DERMATREND, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 91 269 180 134 142 967 57 996 50 750 49 801 36 709 24 644
2 Neobežný majetok wr txb 4d dn6 z0 c4j 8j b0p sw x01 h7 7oe tu wux 4x dt3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 62 076 24 132 50 086 40 387 34 583 25 093 22 603 11 780
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí so 70a 7h rhl a3 gsp uu 4g5 3d a3b v7 m8m 8x 2xu cs eax
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m 298
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 9 wbv
33 Obežný majetok ab r38 ajc 850 rs 6t5 2k 67m st wc3 eh 00a jp x9t 0b avv
34 Zásoby súčet f 424 9 r1r 5 iud 9 0ee 5 yp8 k jqe a zoj c 6nj
35 Materiál x y8z tjr u0p k6u o24 0a3 p6j 7ds
39 Tovar 4 lfh g jay 5 sfz k rpv h ucl u g2w 8 6ib
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 089 hc6
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám yg7 3a3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0mb f 76r fk yyx snq g q5s r 8oe cxt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rsm u vhn d 5zs mua w v4i 83f bd9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q87 d w4w b at1 nxa c 25f e5f oru
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 9p svf
63 Daňové pohľadávky a dotácie b e izi e msp
71 Finančné účty 9j uum wa 2z4 jh juw kh wn4 hk pn5 41 pp3 e1 xjr 6 qq8
72 Peniaze z glp qss c mmc fg j 0fp b b2j r i72 ka
73 Účty v bankách zn j6s ny okt 75 ant 00 q9l m d3c 7r 2b7 5 nsr w su4
74 Časové rozlíšenie súčet jm8 lel 4pu nn2 xfd 8oh b2 1zt
75 Náklady budúcich období dlhodobé cda 61k 9b2 o8g
76 Náklady budúcich období krátkodobé v87 txt md 3el
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tn cdl 5co zul pup 85w 1o 6k7 am 24u i7 x7e e3 fk9 r5 77c
80 Vlastné imanie -jz lps x 2k1 t8 h0a -f0 6zt -vq gfq -zf ztw -ml ea8 b pu7
81 Základné imanie súčet d itr 0 fcj g ivt b jq5 b usd b dum x 2sn 5 d71
82 Základné imanie s y8b h 080 l 329 0 sh1 9 dsk v ltc f hfa i vg3
87 Zákonné rezervné fondy rah pf4 i58 4fo pfe yt0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f0b iwp pee a8w xg9 ck7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b2 ucc -9 xqz d az7 c pk3 -i8 jrw -bl 0um -1q lwj -gs f6q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g m8z b csr
99 Neuhradená strata minulých rokov -39 nki -6 s1g -ch v14 -zs p2o -vd 7wy -iy lpb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v1 a6o 5e pwu l 5j2 -b9 r5t qp 26z a oqa yi 0p1 l2 i0y
101 Záväzky 36n zr6 rwk 728 92k i9e c1k 8w2 ca led ri bgc gh pml zp uk1
102 Dlhodobé záväzky súčet vd 8fj s 48 n 78 p4t
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 3 0e m k4 eyf
122 Krátkodobé záväzky súčet p3 ryl kvc kx0 iaw w5r g7s hir 4j u6g sr r0q do 3gf mw 9m2
123 Záväzky z obchodného styku súčet k 4me x vsm 0 4vr m 57r q fsd th p4k 7 vjf u lu4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z z3l w 2m2 f 3t5 zh 1ed z iz2 p z7j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu avs mbd j89 2oj lxv v1 gte dk s9t u2 bow ly wpo n bz1
131 Záväzky voči zamestnancom gh6 l8w jik aej 4b1 2 xp0 e dn4 x 67h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h sj0 b 7w4 g o0q z l35 s nbz 0 08v l 33s z tn5
133 Daňové záväzky a dotácie b o4t 8 o07 a 2vw l vbq w pch 6 d7w p fpl a l6i
135 Iné záväzky 2hi
136 Krátkodobé rezervy t 0dc e 0k2 v 04a v 3cg c ydp d ray l gk3 j lkx
137 Zákonné rezervy i 8qm 3 89k v 0p1 9 jgh 8 rpv x 7v1 0 8jd d 6er