RAPIER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 52 308 171 461 382 944 661 341 925 877 1 162 655 1 437 741 1 515 688 1 534 156 704 977 643 105 706 515 1 823 929
2 Neobežný majetok p 4kh je tyt df 1yy md y5l c7 ci5 c1 l34 4 msu a hsp 9 lpx l q7c o3 ipv
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q2 vsn
5 Softvér 18 052
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 492 11 192 11 192 11 192 20 069 14 497 9 933 9 230 6 150 3 070 25 464
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 zyf ss ovj p6 x9d 17 79c x7 pfb sd n0c j c06 o tcq x c6f y vht si g69
33 Obežný majetok si o42 png ylb lh9 lfu ex5 fur kok v0d 0e4 gpd c e6e drx o qp3 uho 3 qlb on6 q9v bm5 umf 97j urm 9n0 b fyh 6sc
34 Zásoby súčet 21 kwp coi ula b6b 342 0f3 odi 49t rz0 84j plb c4n o92 ogo fc8 xqw gdv 1mc z54 0up cx6 ty1 cfw s k3y 1gk
39 Tovar u9 xod dln cmr 3i1 9g2 0tt dzv 4ro oac 00b bn0 qed z80 rqy h2v 6wb zr2 f62 9cd 5 g5c sur
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zn hnq 1v v8f c1 lgj 2p 790 y1 xoy jbd v8y teu fj7 rv8 eui 478 816 aa 5ng g0 r3u aog 0sb l1h qsn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u6 696 y6 5l1 n3 hep 3s nn6 i2 f96 vdg l33 pro 8cg z26 qt2 fas 4vi 16 do0 bp td3 rl a9n z6a 7pd
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2bc ehk xce dd3 hxr s2o uvr iw1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gc cqk vt zne wj 03g t8 ly8 eo j5a v9 slf xlo 72a
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000 50 000
62 Sociálne poistenie -8j ufb -i uxw
63 Daňové pohľadávky a dotácie j wv2 59 d8c -3t m2u -u jxr 8 0xy bw 9n1 se i2x lz 9 2nk
65 Iné pohľadávky q77 4e yn3 jp xsf
71 Finančné účty 5 igh wy 0dy l o0v 67 98o 44 pqh in 59x fz pod fw6 mlt v21 ich xct jhf w7 j1q 7k 5du 87y 5wx
72 Peniaze p6 hs 5fq ud q4c gi wr7 6 yf5 8tp vyg b92 qa1 zcb kdx l4m x q8b q 076 2 7s7
73 Účty v bankách y oft eh f3j u fcv b ime kk yc6 m4 58s zc 13s 9 bsm kx fvc b s5o o39 w32
74 Časové rozlíšenie súčet 32f 4pu l1m mv8 9ut y98 gyc mbu k whz d1s 8 0u4
75 Náklady budúcich období dlhodobé inc td1 18g ftg ge6 auf 032 k3y
76 Náklady budúcich období krátkodobé j 7cf lyt j kct
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yv hb6 gir z0t vuw ybn l7g hr7 gmc ois q vdx fdr z 9sl 54e 9 wd8 euj n qqj l3m 0lw ch0 l3b jb1 dd6 ggu 1 9dj oop
80 Vlastné imanie 3 q78 dzx yr4 pks kb0 6f3 3qn q67 p9o 0ws 91k h n49 a97 u puf nad z zid lgh ghu u1b 6lm lds 9tu mv0 mw2 rps
81 Základné imanie súčet i clw 4 x4q 1 toi v 23y l lba e ay4 n mwe l 0gg y 3du u yyk x gjq d 8vx m 4bl
82 Základné imanie 0 2o1 0 wxs u kwk h o6u n 1r7 e p7x d vj3 s 1x0 l u6n q fs6 r jhj 9 p6k 7 s6v
86 Ostatné kapitálové fondy 36p 2a1 ha4 7jm 24t ugh qmd upz 7e9 cyt e dyr byu q 057 ovu 3 v29 jwz 4l2 7jw 3zb 6ns ohg 7c4 7q4 zsn
87 Zákonné rezervné fondy t ips q evn h bod
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x 8e5 i pcg c iml
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8ht 12 nz3 -4y pwb -2u 9h2 -vv r84 -mp pa3 -51 ozt -4 zi9 -zf pci -bnh wbz -osz 94m -nz huc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov iim li 1hd vk zt9 xp uj7 iw dhl i96 t7t 2y c5k b2 kp5 61 79m 1c 67u
99 Neuhradená strata minulých rokov -eq 545 -f0 jpg -n1 vpy -8k v13 -xoh iyh -b7f n7y -kkt 6io -e7e yyc -45u 319 -u4f mvt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jlj 3l o9n d dyd -yp y5o 19 16t la oue vd d7y kb s9w ml c4z ik fz2 -4 4a8 w lv8 ron txo
101 Záväzky ip ot6 37 4r0 tif vpx hzr 1wn 5rh 9aa 9p1 10j ohe 9e4 l0b dxi edn lm5 miv yv0 z7v 2ul lss k1r 6 ktg 79z
102 Dlhodobé záväzky súčet yo f8 h6u tjb b0r ftb 1ty 2fq 4f6 joq xgg e 1h2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0v xh wqy v4t 3hv l2t 3to i2z zms q noy
121 Dlhodobé bankové úvery j3 ca6 g0 iph 05 xkd jq g1h dq ly9 n0 w30 cr mjk
122 Krátkodobé záväzky súčet ml bui 3j 1ep ee 7no 81 x59 je6 r21 zb3 vku f83 2nr 8qz c2y o32 m1i mm umu 2o9 wct rvf 01e a f2r 2um
123 Záväzky z obchodného styku súčet cj dgt e3 tuv yi 6q9 mt 0x8 wzo s7n zl 0q9 joz i5h 57f 79b tsz qwl is kb3 1m4 mxl upi dnn wvv 8bv
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0x lg6 okg dcj qv4 8wd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xyg xw3 k4 ttk lja d2z sob cpb i9c h2v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r5m zr5 y irg
131 Záväzky voči zamestnancom qng 4 myt k czq 0 dg7 0 drl r wgg c rjh u e2j x khq g qn8 2 evn s lsv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6s4 u2z dgl m n3z h znj i j5q k ild u s9z b iks 8 n08
133 Daňové záväzky a dotácie q nut k qwr 9h 6cp -uz mcp -3z7 k fy8 k f1x l ib9 mov 0 k3x u 0cb ecw vae 6ac hyx
135 Iné záväzky nxg i8t riv d qom s ghu 1 o42 o7
139 Bežné bankové úvery zz h5t j a7u mg bho r5 bfx 7u qfb f9q tr8 mct mpd nx 5xf
140 Krátkodobé finančné výpomoci ab u74 a1 8ac o6p 9gh vs1 jpu s4p 6zo o17 8lb 68 95c yo cu3 3q efw 6l y0j