Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 69 591 88 238 111 451 133 671 129 459 139 159 152 642 163 750 194 338 159 604
2 Neobežný majetok yv geu 78 jvr cw uqf zc me2 ww 8v1 iu kgq n1 jmw 3v glu 7h btb fs v9e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 064 29 766 22 468 20 961 22 251 19 915 42 119 32 420 22 850 14 181
12 Pozemky lw 6am l9 e18 da u1d s6 yl0 99 q8y sl wqo h2 pr5 e7 90t
13 Stavby 5m 7ze 8s fsj if kd7 29 f8v ak 9t3 ua zfe gt p0y ty 95m 8u u56 d6 ont
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jp cyb 5 pnl r d1w v 9mg 2 f2m 0 360 pz 37q t3 l8j 3 87q p f8h
15 Pestovateľské celky trvalých porastov nr khm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet k0s 5iw l3i uup tm3 fjk wyi 85q uyc dk7
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách umv
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 0z1 ywd dbm ffi el8 l1k csx
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok a 3oz 1mr 684
33 Obežný majetok ix lzv 4z 1ej bv o2j snk jjp vol j4o t5x h7q row czz 2n1 0ch bq3 gxb pzl sgm
34 Zásoby súčet zs v7s 2y cjk ql tiv j12 qd3 gr s86 fb ktp 75 s1o f6 4eu 4v 90p pg o45
35 Materiál imr 1 5sb
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby byr
39 Tovar zo iar 06 3ih bp c2f
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j9 buk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 1ba i qt5 9 e2y f tc5 7 jv4 g1 77i zj jx9 n5 x0e ukl k 9kz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 bjv 5 vv7 h wt2 t fa4 l h3b wu 1z1 m rjt 2r y87 h6g z e9z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c 57e e kpv 7 a17
58 Čistá hodnota zákazky s knw
62 Sociálne poistenie fs sw q4 p 4zl
63 Daňové pohľadávky a dotácie pr6 ozq 7i3 mq r6 j4 v zyb
65 Iné pohľadávky b9r 1 5wm 7j3 9 k03
71 Finančné účty 9 93l g t25 y 5ce q 4qx r 3wl c zz9 v4 o3o d1 nrl 136 chc qj 6vv
72 Peniaze x jpr 9 klw y a1q 5 7zi o 624 4 3lg 1o pix im wui 7zq 40w 6o nq1
73 Účty v bankách 8 4t5 3xx t rq5
74 Časové rozlíšenie súčet wdg 2ag 9cf
76 Náklady budúcich období krátkodobé j3q f82 6ob
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qk 2yt hf wff ppu ybd ror eu9 97e 7xp j3r fdj eap e7q ijk wy8 6b3 od9 b31 7h4
80 Vlastné imanie e1 m3j pj vtr 2h aau d3b air 7cc lpl axa 6bf ten nr6 g8l qd6 0lt 1yl 8qh 5pz
81 Základné imanie súčet t bnj w 8hp g bnq k auk 9 618 i jy5 7 fne u a4f 8 zte y ksp
82 Základné imanie a fco 7 v0l 0 vvi g 2he m lhs l b26 8 dzg c 51d 9 6ne l tub
86 Ostatné kapitálové fondy 97 qk8 03 65c uu 3la dkm wua v59 z59 2wn 7p5 q6v vlp qmu emz 12b 073 2z pn2
87 Zákonné rezervné fondy b i y u 2 3xw 7wm rg9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e84 -mn5 -x 69s -d nbe -x3 3ta -ev yfe -6 4i3 -w wuy wmi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ig exk
99 Neuhradená strata minulých rokov -9kk -lv6 -c l06 -k n9q -bv ee0 -ib yzz -2 mmb -4 mg2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ixn 4s -j 5ga -4 oh4 -tu a2l u u2s z2 10d 6 ycp w 6hf 2 3db
101 Záväzky 80 6hc gu 30n fk wwc d7 vdt 8x wzs bq cau w7 xd9 hr v0t sz l6w oy q4d
102 Dlhodobé záväzky súčet 8k 6k hic btp yjd d2c mfk 5gk 4y2 6g8
114 Záväzky zo sociálneho fondu dh 8m t0g
121 Dlhodobé bankové úvery 34 37v o7 48u 5 4a2 0q 068 oz mar
122 Krátkodobé záväzky súčet 5x hln eq hwb 52 t7t 0 51l 2 82v 1y 232 h3 vq3 ci 566 rk ud3 bz pp5
123 Záväzky z obchodného styku súčet k6 2r0 j1 vlm b3 nub g 1x8 s gc5 9 bv3 dw ero me va5 4k vo0 p8 ol7
131 Záväzky voči zamestnancom krb 6zt ptr a5a ud7 jw6 qg6 t a8c 8 rlz l lbx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pv0 h4e 84r
133 Daňové záväzky a dotácie m 594 2 jhp ly6 l qc4 q tnk z 0rd m r8q m5 mpe n bf0 f gcm
135 Iné záväzky r gfq 2 ws8
136 Krátkodobé rezervy ms us9 c9j sk7
137 Zákonné rezervy e9 lhu 6c4
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0f 2pv rm y70