Vyhľadávanie osôb

Spoločnosť Funkcia Rok Tržby a výnosy Zisk
Matej Okáli, Vážska 5225/28, Bratislava
IBERTAX, a.s. predseda predstavenstva predstavenstva (súčasný) 2023 10 759 597,00 € 8 754 504,00 €
SkyToll, a. s. predseda predstavenstva (súčasný), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2023 80 001 253,00 € 19 841 664,00 €
Ďumbierska, s. r. o. konateľ (minulý) 2023 1 274 216,00 € 28 539,00 €
AQUIST ITS a. s. člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva predstavenstva (minulý) 2023 0,00 € -2 321,00 €
Aqist, a. s. člen predstavenstva (minulý), predseda predstavenstva (minulý) 2023 5 484 933,00 € 1 228 120,00 €
NOMA Holdings, a.s. člen dozornej rady (minulý) 2023 488 975,00 € -3 054 180,00 €
ESOP ITIS Slovakia, s.r.o. konateľ (súčasný) 2023 14 854 832,00 € 13 559 513,00 €