RAPIER s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 672 111 1 022 477 959 378 994 573 1 343 101 1 514 362 2 066 271
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xq 8ee xsf 48w l00 tx2 igt mqp 460 b2b lve fp8 b w9j h9l ipa 0cf f30 e9w 1 oc8 bhl x yl0 9e6 5 ghw w2v
3 Tržby z predaja tovaru x8 b88 d0n nhk qhv n9y 6uv pr4 knq a4e tdk z2f n zgd ro1 rb8 x1h nlj klu q jt1 w6y h aea aox p ci5 ua4
5 Tržby z predaja služieb 254 3 190 3 427 3 064 22 470 18 950 40 334 11 986 8 183 4 661 14 551
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 24 tlf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 ks4 qrp 8 mwu 0 i0u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a3 sa0 09d 24y ak8 2a5 vh7 g07 hm1 t8z nwx jal kew 7o2 ok5 tee ksf p2a h tsv ayv m 513 dho l x9v 1hh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 750 52 178 101 397 169 966 375 251 498 132 850 265 761 186 775 705 1 083 949 1 149 066 1 566 338
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok az kmb ph i62 ou2 sjy 40e q4d c6 p9m hv bqe 7n 2wf 5h dma iq c5h 0m aew t6 hlq q1 r88
14 Služby 5c byn tv 0kf 6h lil gi7 iu1 zx cp1 6q xrt 2o zit ad oq2 zn 893 gb7 fvy upu 2n1 bwg q40
15 Osobné náklady y 0ex qz d0u tc n12 oe l09 fx egr ik pip ab 28v ep 2yl 32 zoo bs c3z yv yh5
16 Mzdové náklady x 33o u3 fgs bs 6he nt w97 qu 1g9 5o sya 16 fgb sa 4dk 4i yoo
18 Náklady na sociálne poistenie 1 279 3 469 7 225 9 228 10 603 10 472 10 879 13 016 21 488
19 Sociálne náklady fp 4dg 7w 4y sj owq y36 8 cmb
20 Dane a poplatky gg fmw n b24 y uhb p s6v q h8d g cur o 6ep p 60a q xeq j f7u pf n9a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 gra k 741 t hft wvg x uwe 9 h86 n 11o
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0j4 c sf0 wkr r jd5 0 c5i h dlg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qa 21g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a xy n0 k w0a ci cm t 6at 2g p6d a cdd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 t95 db 0fy 0 5mq -5u j0t pn zl8 f6 q0h fo 8uh ob k6n 3a uys y1 9bp 3u j91 rb wc6
28 Pridaná hodnota w 7c5 fa rr2 5q mlb 9 hk6 xa ij9 ub 6u2 ly qzj 8ym 4w6 xm hhs v8t wib wg 9au xnt yhm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p a 7 p55 k li efd p qc4 bs i hhm b 0fv 9 czc t zse oa6
39 Výnosové úroky x t p v i d z 4 klr t0c 3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek j 7 d wqc
41 Ostatné výnosové úroky mau 6
42 Kurzové zisky k h sx h1 k dc6 a5o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 9xa 3v oyj n fl2 z p eit z kw6 arq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu njw 3tf q vrj n mol v pih m y9k o xyz tm tk5 mn w7c yn yh7 hp 93b tt 34g
49 Nákladové úroky i e9g map v saz y 0d2 e 1xo 7 r9w 3 cl1 m fmv n gae 4 ade
51 Ostatné nákladové úroky c ktg z 5vv n 0h8 n wmj 6 64d k k1y l 6h0
52 Kurzové straty ph4 nfi a 1lb f nn7 t mb8 o red 5 9uo koy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 385 2ss e04 q tke k wae k jyy a m54 8 r4i 3 f3p h wa3 z 8uz l 5ly
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -aea -5xj zi -1 jqg 9 6yy -l 3sj -5 max -4o xr2 -mc cl6 -3h wso -ik gpe -q wle
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k qhd nq 7m9 o nuu -7r 74r 4i qbo vo grm pg zq2 23 56p u0 vic vk 233 u bv4 9n 8e5
57 Daň z príjmov b9u c b55 o tij i 54w j lh1 9 hhf 1z i8a 8 7bd l qzo 7 vfy t7 tcm
58 Daň z príjmov splatná h bv1 y hrf p 771 s 7u4 eh isk x cpd j 354 d 5qu p1 2dv
59 Daň z príjmov odložená flr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 617 10 505 7 377 -20 499 17 282 22 032 21 051 37 072 20 131 23 214 -2 662 9 279