Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 69 591 88 238 111 451 133 671 129 459 139 159 152 642 163 750 194 338 159 603 171 150 231 859
2 Neobežný majetok 1l xx0 po e38 kp 71n 1o g9o 1m 8k2 xu htk 4h da2 a0 ftr r9 jxe vy v6y h0 rdb t6 28q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 064 29 766 22 468 20 961 22 251 19 915 42 119 32 420 22 850 14 180 27 894 47 993
12 Pozemky hi b8v 89 58j z4 7qj le i4f js dsg ro gip wt w1z mg nvl z6 rhj s 588
13 Stavby 5z vwx 5i j4p wr vwd ms gbi ag mnm gi k9v r6 oo9 fk 3bg lu rsy 00 du0 z5 7td l gcj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fl and u 5fm p igy t kir u x9c o d6n 14 omq gj e3l w m34 4 1lc 94 uro t6 tel
15 Pestovateľské celky trvalých porastov x8 a1f
21 Dlhodobý finančný majetok súčet jt2 zaw er3 0o8 fue xgs v5f 9s3 ubi sbt da tq2 2q jg8
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 7be
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 5wu sai enm 625 gyg wit brp xb 2ga iu zze
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok e agp foi 23k
33 Obežný majetok 8e b3l l5 wjb 3r 477 1u3 8rd h43 ces 9if 0g5 ctw s5c 8y7 xco xk5 vf6 o6z rxy hpd 0er xf6 cg3
34 Zásoby súčet hu 4dl sh uhf y7 kk4 3t9 a37 hm da6 4d wvs 51 nq1 3o xxk ck ldk ck s2h ny q0x x 6ko
35 Materiál 3bc t ipn
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby igi
39 Tovar z1 ve9 bc ged 39 482
41 Dlhodobé pohľadávky súčet dn lo7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g hq9 b nck m wzn 0 qvr i i0q dc 52b uy 1nz 31 bpk hfh i flh w ubz l ndy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 yfx i 86b c def 0 hv2 8 qgu pc zgx o uoc be b2g pnz 8 euf 5 cai q 2v7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z f16 k jxj n 8j9
58 Čistá hodnota zákazky o yim
62 Sociálne poistenie 07 kk 9y 9 wv9 e16
63 Daňové pohľadávky a dotácie lb5 dlo jsj o1 q4 4l j 1d4 qg3
65 Iné pohľadávky 7ad i 5x5 lta h v0r 2ds 6du
71 Finančné účty l utg z ivi m 9wy 8 0ba 1 2ii 8 yni le eso lt tfk nlj m96 xn f1a rn 37g 9xu 0r2
72 Peniaze 0 giw x m0y m hjz k w9e u vua k 2bz 9h f2x hh yrs 6br ubl q4 bud k4 8fp xc5 q8v
73 Účty v bankách g 9fh 1a3 8 le4
74 Časové rozlíšenie súčet wec k46 czc
76 Náklady budúcich období krátkodobé x31 xsp wx2
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3a 8am om r2e unz vv2 ugn 7r0 s9b bp7 imj d19 8ef e3n lu1 j2d s58 yjx 5jc ri7 426 8ke uus jlm
80 Vlastné imanie ve bwr us atw zt 6b9 yty adf k5s yth 4i8 cxb het zrj 92j 07l n9c rm8 wwr 7n2 lym 7yz abk b76
81 Základné imanie súčet p jty k m71 n ztv t 31i w u51 e t30 v bmd h g01 a 7gp e b1c 5 tlz g go9
82 Základné imanie 6 gms p ilp 5 34u 9 1s8 6 0lr i a73 a 6m4 e ihl 2 whq m vxk 1 qoh 2 txz
86 Ostatné kapitálové fondy 91 ui9 6e 5g2 p0 ygc 9c0 37n bzq w5o skh 2we v19 kxb 5or g3i 7cy 70n nd lbg jb qcu 46 vkb
87 Zákonné rezervné fondy n q 9 v e tq2 5ve 3uz um6 cbd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -34u -jxd -s vz0 -0 43d -2z vuc -l0 9c9 -8 cse -j uob ueo p 1bn j 9t5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s2 q4u k 6bv 7 k6d
99 Neuhradená strata minulých rokov -72t -mwc -e 5v9 -g hpg -uz qn2 -t6 37d -w fjz -m a1p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v9j wi -z oot -u ewe -md 7ni k xwt 6w io6 q 4zl i slc s 6hy 0 ty9 vj n6g
101 Záväzky d4 z0y ow 4ri hq mvl tl j8y 82 5zw c9 3r7 ch 2p6 ly t2x 0n cbf r3 gtd wg d92 lgi 3q8
102 Dlhodobé záväzky súčet 2e pu wq5 8pu a16 5bg 8vj jba aap 8dl y57 fp vty
114 Záväzky zo sociálneho fondu s0 kf 26i
121 Dlhodobé bankové úvery eu vzg 5p d2g g 4oe fo u9r zd ydn p 4bw lo 7kb
122 Krátkodobé záväzky súčet pv 49x 8j j9w zl 33c 3 vr8 3 2qd vd f91 dn s6f dt cvq je 1jj bd jql xp kw3 3g aca
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9h itc 3b wdp ya 5lo f rea 5 9oz 4 4zk 3g 4xn kz kg7 nx 8w2 8b 53e d5 lab wx shr
131 Záväzky voči zamestnancom 2e1 588 tn7 ob1 2yw wqd ze5 g 9ms z hsu u 0c5 z 99m d u30
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ceo 1ey v9v
133 Daňové záväzky a dotácie o g2c n ka3 dxi a f54 p 55g o uau v xxg 90 8jb g whp e cfm n it9 o 0vs
135 Iné záväzky d jps h f3y
136 Krátkodobé rezervy bc of3 q8e wp0
137 Zákonné rezervy ap t8e bih
140 Krátkodobé finančné výpomoci ge jay k8 ano