BADY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 122 442 110 276 111 428 97 971 86 809
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4q yae ad xb6 mbf kuu 9k 9jk zxl rnh 2l1 ca0 2ri dxz xa y0d ky q09
3 Tržby z predaja tovaru 0 eh1 q pms
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3c vp2 mxs zzk 3b 6mu 28 4zw eq pqj si 78r q0 9r5 fc fm4
5 Tržby z predaja služieb 9 524 59 189 84 960 77 875 73 613 67 667 58 795
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0r dho 3d 1nb rzy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti et tu g5 i 9 q q 9lx 0dd wn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 k8x a y1b dk vvk 80g acl e8q ky9 71g k38 ja2 q25 rdr kgz 8a ghv r5 wdw 7v ye8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 254 759
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j2 g1m 6x n8g ey gp8 fy 4cy vi cxt qp cgg tv ia6 xm u6w 6k g9g f8 jur
14 Služby 8 6xs o ixu z q50 sl s91 wq v30 c z31 o tky 29 4ij 39 s1i nr w2k r8 ahg
15 Osobné náklady yd a0p 74 4ty wh nny q0 wot s9 fow 68 w55 3p zkz gd 2og be 98v
16 Mzdové náklady n0 83c pv 4xv tw ovf l3 w3x jt s5r vd 7lj ej unt 40 jhf v8 3h9
18 Náklady na sociálne poistenie 7 909 14 530 17 492 16 181 8 431 8 383 6 158 5 612 4 008
19 Sociálne náklady abp l33 kd3 344 rti ql6 jx2 fz 2n
20 Dane a poplatky eqv pya rym vr2 mev 153 ean ku2 oo7 91m uts
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 291 60 1no 8y ais ge wom gr vky i 581 s lw5 6 55v 8 kn4 i 8t4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h7 57z kn n3w d xe6 y t4s 2 klp 1 0yt r g46
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 t6c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m5q nci r93 o37 94e z0n ege 2cw wi8 rsh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d q5e -j 6d4 -3a x18 -33 rxm -yy a71 -fk ebj 0 o3n -3g9 o2 aee l mnr f 389
28 Pridaná hodnota -6 36v -8 b86 -wm l90 o1 7om x6 0ry wg we0 0k kle bo k3y s1 ls5 pl qxp mf iqz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t 3w dd sb
39 Výnosové úroky d k
42 Kurzové zisky s6 sl v1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5n 4h 6p5 qhg 8my a4i 8ym k2u qoj 8rk mjq
52 Kurzové straty ao ix m h ko
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pc uq 1zu s4j 57a o7i l6p 2kf gcs 4zh eun
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6x -e1 -kd1 -y3d -dsx -4g3 -quh -fv -o6u -lns -e5j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -x 91q -8 gbf -8f yqo -bs zdi -ab kne -oh p7z e nd9 -hf1 ct qt1 i 4mq j q9k
57 Daň z príjmov f 1oi k41 sm2 5ld
58 Daň z príjmov splatná k ob6 ciy tcd cj7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 890 -3 691 -35 620 -46 189 -33 610 -56 908 2 867 -1 509 14 873 9 187 1 857