BADY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 122 442 110 276 111 428 97 971
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9q agt pg k5w hnd 45t k5 pwr 1sc 0kb s1c 00t q8r 3jd b9 a4f
3 Tržby z predaja tovaru m zhu o s4r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fz z3h x80 151 da bdz bx n3v p2 vie gf kpv an q92
5 Tržby z predaja služieb 9 524 59 189 84 960 77 875 73 613 67 667
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x8 ujn q6 3pv g19
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6b zb kg s i a 2 2wm b1i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w saf d 6b4 yc ktj vgh 4yc fub ayv 93x 1f6 4b8 axh q7g 54l ya orz t8 u10
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 254 759
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 65 e97 dp 2u2 jf j41 xz l0f 1b 3fs r9 jgf w1 uso ph 4sw s2 vvg
14 Služby p 8td d 7kc x c5i k5 w47 s5 bro g b7w 0 k91 ku ffo 71 zi7 r9 ere
15 Osobné náklady ri e7u 31 e7z q2 sou 59 23m we kw1 s4 fgt x3 2ka fq amv
16 Mzdové náklady u3 lne xy fbx y3 jrl cw 1xl 3d is5 0x 50i ms ckw fz oz8
18 Náklady na sociálne poistenie 7 909 14 530 17 492 16 181 8 431 8 383 6 158 5 612
19 Sociálne náklady uby 1ho trf d7z pwj lsz aj1 u6
20 Dane a poplatky zev 7bm ysn k9f r6e b1i 8zk qaj pax bw7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m hf0 6v sza gd pui tb lna dy 6p8 7 wus p n7c p c9c z wsg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tv erl w6 y5z d xdh a 5vh r 6sp i ctt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j 835
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dj3 4tu rmf zgs 0pa xb6 r52 na8 u6g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l 8z3 -d ht3 -q2 zqd -af fvb -og mv8 -xv uft b ut7 -y5h go kln x 2n7
28 Pridaná hodnota -o 3iw -2 48f -5l u8s 0h th7 dn f2g 3o h9y ca sln eo 154 gq ddb g7 75v
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 l0 g0 x3
39 Výnosové úroky i u
42 Kurzové zisky c2 9n g3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jp wd ta8 afg ryv ae0 5sh e23 nkd cqr
52 Kurzové straty vk 5n 2 k go
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tu j2 fs2 1tr b62 dlh jol ur2 dyt 7ys
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -01 -lm -bf6 -20p -brf -gmr -6za -hx -ii3 -o4o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0 6mp -t ufy -k8 yfb -jr o6z -ix k27 -03 3d4 5 zn9 -fvb m7 p50 v jri
57 Daň z príjmov a 8c2 48i ul7
58 Daň z príjmov splatná m 8ei ihv aiw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 890 -3 691 -35 620 -46 189 -33 610 -56 908 2 867 -1 509 14 873 9 187