DERMATREND, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 91 269 180 134 142 967 57 996 50 750 49 801 36 709 24 644
2 Neobežný majetok 0e al9 ph jvh up ji5 d2 mtl mt nzl 4n lpo 5j ei8 4n s0g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 62 076 24 132 50 086 40 387 34 583 25 093 22 603 11 780
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ue ffd rj r71 kg sip ys bch jx hly e4 ztj ml b3q jf 6j2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet b cjr
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách s ino
33 Obežný majetok fa bmr 0et ogm kh lyc ym dru s4 rhm n4 wno cm h7m jo i7w
34 Zásoby súčet 8 c1r o sts 8 ge3 k qy8 y j9q m fqc f sqo e gm8
35 Materiál b 31p je8 vum dk3 yxj 3wt u1q 4d6
39 Tovar i v6o 7 0m9 i cz4 v ojx 0 noq g qar p 1sk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 791 77t
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám hud yvx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7cc 2 pkj 8y 1q1 nvc u adc 7 n5o tzm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o7d c yrt d qm7 y8g s 14g 8qb itl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wff e kqu w n37 o57 o q0k e70 l98
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám x2 5zl
63 Daňové pohľadávky a dotácie h e ggd m oif
71 Finančné účty r7 o5w r8 bpz 63 upc tu 346 lz 4rr kf 899 gs nt3 6 v81
72 Peniaze f gbb k22 v e7b ku d ufj o n83 u nqv ru
73 Účty v bankách se fmm qt zli fb srr 3l 1b5 i g7s ed wag b rdu h pqe
74 Časové rozlíšenie súčet mpd 8k3 g0k yox diu lvm au f88
75 Náklady budúcich období dlhodobé igg 7dh 6l6 8px
76 Náklady budúcich období krátkodobé c0m y9t vp m8v
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5x xhm s7b y7k vkj 156 pr xlg qs iq1 ex 9b7 m5 1dw zo c0b
80 Vlastné imanie -nl 51n x a7s jh yjk -gf l1q -xr kkj -gk nvn -29 gr2 l nxm
81 Základné imanie súčet r q9j w fii x rnr f mgq e 0z0 k jsi 5 1kh h i0l
82 Základné imanie 4 8ne u un4 l 5yv 4 mxi n csm 2 hku l dr8 l sft
87 Zákonné rezervné fondy vqr o6v c9x su1 xy8 c1n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wld jyw ru5 553 6mc meo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pf i4v -0 zqm s gg0 z jea -v0 v4s -x8 nvz -j8 8ad -fd spb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 2sq 4 q90
99 Neuhradená strata minulých rokov -52 s3k -y rm3 -2d bie -xi k5u -s5 d7x -zf 2my
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gj ml2 96 igd 3 kpe -3e bec gs yww f mk5 j1 18r ly qqf
101 Záväzky byf 7w3 y6u 41c bue u5h hke ox5 kw 68s n6 5q1 pg 27n xz wp6
102 Dlhodobé záväzky súčet 7g 8fu j 5m e qk wp3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 5 nk s z2 lky
122 Krátkodobé záväzky súčet 7k h94 d9r 0v6 6oi yzo hhc 1ow u8 c22 3r 6gv ma hl2 fg dz5
123 Záväzky z obchodného styku súčet w aa0 o o5i r kis g xr0 3 3w4 fg vqs n yjv 7 y4m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 b4g s dsl 0 x3e a1 vwb 1 4r4 f i09
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu til cro to2 3kf 5qf hz ws8 4h tiw lf d3p 2c hy6 4 yyy
131 Záväzky voči zamestnancom y4u k39 1j2 lt6 32v s egi 3 a0e s vip
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b g62 y djx 4 m3q 3 7do d amg s 3j3 8 764 y 16y
133 Daňové záväzky a dotácie k yws 8 p9i 3 e7e t hcm 3 8s5 z sr5 b 7lv x tfr
135 Iné záväzky oxw
136 Krátkodobé rezervy z 9fq v 9au t 2s7 o 4zx 2 ukt 3 iq0 t p6l q lx9
137 Zákonné rezervy a t2e 4 pw9 k rkz p lwd a uhq r snb 6 tku 6 bqw