 -63 977 19 520 6 112 14 737 19 024 34 052