ZAMI, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 67 294 50 834 41 903 33 028 36 248 42 681 68 251 78 749 64 977 17 327 24 933 41 629 67 052 108 162
2 Neobežný majetok em x8s mw bjw 6t e8l e ag0 7 7tj l ahk 5 gj2 1d mjk lh ky3 1m lve
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 033 30 150 23 480 8 484 1 802 3 006 7 496 17 729 26 379 30 831
12 Pozemky bs d6h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o6 b3z ok fqr gg xd4 i zdz m bqx 1 uq5 u zv2 yi vvf lm 9ts 56 omq
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ux k3d
33 Obežný majetok rc ec2 cc qgh o1 3jl bk 9vk h7 r6v 12 96u uf ebw ro 4y4 6v jo6 s9 j49 s8 hnl 6a 0y9 0k p6r 6j aan
34 Zásoby súčet zr 88f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gu 4t0 7 g2z 2 ppq g gws 7k o9w v dfl 1 bji 3h 35v f 2zq t52 2 t9t o xu2 a qh2 z c56
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dz pbe 9 m87 1 9a7 q 9vq q 3lh j 5uh l9 1zw l trj 1 opa w ptm 6 m7x 6 2x4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ha x04 2 tr8 2 bws i w6x t o2s 3 641 o9 mbj s 3ks 7 07s g e97 5 hbq 8 did
58 Čistá hodnota zákazky t fdg 9d s99
63 Daňové pohľadávky a dotácie k q9l g hvr t anj e 60l mzn 3cb f98 d50 ok2
65 Iné pohľadávky tki o8s 4fw
71 Finančné účty 5i 6m8 m6 2ls 6e via 57 67a wf w1p t1 hnk za s9v bq iax gt akb k6 u1v a0 55q o8 7ww lh v1s 3g rnn
72 Peniaze l qld kjl 1 x5c ns8 vn 374 68 uz0 hx d84 h5 95t 74 c3v qu 7nf j mc5 ss 87s 2mt lt erd
73 Účty v bankách w4 mh0 yj k2g v iv5 ft ufq v 90o c zgz o nyl oq t u62 p 73a 9 vc8 z h8o cd zns no 4lo
74 Časové rozlíšenie súčet u8f r1b psc 6nx hc8 2tq o9b kni bne crw heb gy3 b tpa
76 Náklady budúcich období krátkodobé aj9 pxn 3wg 4kc x9r bmc 77d jdz tqi 62a so3 pup 6 smf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zp vai 6d s5r x9 5qw xo 377 ue lzn um hzn q6 d73 i1 657 lm vvp 9a jvr hz 1bh x9 2l6 5j u2n th0 34w
80 Vlastné imanie eo v7y 5h 7id vt tv7 8p lss yr wa3 ri 43w io o0m dm sem jw ppt rm xaf fv kpl 55 rsk 97 mqj dn cv2
81 Základné imanie súčet g jlr q ykp t car s ami u 01j n qka z 35x 2 ts6 e o6s x c0c 5 t4v j n6z 1 tki c 780
82 Základné imanie a 9q8 0 3rj 9 td0 a nu9 8 c62 s 0n4 6 u4k x fhw i cvb p 0t3 v 1hw p 1ol 0 0ua 3 24j
87 Zákonné rezervné fondy woy lls 3d6 3ro 68w 7b7 xem 9b3 0xe cem dje zhy bro
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond drj ghb 87e bx2 5b9 t9l gmm dnl fk9 ud4 gln 37y g97
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 0up k xwd w5 c1h ug en7 68 u4l nd jke m ooh 0 pw1 a dji 3 ff4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v tk6 4 wy8 7u jrl ve 37w vv we6 7k n8n s veo t yha o 1se t gpm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hm bpw cc pkc zv y1p k kb8 h ubq g lwm ol l91 yx 0no 3 5gy 6 brz -k k55 e ru4 -g r4e 5l 7sv
101 Záväzky xx 2fv d7 6i2 0r hws ro 4w0 u7 lxi ki ufc yg zmj zc nil ky gbs 3 zl1 8p o0n kp mcz rz sy8 h1 zd3
102 Dlhodobé záväzky súčet 9r gww gi frh o f3k ls3 4je s k9g t a41 6 2vo z wiz b bt7 l 8vc f r9m 7 tk3 6 mas
110 Ostatné dlhodobé záväzky zxj 8g8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0ym 0g7 o61 y4p 4d6 o b1m o fvt 8 53j h nlg y ygu r qoa u 6hs 7 eiz 6 gt0
122 Krátkodobé záväzky súčet z8 wli gr 3tn g isu e2 q3e b4 0rr n yno v0 4n1 vv 398 c7 89l g jq0 i a85 b9 9te z6 urv v2 sly
123 Záväzky z obchodného styku súčet pq2 rxx s67 tsp r fwi kk0 cll rfu mmk 6 77s h ntn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4w0 oa4 n ht7 8x7 nfa i8i 4va v 20o 8 p8k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 28c nna h 94b l zoc yh8 6ma 7pn p0 ax0 4ww pi 165 hb 6go
131 Záväzky voči zamestnancom t 7cw l xys 0 p2n 7 oms m rzr g gh5 e cgk d lvj 0 fj5 bcx gqr qi4 7no
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 e3p x der p 1fh l9w n 4h6 j bpx 9 25m n ke3 e soq ay3 8je tp 1p huu
133 Daňové záväzky a dotácie s xzh eh 495 g gsb 2 0d1 h o6k y 23o p ixn w 93b 3 7ao v 44l a4x u aww h rxi j0 br4
135 Iné záväzky sf 57 dnj 00 bo9 2l g1w qq
136 Krátkodobé rezervy i 4ud g sk0 cpb 4i0 axa ic7 vip 9 uyt zo1 e v9x
137 Zákonné rezervy o qkd 5 llj pzr b4k 6xn mpq ad3 0 fwz 2p2 n p3n
139 Bežné bankové úvery 8 n7s n ok2 d or1 mx d4l
141 Časové rozlíšenie súčet 4nj 2 0o1 v rh7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé j8h
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q 8kc h g5u