BADY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 122 442 110 276 111 428 97 971
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 88 nvc m7 7yx nda urc np igr tbs 6b5 uel zrx 74q dgg 1u 1ot
3 Tržby z predaja tovaru o d7k d tm7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f2 pxw dqw lvj u7 74l d5 318 bk grk it kuz jc pw1
5 Tržby z predaja služieb 9 524 59 189 84 960 77 875 73 613 67 667
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1n bvw zw x1n tuy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c4 wl e3 8 2 y 4 nkh usv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x q65 t g9z u0 0y6 h5t 3gc lr4 24k 9mt xt9 0xu 4le dtj q1p zo 952 wf fmd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 254 759
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 92 5o6 19 1bk oy nhs mb obb rb eaz 9a k4r 3s bqi pw kue o8 dot
14 Služby 0 lia b 00j 2 r4f o7 r7g 9s 96d 0 rda d skj wd eux 60 aia mg a8d
15 Osobné náklady zz epp we nwk on leb c5 968 lj xbq df n2o jk moj 4a zhv
16 Mzdové náklady on r0c cm 7f7 u4 e76 bm 4ee 8c osy o1 0xl wa tx8 15 1ca
18 Náklady na sociálne poistenie 7 909 14 530 17 492 16 181 8 431 8 383 6 158 5 612
19 Sociálne náklady e63 8mj o4k p9r jqf 7sr 0ot yc
20 Dane a poplatky tnz vev vsp 8tf ntn 4i6 j29 5uo 2ha 7oc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 dqn ih x8y 5o 48f q1 pi5 is e60 0 ib4 d mjk f 6um h h4b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yy 7u9 ua ts0 3 1mn 1 tuf a n0q 1 kbf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 1no
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8ec 90m 1bc 95v nlr ak1 zum 9tm i6v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p 7xy -4 lpi -d9 ojb -to y32 -6y a0o -5e xfh x 4o4 -v4x ur t3g 1 bmq
28 Pridaná hodnota -g mbp -t 9vs -81 sjd ik f9z po qp1 u7 35t wl 9xk 06 x2n is mkx zm w70
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t 0i u4 2f
39 Výnosové úroky a l
42 Kurzové zisky ca vr 4f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7v ih 1mv qlt zzx u6n 96e cn8 ua9 bwb
52 Kurzové straty qq id 1 v am
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9t nq 62a vu7 7hm ba1 f58 gun gpw tla
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ef -1d -n81 -6ln -iol -17t -rhy -cy -2z5 -ri4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 ibh -m nmx -01 3tj -e8 p2h -bl x9b -4k smw o 2k7 -tff 5w 3f5 r uye
57 Daň z príjmov w zrz sew sv4
58 Daň z príjmov splatná 0 nz6 tkz tp5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 890 -3 691 -35 620 -46 189 -33 610 -56 908 2 867 -1 509 14 873 9 187