DELTA GP s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 8 910 10 154 4 539 1 690 6 213 5 421
33 Obežný majetok p 8po 6g kzb v k1k 5 v7d c mup p rg2
34 Zásoby súčet m vou 1 goa
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 928 33d e 1qw bfp gd7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yhs
62 Sociálne poistenie f yzz kyx q lyv u1m hhp
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 gqs kbs f 8uq ecv u26
71 Finančné účty 6 qt4 c 7lo kc0 3k3 f eh1 h7r
72 Peniaze t vto y dh4 ln4 xfi c fds 5yv
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 ayf 38 3c1 4 928 8 s5g g fjz 9 pvm
80 Vlastné imanie 1 483 a mwh r5g -t d1b -k45 -r9h
81 Základné imanie súčet n 6yw i cx7 u pvz 2 8n0 q h88 7 677
82 Základné imanie 1 dss 3 cki 4 vg8 a 19g l f76 s fqk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z hdf y afi -y 4at -h2 l7i -y p67 -1 c11
101 Záväzky xh9 jub 2 88q y shk o sm4 e nx5
122 Krátkodobé záväzky súčet 3x0 12j r a5s 4 hax o 41a t ix8
123 Záväzky z obchodného styku súčet v68 ez0 clr 9 mjl
131 Záväzky voči zamestnancom 5zs cm8 9 3y3 t i14 mzs b kbf
133 Daňové záväzky a dotácie 41 wdd
135 Iné záväzky 9 i 5rv v uo9