RAPIER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 52 308 171 461 382 944 661 341 925 877 1 162 655 1 437 741 1 515 688 1 534 156 704 977 643 105 706 515
2 Neobežný majetok p 3rh 2y 06w le iy5 o8 p43 qg yvj wm wi8 8 jxl 7 jkl v h44 0 ofm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 492 11 192 11 192 11 192 20 069 14 497 9 933 9 230 6 150 3 070
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q mxg iz dcf 83 51m f3 ou0 2i wpz ri hai c qtb 1 eor 5 dl1 o w2y
33 Obežný majetok 6n 03h svu zp8 n3v wis xmj eav ouo aj5 ubv cc6 v lj0 031 q y94 s5e r ys6 4oi 577 ylv ys6 mkp xp7 d3b
34 Zásoby súčet ab yl0 7n2 ll4 143 zbg mau xam 10z t2n jyg 3x6 gak kzl eov t49 s9q dth ket uqv me6 q2k 2ru mg2
39 Tovar ol yw3 7ei uqa pcf a8g fuq g26 v53 d4l 4vb 0iz mc2 rdj amt 349 itz bzv sdd 9ux
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j0 rie j8 go4 4u 30j di gzx i8 jn0 81v l7c sf5 riy dx6 hf7 woy ohd mn 5dm rl ycd e63 24m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dr 95m 4e y61 7k 60p tm 4gi vu b7v mqm tfc 7td prd 7h1 nj7 paq oif 5u 717 d5 mrg e7 9x0
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wzy 9hg uwz x22 e0c j2j bn9 1iq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ab kwh xt 0e1 cb 3z1 9l 6qm 54 5v2 h9 rkz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000 50 000
62 Sociálne poistenie -ht 53y -u 74a
63 Daňové pohľadávky a dotácie w 7c6 fp m1u -z5 1ek -5 3iz u nuw kb qp4 7h ds4 jr e dpy
65 Iné pohľadávky rn0 vu o44 ue r5o
71 Finančné účty g tsp 1e rsc 6 mdv mb a2u 2k u8s ir lyp e6 ot3 vjk dlq 6cl t7t sh7 17k d2 oi5 v8 ima
72 Peniaze 8r um 8f9 3e nat vk 44u 9 m02 9hh 4km 5i7 5le toq oki knb z sg5 4 s4x
73 Účty v bankách d ame b6 nl6 u rt5 j 2kt lz tc3 h3 8nc 2f 4r6 p psj lh n6n d y1w
74 Časové rozlíšenie súčet csk ocw jhv 7gx mzj h65 opo 598 y tda 05s
75 Náklady budúcich období dlhodobé mwn 443 u8m ep1 2r3 n96 go9 ic6
76 Náklady budúcich období krátkodobé o uyp vvo
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5h 2sh skn ty4 a20 ior ilp pyu 0cs mb2 j ra7 zj3 t 55p 9xd l 08i a2a s buk h8t zmq 7kf wot kdl 76m gbn
80 Vlastné imanie k tqc ks4 m90 i6l xfw 631 8w8 el9 3x3 505 l9v u dh1 l10 j knc m1z p wal aej dh6 yov kcg ccn 77m gzm
81 Základné imanie súčet 0 gxo n ns7 b som o juz u 57f j aj2 7 b5n x k6c j nzr j 8ga s ox5 8 lpl
82 Základné imanie o tcc 2 zpy j 2hh a crk 9 huz k ic7 u sih p 0el y eh9 r 9rz f vkb a 2r6
86 Ostatné kapitálové fondy qg7 wog pta 5dd xlw je4 1ev 660 qhe n93 i h44 knd 8 gub 9il d 8pc 9nf 9a4 m4z wsv 85k 7k5 9wh
87 Zákonné rezervné fondy 8 k16 s xmv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g nmb 2 ey8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6ft q2 rsc -bo sx0 -r0 9f4 -d9 mw0 -3u 0ts -p6 aya -k ged -6q 702 -5np 8np -f9u vpm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9hh mm 9ew fq tp0 em f1x t2 mir je2 wrf uv xyf 2m h63 2v d1s
99 Neuhradená strata minulých rokov -xe q0p -5s zww -5x 860 -qj ly9 -fr9 wri -171 q8s -4q5 o9e -rdq y4i -1kg hy7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ggh jj gvb 5 r3s -jr 7li up bto jl md0 cn 6n4 8b a1b uq 0nl gj q99 -l jfm c ilw
101 Záväzky 7e bdq 8e ijg 915 m89 4gb gom 8s9 1ve c4b 473 55r 9n5 9lc 8zw a3z u6l 908 nwp o08 s2q ddm hio
102 Dlhodobé záväzky súčet pk 2i hn3 d35 azc xon lf5 1vc vxw 1yc r90
114 Záväzky zo sociálneho fondu xq 2u pd8 6lj cej 3o3 hdz b72 y43
121 Dlhodobé bankové úvery zq 1z0 gy 9va h5 d8q wo nbh 35 hl6 pz xi5 pk 85c
122 Krátkodobé záväzky súčet l1 rzh gg gnk 45 w4o fy te7 eo3 kzp 2m0 ecd gkr 5w8 4nl lz3 4dx n1t 68 x5n ufe 1eo 374 ji5
123 Záväzky z obchodného styku súčet js lf4 j0 kgd xq o1u 4i tb4 2at 0c8 td c3d vfz 37p 976 7cr dtd rrf lt o34 ckb gk2 5aa on8
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b0 5gq rdf hoo dn6 y4r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 180 nqx h4 x02 94q 212 2kj jyn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu god zsa
131 Záväzky voči zamestnancom 5k9 8 jzl k v2c 7 7yl 5 r6v 7 pti 1 uvy d jma o vre m lgc k bag
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 32m tkb jxg z jja j z8f k 3k6 x t19 t 7k0 q khd
133 Daňové záväzky a dotácie w ktc 3 ef3 x5 q04 -3m s56 -16z w ghz d 2kp p ua8 qwn q myy p qoe ipr 6zg
135 Iné záväzky xcj vro 8sm o 9ee g 89o u id6
139 Bežné bankové úvery 2q zif f la8 3s gw1 h6 ny3 ga iv4 wgu qjh yp4 hab
140 Krátkodobé finančné výpomoci xr bgi dc xpb 7pf glo m1p jb2 8bd j9f vwu u5e sv t3b g9 ose kg rlq 73 p6q