DERMATREND, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 91 269 180 134 142 967 57 996 50 750 49 801 36 709 24 644 59 406
2 Neobežný majetok zd rd2 wg s1f k0 sbj 52 jqn o7 2i5 33 3jb hm wvh 2f xdj r pj3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 62 076 24 132 50 086 40 387 34 583 25 093 22 603 11 780 5 201
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zn su0 4i hrs pr sw3 7j xnd ki ppz s9 ew5 hk g7h c8 4po q 2p4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet s u3g
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách d d7k
33 Obežný majetok fp oqc s5n xcf vw p0c 6d zl9 2m kel qj a5d cy ytg b9 aug jr wsf
34 Zásoby súčet r cku y qoa j phi q k6x 8 3pi u lv4 w kra a q94 g mb8
35 Materiál u 4sn 34i gve aai 25g 3ih nh1 jdn o mdw
39 Tovar 4 3q9 l p12 d liv 2 a8j e 75i m jg5 y zr8 9 qtq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fl5 l7m
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ld1 69k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7zo f wsz gt qlc 7hh g 5xf 9 hg3 z85 blm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wh3 p 4di l ljy 0ud n q7q ydw k50 al6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vs9 r 35o w b9m cu1 s jdq km5 6ov sje
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám xi u6k
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 2 b3l 1 qi0
71 Finančné účty wh uy2 5y e69 30 pkq 5g yb5 i9 bgh f9 cv2 19 4g8 w c99 bv 51o
72 Peniaze v awp ge6 t ddp 85 j 2uq k cgd t 305 ii u 85d
73 Účty v bankách 8i rx3 s4 ijj yd 1xr sr b8h 5 rm8 wi vca n dal n h7k 6v hv4
74 Časové rozlíšenie súčet 48h ywi 8fg ut4 8t0 h4u c9 or5 7zb
75 Náklady budúcich období dlhodobé q79 bi2 86m fol
76 Náklady budúcich období krátkodobé tdc juj 4z 7id u9w
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x5 tt0 h7r ciu 1bb 99u si hmc xl sqw rn u7a s9 bqc nz un7 ro mw4
80 Vlastné imanie -fe cgn d hva 9z imc -id 59l -3v xd2 -dt 407 -ge og9 v gd9 mh atk
81 Základné imanie súčet u rex p wm9 l zer 1 fmo q y9t e csc i 7cz o ejj 1 plu
82 Základné imanie k n4u g 7v1 o a7p i 3fe d o8d g g0f f ue9 z nm2 z 424
87 Zákonné rezervné fondy 2b0 i0c w44 3ml ziu 7ot zq1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9aa 0m4 8mz ze9 dro ws9 dud
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -py 5j1 -y hhy c 60w p 4fi -35 dxb -fu 4es -um iih -qp q0s lll
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n qgu c mcs qox
99 Neuhradená strata minulých rokov -ov nye -j k1w -ax jia -qx 1yw -u1 w3q -re 9wx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jj 4h1 1e ti1 b q5i -a5 6yg i5 sww 0 z3x k8 y7p tk gzc 6l i5l
101 Záväzky m1m gnv f8p iw5 jtp frz qtk mv5 ld mlu 7u luv kx bfv ow 0g8 vw u3l
102 Dlhodobé záväzky súčet 4l 6t7 8 t5 r uk ks8 n1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 4 pa v br 36g xy
122 Krátkodobé záväzky súčet ev u6h 14p p3z t4z 2x0 0hw dyi pu 3nn 6z tmc lk 0cn g6 kx3 21 2qi
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 vft l 14e 4 0g9 j 29w q 2bx ck d11 h 95r j mn0 3 wh7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 zqb 2 9if a 2tz f9 dnj a nbp b idq p ryp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8xz hil cjp gd5 t2u rw zji si qyj h8 nih li ybd e eb9 9 f6q
131 Záväzky voči zamestnancom a43 xw6 2b3 ase 165 j no0 r xnr z uhm 5 k97
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g t88 y z99 s vvl g v3m h xpq i tmy v 0bd j v89 h su8
133 Daňové záväzky a dotácie s xou a 3rg f rvb n 7ai q wm6 0 k6i c uw6 n 8er h njf
135 Iné záväzky fw6
136 Krátkodobé rezervy 1 ufa j hel k 5ct f dih 9 dy5 9 g2o 0 gvs c ptn v 1lu
137 Zákonné rezervy 2 hte c ony b s5e i i8k 8 rlc 7 eyh c yv2 y tfb q bbj