Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 735 337 728 293 667 701 765 837 733 125 622 593 453 663
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xmb bzu 6no roi g59 93t 343 u9m m 786 irh 79j ohu 9p5 edk p2f f6s 0p5 59f 8ey kby z2i lcs xxu hkn 0pp a64
3 Tržby z predaja tovaru 6yx n58 606 5l3 zoc tep mdo myg c nqg 7pr w1t zyn bfb rsv by1 cpx 1sx a00 3kn 395 4i9 u4z 9q7 21h 4n6 k8s
5 Tržby z predaja služieb 28 570 40 445 21 703 23 667 20 184 8 446
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i 51k l 6yx 4 p0d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4j3 h 76x 9 niz gd cga
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zuz jc4 yyz kxw m5n awg zyi 07a 9 41r 25x ybs ewi 266 le1 dj8 51h 96f iqu 60t je8 8on rha 28q odh 6f6 mqg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 239 077 723 223 877 724 825 758 851 506 578 484 574 802 523 515 611 882 592 411 512 998 429 469 423 694
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sw uf6 jb bbs xx b8g ih 406 bt cwb jp k0r bu sn9 6b p6q os 0z9 8x cs5 y9 sk6 nj v4g 1h ibd
14 Služby sh 5rh 0h nhs s6 a6p z2 z4l ep 356 99 roo 34 awr rf 909 bs h7h x8 3eb r3 ddj gq l6e lk yd7
15 Osobné náklady 9 ugk n nl6 o dof 7 rrr 3o y07 xy dav 5o s9o bc 2ip c2 ezj h1 edv t1 3xf vs fyh wa oqo
16 Mzdové náklady hgm h d5a y 2co g 3zp 0n i9g 9v bjj 7c yve br uwk li ka3 hx jl2 qk fet f6 nub 1a z26
18 Náklady na sociálne poistenie 269 412 416 1 351 8 018 8 886 11 612 12 382 11 430 14 637 11 867 11 774 11 014
19 Sociálne náklady s g8f f cwz e 1v2 h 7ev f 1le nop n c7z g asl y s2g
20 Dane a poplatky yoe v 0yj s 88f x ss5 l8 32u wv 3v6 9m quy h gy7 y 2fs e tmy 6 x97 y lwg x zzx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 6mb u1 aog 9 a5g xp hpo 63 m9c ii cy3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o4 arv o 1of 29 h74 e2 9i6 kz 41p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3e yh1 tc4 gov c 3oe v gkj v gv2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qwv -ug 14i j 07a w mzb w qwh y xzo z g7q w w05 n l61 5 mfk -c8 ofb -5r d9v -oo syw
28 Pridaná hodnota d ujr -24 0hj n 064 gk vb4 oz mxd xn 81e 8h h4j 1a bkc or guj r4 8bi 90 387 -fd pn6 vbd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t l c t m b cc q8
39 Výnosové úroky n 3 t u 2
41 Ostatné výnosové úroky z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i 7r js
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p8v e1v tuz nms l3f 2ru ih9 c89 d nys t ils 16y 7oh 5h5
49 Nákladové úroky 9b
51 Ostatné nákladové úroky 1x
52 Kurzové straty nw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 80a 3bh jgm f37 ih8 283 rbt n37 o iqn 7 5gg m74 x81 yl7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i3a -9pj -bm9 -dmt -fes -ru9 -7z3 -buf -k zf6 -6 iwm -xnw -4zu -e2q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7kz -ef wa7 s ivo c af6 n m1c 8 ril 8 u3o a hfm u yl0 h acj -zd 46d -z4 luv -kh g1p
57 Daň z príjmov cma q31 42p c gq4 4 1e0 0 lwl n mr9 bnp
58 Daň z príjmov splatná oev n1d cq5 k zw3 n lm7 7 hyk 9 oyn doh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -371 -38 240 2 017 2 297 2 529 -495 80 27 168 2 117 -42 206 -96 153 -48 485