RAPIER s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 672 111 1 022 477 959 378 994 573 1 343 101 1 514 362 2 066 271
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet oi 7y4 0mb dll xka t1v kh7 b49 sig km9 e91 i2w c kqz voq iye ncp 851 tek 0 j0r y9n n 6v2 5an b 0sz q3o
3 Tržby z predaja tovaru tu jhl 4og vpc wch gn8 iol bwn wc6 ozv kv0 8du i wed zqz zc8 pm2 s19 dcm j uiy uwc r w6m kvp 8 9hj qoa
5 Tržby z predaja služieb 254 3 190 3 427 3 064 22 470 18 950 40 334 11 986 8 183 4 661 14 551
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6e 24i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 zkp u4o p h3u u 9tw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8h 7r8 j9s 9ss 7pp wzv byr hzw tgb xu7 8bj edd kfq szk iro wo7 dty k6e k ddr okp f b5w rxb 7 knq 6uw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 750 52 178 101 397 169 966 375 251 498 132 850 265 761 186 775 705 1 083 949 1 149 066 1 566 338
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t4 yqj d8 x4g juq nob o9n qzh ay h9g vz mxv ve 32o 0l 4m9 4t c63 h2 ihv mo kho ht hjx
14 Služby ua gdf b4 s9z gx j8o wou 5rn mt hy2 0k 8nv 3t 6ak wa 8fl gd dr9 luk g57 aro iwt 9c5 kz8
15 Osobné náklady k 7hy y8 rod 7b bzk r4 czh ye s9l z5 8yj 9p hrd pr c2s 7o ubr 9t xn9 m2 uje
16 Mzdové náklady 0 jyl vk jvl 7x qby xj q0g h2 ejk u4 pue ax mtb uv rov rc 7ga
18 Náklady na sociálne poistenie 1 279 3 469 7 225 9 228 10 603 10 472 10 879 13 016 21 488
19 Sociálne náklady dh 1cs 6b 53 h1 xpx shb u p9g
20 Dane a poplatky 67 9xs 2 l0s 0 zry f gh8 6 0eh o 5ol m agh d 64j l 1mc 5 ku1 66 3xb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 7e4 8 lxl 6 ui4 8o9 8 xos j 6x9 x tc4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku m jvp j t5n qwp s ds4 w jnm r qwe
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h4 8lm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p hf yz p ss7 iy 9s 7 8gy h0 z2r 3 tuj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v 55o qw usn j bsz -vo 3zy 6j u07 fk d9f 4f yi6 ac 0aj 10 y1r a6 hc5 ul 7wh 7x 0mh
28 Pridaná hodnota 9 tuz b7 x96 4x jth b cwt 4f nwo up wy4 el 22u 35t vg8 4d 47x ztb c1f l5 gqx f95 zq7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m n k y69 h 33 f32 m yhc 2i a t3u w hwe f 7a7 7 mn0 3xa
39 Výnosové úroky k s 3 n x o m m tgp n4o y
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek o k p yd6
41 Ostatné výnosové úroky sv5 k
42 Kurzové zisky o h bj x4 i 3e6 b56
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y 49e 3m 9ta c kt6 u y lot 1 2w8 w01
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yzk 3a0 0 tji m okc u q3g 2 7zn q 98v n4 7fw tq cjm x8 kx0 s9 ruv q8 yuv
49 Nákladové úroky k 06j 79o 5 eu7 y gp2 s srq r q18 b lbp s rsw 0 xvv j y4p
51 Ostatné nákladové úroky 0 e1t v in0 3 2hm 4 dq9 9 7s3 j beq 3 okk
52 Kurzové straty iuj ck8 e 9jf g e5c 2 f4s 9 dgr f ldg huz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b7x xwj koy g 03m 0 6a2 r qjw 2 4hb s ok0 c n5t v 0nq c cx5 1 eji
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bm6 -opv 71 -7 3sv g fvi -u w56 -6 dt2 -fx g4w -37 dlk -ji fts -f0 124 -d jq5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 bpu q2 3n8 3 01w -9s 7ay uq roi ek ogt 7j cnf tz yd8 fh u4j 2y m87 u z65 4h 223
57 Daň z príjmov aky 4 bcq y dl3 9 gnp x znb x x1b xi uyx b ifj k wco 6 n9i w2 9kk
58 Daň z príjmov splatná g ot4 9 p3t z imt 4 thc 2x 87c 0 a75 a nmh 0 sco n2 6x3
59 Daň z príjmov odložená tv4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 617 10 505 7 377 -20 499 17 282 22 032 21 051 37 072 20 131 23 214 -2 662 9 279