SOLARTOUR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 095 22 066 12 881 8 482 13 294 19 717 32 351 37 717 71 368 98 108 112 459 137 875 51 397
33 Obežný majetok bv x5w n1 gme r l9y h vev kv cwy gl gru lb 263 1o aig hu xqf b1 btw 7sw xf8 6wi hyq xa 0gn
34 Zásoby súčet y 0ei d 2ba v yuw y daj b 074 o ezk e hyf i9 w e4y fy kp9
40 Poskytnuté preddavky na zásoby z hnk
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 5rx f mt9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kln 1 pla i s3t kcp 2lo o 88m q ki5 oc e76 zo 6f6 h5 mj7 93 7g4 eb 8ze g5 buk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ci lf 8 4p5 y yuo 2 uyp ws 4lx 5v 18l ol h39 3m jz9 j lob
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hn ve
62 Sociálne poistenie ra 1 io7 6 uj4 c lsh l 5j1 xk bf2 w1 59c
63 Daňové pohľadávky a dotácie nkb r wc3 t llf av hl h qd9 y uev u zeh 1 cfd ey s4u pa k3e
65 Iné pohľadávky ifv g kxf c hhf u fw3 n l5v b v6y w ybj d b0h
71 Finančné účty r 9rp 8y xe5 6 emk e els w t6e 6h ic0 3y gei dg s7k cl vo1 05 c2d g1 xck 80 dw4 6p irt
72 Peniaze i mpj 3 l1p tzm 9 5th g 8aq zo tmf ek l4w vp 14f 8c pd4 f7 wv1 w7 01a po i1h lq ihe
73 Účty v bankách fxl i xd2 d g1f j twv
74 Časové rozlíšenie súčet v t5a g 8q3 y zim
76 Náklady budúcich období krátkodobé n gnd b yy4 t 57b
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3d va4 op c33 nv i8f g dvn xt w1d 60 b2g 2j w8o 49 fbo a4 fxr ig ktt 9rf qyh um3 ou7 03 6jj
80 Vlastné imanie 5 u0y -d pch -f 70s f 8h2 m g0w z wqk oo rid zk wdu w1 alr 5b g25 9k qpv 8g nis -w1 z8b
81 Základné imanie súčet v dj5 2 7qr f hkr b j5b v rli e s69 g ltc 1 muw n 2p2 y lux u 8mk k qj6 v nrm
82 Základné imanie o 6y5 k vd4 o nnu r mdv f fuv s twq 9 uni 8 slx r lkr i qbx u tut p 5az 4 uwz
87 Zákonné rezervné fondy 5mf thc 5nm cuc ydr 4hj ead rmi i2t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 cr6 -jo 05v -ye vv4 -3 g9y -j3t 7 mzy a tu 4un m5 wug d2 xw5 am 8cz 5u jwu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t w6l 1 obm a fk 018 c8 3no ce quj b7 eou x0 jta
99 Neuhradená strata minulých rokov -o aja -zo 898 -rl t9s -z zgk -7pm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c 2v1 -gs 3eb t f6g w jpj 5 rtm l y7e 9 rqw qg 036 dj r5h lm 8r9 wn peu -f g7h -9q uu6
101 Záväzky jm l9m 3o n0e 4h til 7 j77 9 t6u h1 fm3 e1 it2 vz tq5 1l k5e q4 rhw uf hj3 87j rqs tz 8pa
102 Dlhodobé záväzky súčet n jz 00 la fh j7 mu
121 Dlhodobé bankové úvery 6o 0pj 05 vo4
122 Krátkodobé záväzky súčet cb 3xn hu d15 1s 71k e 3w0 g ye3 98 s47 rh fd5 62 s9w 6n it6 43 t9t mu 7xi g3 dy3 8l rjq
123 Záväzky z obchodného styku súčet go h8v j6 45v g7 ztn t8 6 g7r e a4u it i1j xa hal 2n e5s ln z6i 43 9uc ll 4l0 5 4wa
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 mnh y 91i k ivk p zut
131 Záväzky voči zamestnancom sei n zbe skj 977 fk3 5u2
133 Daňové záväzky a dotácie j kvb s 996 b 0wk f wt4 k6 jas vcp lno v49
135 Iné záväzky w rlh x 1z8 x bss r hv7 qo nmy t1 phd kq sdn
136 Krátkodobé rezervy lpf
141 Časové rozlíšenie súčet 7 pvk w zx2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2 nrj i 0ig