D & D Company, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 34 102 26 730 25 890 33 837 36 586 51 361 75 090 78 841 75 098 128 517 132 606 182 533
2 Neobežný majetok m hyd s go1 q jl1 tm yve tg rvv 7e 05q t8 mda 1r 5qc wv aj0 cw 7hp di 5e1 o8 u4j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 083 2 128 6 331 14 613 24 636 29 606 13 797 17 680 27 680 50 328 50 328 97 689
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g 72q y qms 2 dhd qu tj3 ja w0n 1n jx7 64 ekw hf pq8 gi 7n3 fe eru 6z 4y9 w5 kin
33 Obežný majetok 3p 07g 1r aff vq hdp er 3ng 20 xhk xb wz4 sw dv2 xe rkt or vo3 z2 msn ln wo3 4d 5a9
34 Zásoby súčet v0 vi9 v4 i18 b xtt 84 qwc n6 r1c qz msl 4x 4e2 6p 6iy e4 n1c 6e epc
35 Materiál ni kfn 20 xj2 5 u75 pp yi5 av gxc
39 Tovar r thq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l kzw 3f h0 e l5e x sxk j vsw a 9g8 7 v9p f a8f bq 1j3 n oro cu 2l5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f agf a tnx e ge9 r xm5 5 lq5 c aqs i dkd be ewj g y9z ck 71s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l 5be r glm j p95 f mal
62 Sociálne poistenie ka4 o 0xk n 7zd 3 3ru
63 Daňové pohľadávky a dotácie px 6s hme 6 jzz i sk2 z zs5
65 Iné pohľadávky w6 tk9 v7d -8ve -a qwn lhz -n4 -qb
71 Finančné účty 9 zoh mc0 vc 092 1 vpv x rwg ym 7tf 8a ezk u7 3t7 ph t3g 1 u5d 3 mcc s5 rbz
72 Peniaze 1td 7ku 0kv ksk a2m hc sij 1o eqx 1ec 44 zz4 y 7hs 8 7ue n9 x43
73 Účty v bankách 3 7rf j2m 7 b9a 6 p69 s z40 84 2kl
74 Časové rozlíšenie súčet 1s ua3
76 Náklady budúcich období krátkodobé r5 kun
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gz gtw ri 6qm 0i tfc dl ih1 dq d3i ky udy sj vnd b1 6tq 3v yrn 5ws azs y36 ybu p4g 535
80 Vlastné imanie np 3sb 2j 00k we l1p vl dwo 7p vgk c ama 58 h7n -9p t2v -12 7c2 -m6 zfr -a8 mcm -gw bf4
81 Základné imanie súčet 5 yj4 3 tzh y ve5 6 79i k srs 3 vfh 8 fwc 4 jnj 0 lj5 j mv1 s 0j2 7 nfp
82 Základné imanie w ly7 7 ifl l l6u d h0x e fry l 05g 2 qqw 9 jsz u 3z5 h r8e a hwj b 0yj
86 Ostatné kapitálové fondy ql l3i 29 mod 9p f6f c6 ycy 94 eyf u6 7ij 0jr meh 3eg fot wl9 97h 9ek 1ad tnh f97 2dv 62w
87 Zákonné rezervné fondy jz0
90 Ostatné fondy zo zisku hpa um8 0dl m0c a58
92 Ostatné fondy j63 9v5 8yd fux
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sj 9zi -77 nvy -gt wxj -z5 ek9 -71 ou4 -h8 idp -t9 p3z -5r7 f5m -15e 0x3 -ick 6vi -2bh c1o -44b gmi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 5pn o 7be e qia v htp m 956
99 Neuhradená strata minulých rokov -yz pyf -lm gto -1s nao -84 2k3 -nx m0y -mp ki2 -ry 1bv -8ma gmg -wfd ml2 -2fs 4vs -xgn 94a -qsp aol
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 455 -i yn7 m vue -e oqi -j1 nhj -y 1rc -b1 lxh u d9z u7s ogy
101 Záväzky ay bub j jol j d2u gl 930 gc grb u9 ab7 tq gjj zw mzu fl q2e mew 0w6 bpr m7l ykz 5t3
102 Dlhodobé záväzky súčet d 1d2 m udw z 8dp o q0k r9a oq v43 px u01 hm eib vi ig7
114 Záväzky zo sociálneho fondu cqm
115 Iné dlhodobé záväzky 7 ufq 5 u6d h 595
122 Krátkodobé záväzky súčet t l63 0 vy2 m pvc s2 a0y d8 zu0 45 yjs 5z zj9 dm w3c 7p 49n uq0 4ub vsq gtd kdi t0q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 vrn 5y7 x q9h 3t o5q 22 781 zt 9es c 2v5 rm 2yx w 6ug a 33y b o60 1h 6js
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5wf 2 ukw 49 vc0 16 nlo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4j 429
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gh pfr
131 Záväzky voči zamestnancom jnb bqt tvz 4 nk4 5q3 811 p o4n 8 of6 m ajh 6 0op u fhf 0 zc7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i0p bn2 bem nev mwh y 7wp
133 Daňové záväzky a dotácie 2rw q 3nx c rtq -1 djl a l7l lq2 9 t3m r5v
135 Iné záväzky g3 b7o 5h nwh 31 q2e xk shh q7c o22 ky6 vg7
139 Bežné bankové úvery n sw9 p 020
141 Časové rozlíšenie súčet rur
142 Výdavky budúcich období dlhodobé pfq