studený architekti s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
53482/B
Dátum vzniku
12.07.2008
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • odborné činnosti vo výstavbe v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení neskorších právnych predpisov, v rozsahu autorizovaného architekta (od 12.7.2008)
 • správa bytového a nebytového fondu (od 12.7.2008)
 • obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností (od 12.7.2008)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 12.7.2008)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 12.7.2008)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.7.2008)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 12.7.2008)
 • činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov (od 12.7.2008)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie JS.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • podpisový vzor - Akad. arch. Ing. Ján Studený
Dátum aktualizácie
10.06.2024