SkyToll, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4646/B
Dátum vzniku
12.11.2008
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 12.11.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.11.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 12.11.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 12.11.2008)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 12.11.2008)
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 12.11.2008)
 • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti, (od 12.11.2008)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 12.11.2008)
 • poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, (od 12.11.2008)
 • automatizované spracovanie dát (od 12.11.2008)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 12.11.2008)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, (od 12.11.2008)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 12.11.2008)
 • administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 12.11.2008)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 12.11.2008)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 12.11.2008)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 12.11.2008)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 000,00 €
 • Počet: 5000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 09.08.2017
Akcionár
 • IBERTAX, a.s.
  Zámocká 30
  81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Mgr. Eva Lakomá
  Čulenova 7936/5
  81109 Bratislava - mestská časť Staré mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.10.2022
  Názov funkcie: Podpredseda predstavenstva
 • Ing. Matej Okáli
  Vážska 5225/28
  82107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.01.2020
  Názov funkcie: predseda
Dozorná rada
 • Mgr. Romana Behúňová
  Kríková 8696/8
  82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 06.07.2023
 • Ing. Robert Ševela , Ph.D.
  Lhota, Jasanova 104
  25241 Dolní Břežany
  Česká republika
  Vznik funkcie: 05.10.2022
 • Ing. Petr Chvátal
  Antala Staška 1866/13
  46601 Jablonec nad Nisou
  Česká republika
  Vznik funkcie: 05.10.2022
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 06.12.2017.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 957/2017, Nz 26912/2017, NCRls 27478/2017 zo dňa 03.08.2017.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2015
 • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.12.2014.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.01.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2010.
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2009.
 • Notárska zápisnica N 224/2009, Nz 25278/2009 zo dňa 27.07.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 13/2009, Nz 1010/2009, NCRls 994/2009 napísaná dňa 15.1.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.2009.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 270/2008, Nz 47495/2008 dňa 05.11.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Listina.asice- stanovy
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Podpisový vzor Ing. Karol Morár
 • Podpisový vzor Ing. Matej Okáli
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Súhlas zo dňa 07.12.2017
 • Zápismica z 06.12.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Stanovy z 3.8.2017
 • Notárska zápisnica N 957/2017, Nz 26912/2017, NCRls 27478/2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Podpisové vzory - Ing. Robert Ševela, Ph.D.; Mgr. Vítězslav Štumpf; Peter Havlíček; Jan Tomaník
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 22.9.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady z 10.11.2014 - 14.11.2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Notárska zápisnica N 497/2014, Nz 15686/2014, NCRls 15988/2014 z 25.4.2014, stanovy
 • Podpisové vzory - Ing. Matej Okáli, Ing. Karol Morár
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 9.1.20014
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná zvierka za rok 2012, správa audítora
 • notárska zápisnica N 1339/2012 Nz 36447/2012 NCRls 37205/2012 zo dňa 08.10.2012
 • súhlas a podpisový vzor - Ing. Róbert Ševela, PhDr zo dňa 02.10.2012
 • súhlas a podpisový vzor - Mgr. Vítezslav Štumpf
 • výročná správa 2011, správa audítora
 • zápisnica zo dňa 21.11.2011 - 25.11.2011 a 09.12.2011- 16.12.2011
 • Stanovy a.s zo dňa 21.12.2011
 • notárska zápisnica N 185/2011 Nz 674/2012 NCRls 690/2012 zo dňa 10.01.2012
 • Výročná správa k 31.12.2009
 • Výročná správa k 31.12.2010
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa nezávislého audítora zo dňa 31.3.2010
 • Zápisnica zo zasadania riadneho valného zhromaždenia z 6.9.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Súhlas so zvolením do funkcie a podpisový vzor - Jérôme, René, André Couzineau
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 12.11.2009
 • Súhlas so zvolením do funkcie - Ing. Karol Morár, Ing. Marián Bujňák
 • Notárska zápisnica N 224/2009, Nz 25278/2009, NCRls 25667/2009
 • Úplné znenie stanov a.s. z 23.7.2009
 • Notárska zápisnica N 13/2009, Nz 1010/2009, NCRls 994/2009 zo dňa 15.1.2009
 • Úplné znenie stanov zo dňa 15.1.2009
 • Súhlas so zvolením a podpisový vzor člena predstavenstva - Emmanuel de Boutray
 • Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Matej Okáli
 • Notárska zápisnica N 270/2008, Nz 47495/2008, NCRls 47064/2008 zo dňa 5.11.2008 - zakladateľská zmluva, stanovy
 • Súhlas so zvolením a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Klein
 • Súhlas so zvolením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Bezák
Dátum aktualizácie
21.06.2024
Domény