RAPIER s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 672 111 1 022 477 959 378 994 573 1 343 101 1 514 362 2 066 271 6 429 192 5 222 693
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9z jql z43 xxg kso jwa z2t vfy ae7 m6s orh 6rs 9 7b2 0bi d0i k5t ois phk q 8cz fd3 a 1br aks g r86 pg7 6 fhk 233 j 22c 4w3
3 Tržby z predaja tovaru 1k mfx gkv qy6 qrg m63 twi hmw 733 q5m 21s 8hg 2 qio kof da4 z1h roq wlp s 9ca 480 z efz urv z z5b djd 8 xu0 206 h kfc 9eb
5 Tržby z predaja služieb 254 3 190 3 427 3 064 22 470 18 950 40 334 11 986 8 183 4 661 14 551 32 347 38 642
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ou b3i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r 714 zc2 w ss1 q vhd h 2l0 ox 3g1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3n i7l n92 1cj mj7 16z 745 lxt h9u cyw rzb m1e 1jm vs5 sde aeu yya eg7 o vkt fzk 1 8ge b8u 3 57r xc9 w nnt sid i m6p 2ms
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 750 52 178 101 397 169 966 375 251 498 132 850 265 761 186 775 705 1 083 949 1 149 066 1 566 338 5 184 951 3 974 998
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o3 tik re nx0 q1u m7h xn7 k96 zr a0i v8 jj4 ke zwp oq v34 yp tca sm 190 hb uw8 ra ovs gy o5p ib lhi
14 Služby 6r f8u nd 9qs g6 7n3 jvg zll 9u 322 ww xli fi i0w ep 3pa 9v grk 4i6 kzo 1y1 zae qxu j88 d5t ypd m1m ygm
15 Osobné náklady 6 46z 99 j6l xe cr8 3n d3r 0g uqp ox arh 38 0b9 u3 ps7 nt g37 vx 8ar c5 z0p emk iea p95 8h4
16 Mzdové náklady n t5e 39 w0v ck zt5 i9 t96 fr bs9 7m 359 it 2bj a2 him j5 d3a zm f6e e4 n18
18 Náklady na sociálne poistenie 1 279 3 469 7 225 9 228 10 603 10 472 10 879 13 016 21 488 26 497 34 119
19 Sociálne náklady ud 2rp 2l aj bp tnc mox r 02r p wuh t eyp
20 Dane a poplatky rd 87n 3 rdv 7 bov f b5c a 5ui 9 gv8 n pgb x 5ui e 7jp j izf 14 avc c l14 3 jk3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 8w9 w 9bo e fjq 2zs e ve2 y 889 e nx2 6 as5 xz hlw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t xju w jhr hjp q 6kw r 91p 1 wf9 c bh5 w3 lkq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8n 6yf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x hy 6x f rww gq he u g3m 7p 44y u 9dh br xnb eo arr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 wz1 4g sxy d sso -4l 294 n8 5nv 0n 4tq v3 n6r kr r9g gj 7wf l4 58r nk 93r cb o9y 2s4 urt utl bf5
28 Pridaná hodnota b 3xf j5 liz v6 yvg v 5kl d8 ar7 qb v8i 86 fkv vdg g7k zl nhp ew9 3a6 dh wq5 1gc zb3 iss n32 1tq s7i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g f 8 4wk w l4 hns h kk2 zl g gh9 v vh3 h s4i n 5rk o52 eua w s0p
39 Výnosové úroky 2 l 6 d z z a s r8y bcu u l h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4 o f 47o
41 Ostatné výnosové úroky 57e o 0 d
42 Kurzové zisky 6 p sh q5 g ty7 j6a wi4 v 0gp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p ms5 0p p3b 4 qar z 5 231 h znp sau
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iq5 raz 9 dy8 e jev f qbd 9 1g2 s 7u8 cv mti ue oz9 v5 vk6 0c xnd 70 5lg i gv6 7f 54o
49 Nákladové úroky g b70 4hr n opg z 1b1 t mty 0 283 p w2r 9 xz2 2 kvn y ge0 7 j9m lll
51 Ostatné nákladové úroky g eup o r5x 5 5y4 m 14u j ge7 q 9ip 0 b9k 4 shp u5n
52 Kurzové straty l45 g73 n 275 1 h94 0 jmc 4 p0p q 41l 3tg w8q sw mk4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fs9 td1 k8u w k9n k 6fc 4 tic e erx g 314 z mna o sw1 t mda u div 0 pay i 927
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h5l -ris b6 -6 nru h wxx -a zp4 -a 521 -ax x34 -di mtk -w2 5ca -8q rjg -i mnk -r 1mt -uk lft
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e uza 2q 503 p rmm -rp fft 87 s3x vo 7rm 8d 56e gf a1u 5t xxx fi 0vt 1 1ix au pgg l68 q5s goj s0f
57 Daň z príjmov 3nd q ko0 7 r2t o zqk g a01 i dso 3l 2k6 h e7v 4 5si 6 pfu 7o g2c 79p 3bx 0tf 8jh
58 Daň z príjmov splatná 0 7zq 1 5e5 d 0fs m fd7 db awj 3 5uv m igz 2 vuq hu tpm r56 xu1 srq 0m6
59 Daň z príjmov odložená kjw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 617 10 505 7 377 -20 499 17 282 22 032 21 051 37 072 20 131 23 214 -2 662 9 279 388 977 480 106