TECH-ONE s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 990 839 486 523
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vn2 oes 1mc zec i0t 200 qyh i6m
3 Tržby z predaja tovaru s aa2 b uf1 3 19d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a8g a5c 44i njf
5 Tržby z predaja služieb 433 261 487 395 478 125
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p lce q70 9 6l2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 vcz z7s ivy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7p2 yps luf idr tps n6a c1u l0y
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qky fd3 jg2 fxn mdi jml pv4 v3b
14 Služby ii 5ww 34l 4fw j93 fft 40l f86
15 Osobné náklady 1v f5i y9 52e 9v n6x 8m y71
16 Mzdové náklady hc 8o7 zl icf uj z80 qf yse
18 Náklady na sociálne poistenie 11 848 11 771 16 528 1 399
19 Sociálne náklady c tti u drv e 8a5 yyw
20 Dane a poplatky c do9 t r3y y 22e t pao
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g 69i wt p89 ax 4o0 ex x85
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku my 9f1 x2 5mp 52 ql5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 8xm 1 zhv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h lx9 s 2ri y q96 z g20
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zp 7re 6v v29 c lgj e 7is
28 Pridaná hodnota iif z1h u8 5yc tr q8d 5u 8e1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu aky bg ao
39 Výnosové úroky str dn g7
41 Ostatné výnosové úroky h7 ts
42 Kurzové zisky c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 twd a f66 y d8d k nbx
49 Nákladové úroky u nhx m lf7 c 682 f u94
51 Ostatné nákladové úroky 5 bvi 1 6b2 t 3j5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8bn rk2 w0p teh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v xia -6 wsa -k 6ca -p ihr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ev imq av zwa ess g w4g
57 Daň z príjmov 8 ban q wqq 6ap
58 Daň z príjmov splatná n e92 s r0u ed1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 57 093 8 015 -2 888 3 178