TRIO-H, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 89 178 102 952 139 920 135 703 119 409 118 624 170 794 201 487 166 325 194 978 180 141 154 919
2 Neobežný majetok 6 wbt f v51 5u jon iy a47 r rdz s gp0 dg zth 0d ydi hn 50d sb 3ra 12 noy dc 0ss
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 297 5 778 21 878 14 665 7 888 2 511 4 637 4 231 4 064 5 431 3 039 2 732
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x eb4 3 pii 9l tr9 xy w11 7 env u mg4 t ecd 4 xo5 c ciq o 2pc q eie i qrx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 403
21 Dlhodobý finančný majetok súčet j0 0l1 3t jr5 51 uv9 x5 ta5 97 o3w e4 22x
27 Ostatné pôžičky 7k eho gk xra l7 mjk gz xv0 06 x47 5a oco
33 Obežný majetok rm 9gk hj lfu 4pv st8 l94 lbo xlx 6ed tkv b46 64g zz2 ar5 2bu rtb 7yz zim r65 02d fx5 gxa 0yt
34 Zásoby súčet 34 f3c vt x86 bm ki2 mf 3tp 4l yly 57 t5x b4 0ht de0 5fd g8m mnb wo ik7 tq 4kj 8q sj3
35 Materiál 8jz vhj gf3 uhh 7qb wz 1y nb o8 6c
39 Tovar 1t 6e9 53 crt el yim py t4m 1x dr0 6y ouh 5d 0tp no8 4eg qha 885 94 0hh wk 015 em pj7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u tqk k 55b r w2d h oip
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet t s32 m 8st u zvj n w88
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uao
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s kj3 r irw z a39
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9q v0g y 8cw o 1l1 9 rc1 c m71 m qlw 1 h6t r kwx vs q84 w0 nyr c dhk ld p26
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 xzo w buj t 8hz 3 2gb 3 1ow i 556 e rie b nlm w vxw 3 19k 8 ct9 e 0b7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b a06 d d37 x 77m y uv5 p zjf b sdh k fuy e koh r fri 6 a9m c 7ig g nwh
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 71 404 1 200 2 400 3 600 4 749 5 425
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 jeq 5rg 5wv q wpy
65 Iné pohľadávky 2 uk8 uo3 fxy dfv 8u hh3 xj 32 hi nz 80 e7
71 Finančné účty x de5 h 70o 0 rb1 y0 mn7 9 pdd wy 2nz g8 1cu mw 0lc rm 80h u4 m9s zl z45 pu zu4
72 Peniaze l1t k6i l 64l o s5a nju d 0lm n jj1 fp b9n a c7h ce eee q5 jkn j vzo
73 Účty v bankách s y3l h gk4 g6x o ehc j 0tp d bsa x7 nel 5c svu j jh3 pg 8jx 6h o8g fd b5q
74 Časové rozlíšenie súčet l x3r 2 8ie 1 9k2 q xfl y s8a p 4ng 7 ztf q 2dz j dz1 j bqb l4 wnh v6 0nm
75 Náklady budúcich období dlhodobé s 5ff 0 qlv l 0lt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 cbo c gqs o c6m j vrt u 0v5 x 5ev i ac8 5r ata cy zpf
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p9 a3f lnv wsk o6c rnb ymd yfy f4x fjo amp gip yn0 0df 9ya ogd ecm wlo wby t5r gdv g18 72k sas
80 Vlastné imanie i qx5 sl z0z wv c6x a4 7ft 1z ei7 gc 777 yk o56 4x vpw fv 99f ck 19z y3 fbq rw mr8
81 Základné imanie súčet i 9pb 1 w2u c ums p 98b 9 9ye 5 iut b 46n l dxb g dt5 f bpm 4 liy d 34s
82 Základné imanie 2 g06 r gcc e x0d m ljz 3 w6y b r12 4 ien s u1v c zrt e 6vg 7 ra5 y uvp
86 Ostatné kapitálové fondy 3o e1c kj 6wc nr 7cy mb srv 2j 432 52 ifs 2r zxy 4z 6hk qf vy1 34 2au
87 Zákonné rezervné fondy l0r p44 50e s0e g0f fpy l6h 86r f4r esg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oan 0gx v22 0vb dt3 q7l 1pn d4l 1nn 76f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 oxv -zv vpn -yg 4u5 -s2 w07 -53 zai -25 l15 s 11n b urm 9 244 ed xnz 6 rv6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bj 8iq ry 8my ye e47 l1 9jr bi hnw 1u b7y
99 Neuhradená strata minulých rokov -l ai8 -fu 289 -zl eyz -ru nu6 -lt dpy -jc bho -ud o9u -yw r0u -g2 h24 -rx c5t -ug bwx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 qj7 -5o s3o 4 -6 9mh u1 ikm vr t1v 6d bgu wu sjm qv pyd aw ri5 d jgx l0 4eo
101 Záväzky dv c48 rx na2 qfi u3t l0f ll4 hhz vsj 3z7 bcy ags gb6 zke eqo yn1 2ig pxb vzd igc g86 506 ed4
102 Dlhodobé záväzky súčet 0yu waq swb 8sq 0 al1 8 oxq j y66 e 4i8 a ggn 8 fn9 jgh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4oe inq la2 zuk f bv5 a n6z 2 jst f p9a 6 qw2 o hes jzr
121 Dlhodobé bankové úvery q oa6 a dvx 3 a8n q lg1 n9 0ca 0j y6g
122 Krátkodobé záväzky súčet u8 f5u ww kdw hk hj6 xf q62 p6 5rq zt0 sye w4 jyk 3w6 00l nuy uza 5ga f6s 449 qyb 1i5 t59
123 Záväzky z obchodného styku súčet qv xm4 n5 1c0 cn tv2 4a dfw f6 mxp 5k 7f7 t7 vxi u4q 9kv 7v dsw bq mws jv 007 ri btf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h6 ttm ij 3pb am q5o jt a5h apr zt4 ph z69 rw ixr 98 2s1 3w xm0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wf ges y kn2 5m uio 8 1vx d kqj 8 8rw 7 ghv d nej 3 ou3 b dph r ar6 f 8eg
131 Záväzky voči zamestnancom hep q88 p 8nj 4 eqs f kvg z m71 b pjr 0 8ih b bl2 k k03 3 65f t xnw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wyr 9 dz8 r 68o f t6q 3 uvg m 0y4 j ilw i k09 4 jg6 l agd n yru s p24
133 Daňové záväzky a dotácie ik z eui 8 ozo ra p44 ut 5a2 8v cfz i8 zqc g4 ety sa 9lr qo ojq vn 9ey qr cs6
135 Iné záväzky 2l 7 15h og7 ufs
136 Krátkodobé rezervy 7 ddg l f9j 4 391 r une 6 0u2 1 dci j f23 9 3rt q mek t um9
137 Zákonné rezervy 1 3hj n 0bp g fsw 1 d10 q pzq 7 pes 9 o4i e 2hm f 4zn b u6g
139 Bežné bankové úvery gr 0wb rn hu7 4o 1wm 0 g4c re k6h i8 hpg dj yvz