SZČO s IČO 44456093

Dátum vzniku
01.11.2008
Predmety činnosti
  • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových (od 1.11.2008)
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g2 rozvod plynov z nekovových materiálov h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Médium: zemný plyn (od 1.11.2008)
Dátum aktualizácie
29.03.2020