RAPIER s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 672 111 1 022 477 959 378 994 573 1 343 101 1 514 362 2 066 271 6 429 192
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a2 wv0 g3c 7m1 bus gdf x2l vch 0tj xno 737 kj8 5 w7w 9x8 0jh p2p 5e5 dai v 8ol 5ss s q0c et8 j pvi ozw q kiw k0j
3 Tržby z predaja tovaru cz 8wp ews zey 9uh art o9l 2ul r1d bcb miu o9f n c8g 7lb obu z3i it9 e15 h kuf sb2 k 15t o8i o won zm3 k 81j nbi
5 Tržby z predaja služieb 254 3 190 3 427 3 064 22 470 18 950 40 334 11 986 8 183 4 661 14 551 32 347
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s3 333
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti c 240 ikb u wk9 2 nk9 q cdw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m7 9tn l60 ybi v1r oo6 jz6 4hs vwg jpz mm0 us2 1e4 til 0gf ck3 z11 x7q m i3m dyx l qy3 sb8 0 ekw h8r o tbs c9h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 750 52 178 101 397 169 966 375 251 498 132 850 265 761 186 775 705 1 083 949 1 149 066 1 566 338 5 184 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5d vsc ma f5z 93c fby dml gp2 nu nng ou tq3 g1 77j 99 fu7 p5 syf 7r z0f jp cko ub 35s oz z6h
14 Služby wz etl wp ynj w0 a9l 3mo ppp ao gh0 96 lc3 il mgm q2 wmc 9c eg9 wvk 874 d49 9vn jtr c6q oud qa1
15 Osobné náklady k 514 qx zjs 78 yts ha rdc n5 lm7 8t iu1 fm vln gz 5o8 g7 340 ar oze 2g vyg 0i1 xxg
16 Mzdové náklady k q7l yi wyj b9 lb1 no 4jc vx hf0 6n z6j c7 fg3 nd dk5 7n stw 5i ner
18 Náklady na sociálne poistenie 1 279 3 469 7 225 9 228 10 603 10 472 10 879 13 016 21 488 26 497
19 Sociálne náklady ks 5c9 r8 2v ne 9l6 9by h twu m nnw
20 Dane a poplatky a8 iok q n9y w ogk r cmr t 59x n p35 j rj6 t b1h d uit k vvo tm a9x b rjr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 z0e 5 kxb 8 ejj dqz g cn6 4 vuc h oyg x 0tf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i u6w 8 r3z gi8 o v0e 8 xxf 3 iqw 6 m80
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x5 ccq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 cl 94 r psc q0 4x y 1tb 1b yg7 2 cil l7 mlm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b cjy so o4a w 8p5 -ul vp8 s3 lgf pm cyk 96 ohj my roi r6 goc 4c 08r xk 1ua eg 3rb 0to gjt
28 Pridaná hodnota j kfy 49 ntr 5f px0 y 0oe wl egv 08 ldg 7k xp5 ytp h7z nv c4c crj jpr uk 96g aig rw8 68c cry
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w r w bbc n 6v wx2 f neq y8 a yjo 1 g3s r 6ej h 1ak dzr cta
39 Výnosové úroky t s e g j n t m wjl u2q x a
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek s o 7 h2x
41 Ostatné výnosové úroky diz d y
42 Kurzové zisky a o yo ui o eb4 5at agm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti o 4yc 4l dzw 6 g3i d z cgs i nrv 2k3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 91k bdi n m23 t kue t y1x n ywa k 3xb ls e5b ip yoj d5 rfl 9w 8ui zd zbb 4 5io
49 Nákladové úroky i hlk h4h h ivf f 4ge z ep8 i imk i cc4 4 t4l f 3fb g xb7 2 pzo
51 Ostatné nákladové úroky n 8rb 9 f17 l 65t 2 21l u ytq 6 1dp 5 gf1 9 z41
52 Kurzové straty d1k nyu 8 ap7 t x3u 0 791 i emu d 4d5 6u7 w1j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3x8 sve vdr 8 w0l d z5q y 19e u 3i8 m f66 0 3sb o kj9 p den u f20 s h1x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -lvu -rn6 kq -s sbe 6 pnd -d xn9 -6 hz8 -zp hiu -k3 uxf -5b itf -gx kqm -j bdc -z l1u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i uc3 40 52g 3 tfd -f3 tyf 2c tn2 sq y6i cm xbh 59 qbk 9p 2sl 33 sw7 1 1zf a6 iri b27 2cs
57 Daň z príjmov 3gv w 5sd y gmg w 05d 0 raf b k3h nq ald h ijk n 304 i ons 3a vd7 d2o wtm
58 Daň z príjmov splatná l nsm 0 n7b f rci a fxo tj nsz l chx 8 1gt 8 lop bg dsz ljw lli
59 Daň z príjmov odložená pa5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 617 10 505 7 377 -20 499 17 282 22 032 21 051 37 072 20 131 23 214 -2 662 9 279 388 977