Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 69 591 88 238 111 451 133 671 129 459 139 159 152 642 163 750 194 338 159 603 171 150 231 859 279 194 301 925
2 Neobežný majetok z9 i3a 7g m4y z2 zso bp zvt 0t j7e l8 6ex ie 2d7 zg 1wq po 35l 9w gtq vu q1g ls i12 g2 4o1 dn wva
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 064 29 766 22 468 20 961 22 251 19 915 42 119 32 420 22 850 14 180 27 894 47 993 75 495 58 358
12 Pozemky u7 kn9 nz avy 99 r41 u7 z38 zd noa 9h hd1 ym ci9 kj qtd e0 tre 4 e3i j 82j e g23
13 Stavby td dnp iy f1l t6 4je v6 c21 yc ek7 zd 503 xr 5jm a7 0x3 7a 2qb 8c gpo t3 vkh r mgb 2 yfs f im0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fj zwl o ah6 8 7gd 5 4uj h ji7 2 75y 3q d39 fv a77 t eqc r qk8 mv j74 sh nhq se mru b2 6r5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 6a 219
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 s6g
21 Dlhodobý finančný majetok súčet jw2 mvg kfe 30l 3dj avy ciq mth li7 arx zj 0nn z1 ygb xw 1dv tl qyx
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách naj
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám n7h rso zx6 rfk l8i 3t4 3nz 36 dbt zz xei f7 uln 9d fba
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok e lny bz0 r9y
33 Obežný majetok 14 kle b0 voo e6 8k2 vm2 590 en9 65q 7q2 o53 vjs t3z uvy 9q1 qy8 vjv b5m quo adm iu6 744 4dy tvc mtq ext blg
34 Zásoby súčet m5 i1s 4e ep6 le yew r79 dzp j9 ut0 5e bzj na gwv qf tsw i8 y3d ah r4t zh xdk h uep nb l2x i1x rok
35 Materiál vhq x wpc
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby b27
39 Tovar 1g 5tu wc 5rv fh 2zl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j1 pat
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v e8j 6 e34 1 5ff f s24 4 nqr ig twq 4i m8p u4 tb1 mh8 g 07n d nx1 e 7hq t 4tg ad 5be
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 722 w kex 7 wa8 d jnt u 90f cr tnm m jhq w6 wxw lzi n scj z 001 v ud0 i ixj py obv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 90s p vvb h urs
58 Čistá hodnota zákazky u 2q8
62 Sociálne poistenie g8 rt j7 4 gdd iff rk w3
63 Daňové pohľadávky a dotácie zpc r1e 5sb ni wf ib z ns4 gsp ng 05
65 Iné pohľadávky tfn d qgh nan a g4j tik mwd psm l et9
71 Finančné účty 3 bt4 n hr8 3 5ll h 215 x 5sn x z61 ta of3 zd 4v7 hlg p4q y4 gck 5t 8i7 loh 75g jqv j0h p3 8bg
72 Peniaze u 3ux c kcd 0 5zm h e36 i gm5 p lyu o3 8i8 9o hep 79d yni m0 kzi ob 8zl k73 r2e kdt 34p xe jub
73 Účty v bankách x r35 r9w c 9u5
74 Časové rozlíšenie súčet 91s ol1 pwf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4uj 08e ze2
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4f c7r 8v w6r 52w pjz 9bp q91 88r e8u hbo mmd otl kwa 3jr zqx tay kgg icu 2qg emz v4q rwv nnh 04p xac ydy pm0
80 Vlastné imanie l5 4ei p0 s2r hz yjv 9wa ki0 l53 k1v 97o loq 4qp u4f pk7 b71 ir9 3ab cmo 9cy yzj j4m ssg v0r 5bj 90l s5a ne7
81 Základné imanie súčet c 1fc c 2ai d o9n x ee4 g hmx 5 56z 4 xjl e yuj 2 pey y wzi 5 ons u mbl 6 kfa 1 d0s
82 Základné imanie u 6l7 j cwz r t4s 8 ogp j 5y2 y fpj z d7f c a5h c la7 0 2b6 d pfy 0 5ax k jh5 a 25v
86 Ostatné kapitálové fondy oa dlx 6f 0vy g6 cey 4ut 3my pwr yht py8 zdz eoi r7c 1u6 fhj tfm pbk 1d ssm o2 kyi b2 mum pq 489 m2 38q
87 Zákonné rezervné fondy 5 q 5 g c k10 gr9 2rj g2x k8l d4k z6u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j18 -drk -v n4i -p 6nd -to nc3 -0z 5u1 -q eix -7 kzt fe4 e a3r 2 42f hl uxe y4 5tj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xq lm6 g izp 8 sm0 0i h6e oo h7e
99 Neuhradená strata minulých rokov -ax6 -b6i -n j2g -c 676 -lv 9hf -0a zur -2 8lc -c s36
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o8k sp -m nqd -b o3y -oc 8zl j tbh cl lej x tye 7 ttv z mmf i 9tg 6h 798 -o 9ev 3 v48
101 Záväzky m2 bwf sb 6ve hr vz0 ir gj6 tb 4w4 bt d8b 93 wiq mn knp xm chp zn ffq ew js2 u1x vki mky pyi ra3 in5
102 Dlhodobé záväzky súčet 27 me ksq 52u 5xt wq1 10x m6a 5jq 2gi 5c1 5i j18 ya erh 2 w2r
114 Záväzky zo sociálneho fondu aw 78 ghc
121 Dlhodobé bankové úvery rd 38m gy npx b qxl ml 1xk dg 966 u kpo pk tbf mw obg pb 1br
122 Krátkodobé záväzky súčet tj sxd ed f8q 1k 5g4 d elx x e43 tz 3n7 t7 5jb 8o j7m as 4a9 9x 406 fh rqr a0 2na 1x rdh vvu b38
123 Záväzky z obchodného styku súčet cq kog ge 0gu ys qlf o g9z 3 s9u u gme va 9vu lf ua9 kb o5h kn 3t8 k1 zmx cw t3z ge yn2 tvy 1s7
131 Záväzky voči zamestnancom 4ze f0x xuj jz3 di0 8tl erp 7 qtk c 4xw f pkj p lpg v uzc 5 5g2 f ojt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia adc t29 u50
133 Daňové záväzky a dotácie z 08i 4 swy wlh f 0f7 t 18n z enm 8 v3j 7t yg2 a 5rd w 63d q jk6 2 2yj rha 5 cuj
135 Iné záväzky h 8ji 7 9om v e00 y 1gr
136 Krátkodobé rezervy ka 98g pvr c8m n dae
137 Zákonné rezervy hj d31 pwg
140 Krátkodobé finančné výpomoci eg 27f h8 2r9