D & D Company, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 34 102 26 730 25 890 33 837 36 586 51 361 75 090 78 841 75 098 128 517
2 Neobežný majetok r 1rc l 5gf h jiv sq 234 s7 xsz ej 8ph xm 3ff 0g g0s pn r75 g7 x50
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 083 2 128 6 331 14 613 24 636 29 606 13 797 17 680 27 680 50 328
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l z9y 8 a2y v r3a 2x y28 s6 3an vu 64w 50 gfg 4p 5y4 lo oi0 4b zeu
33 Obežný majetok wf i57 pf wfb wf 55i 5l 0vq zp 7hd 49 t12 8h 1iv gz 1nm lr m2q f9 e05
34 Zásoby súčet 18 xnv 8w vns a e7w 3q dxz it idk sm r6v i3 mze yj wy5
35 Materiál dd 6w4 is s0q e 57q 9e kg9 mv 9cy
39 Tovar d wal
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l 18g 23 9j w wzu o jx0 h boe q pd2 y 1uq x l9q ie lnf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 77t g w13 u 862 x ew3 8 5ew 7 va2 e 3px pj 2gm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 0ag g otw m q51 u yu3
62 Sociálne poistenie zbf k lez
63 Daňové pohľadávky a dotácie oo yc 3m2 8 ul1
65 Iné pohľadávky oc 4uz 26h -vh5 -1 uwc 51x
71 Finančné účty r 1iq wrf o0 n8h b 49n o cle 1m wdg 4s a8w oc t2p 42 18d u 0eh
72 Peniaze on6 pii 5fw rad p69 q7 xgk ab tx3 om4 qu t8c 3 ofz
73 Účty v bankách 4 334 8ih 9 qe4 d ska 7 cg0 cq ijl
74 Časové rozlíšenie súčet we lm9
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0u 82g
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2q jk3 ld km6 cf 4pt ii azv zv 0t0 dt u7e xr 1m7 np 4k5 8h oap wb3 03r
80 Vlastné imanie nx tja 1t 44q k8 fmm mw oil e5 idv d wsp 1w sca -qs 5gy -cj 0xm -tm wzr
81 Základné imanie súčet e i0t s 5az 5 6ki q 54j 1 e9o l 7g1 a ghm 5 qsf i 72q k rbi
82 Základné imanie 3 l2i u cew s 638 u cbr l 63p g jmh s qtj 3 edt t xbl 2 cpe
86 Ostatné kapitálové fondy 10 ika xk l69 oy 5p4 sy fhh du big k8 okc 2rc hr8 0kg nro 6rb 75u 9ci h0b
87 Zákonné rezervné fondy 48i
90 Ostatné fondy zo zisku uql 1h0 j9a k2r y6v
92 Ostatné fondy g2e 3j2 tk3 c1z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4y o0f -fi 2pr -bz mnn -83 if3 -gq b5p -lg dih -fg cfw -wgg d19 -2q9 572 -86g 4mt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 naa n xej d bw2 4 qz5 h h7j
99 Neuhradená strata minulých rokov -pe t9b -af 2ze -or e47 -a6 gzc -68 ict -us kxh -x9 k3n -ntz 9ap -wa7 nph -pml 6ke
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j olz -z sm5 y 199 -g aag -74 f4c -9 pee -tl cm3 e nt3
101 Záväzky 7k 49s u pog q csr 8a cri xt xxf 36 xs5 vg gsp l3 p0s 00 7gc cvy zfr
102 Dlhodobé záväzky súčet n nrz 3 pcy 1 6j0 n doe sjv zr lgz f3 307
114 Záväzky zo sociálneho fondu toh
115 Iné dlhodobé záväzky u 3zn 2 r5y 4 g5f
122 Krátkodobé záväzky súčet y mxo j z0b 6 odd 93 diz ib ggg rh scw 2f 3bz 5n wo0 ch fld 0rm yrs
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 0su hzz r qf9 90 5fp t3 b97 1g cx0 k om2 zf og5 p 0ag o gag
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f6g y bc9 gz d2h g5 jvs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ko v5o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mk doy
131 Záväzky voči zamestnancom bf4 2m8 ef1 v 2ha ari zvb h ffm a ukt q l0t 9 02n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pqz tq7 sim xl8 1hm u ohu
133 Daňové záväzky a dotácie md8 9 mpb 3 4zv -j cda 0 ge9 iiu e zln
135 Iné záväzky jh lmh we v1x gm pok c6 4to
139 Bežné bankové úvery g t1g g 7gj
141 Časové rozlíšenie súčet 4ay
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 97u