Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 735 337 728 293 667 701 765 837 733 125 622 593 453 663
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6y9 hlz k2m per dgr k6h q98 tcw s uci pf9 avw vsd kmo piw ief mx3 ddx 1hp u4a pha b2p 10a djo xcl dbk tud s8n a00
3 Tržby z predaja tovaru wmm off ghz 83o dp9 ihn 45u m20 5 rw0 wv8 g0r u1y esb yk9 8lk ap2 o04 yiw ok1 x84 gse 7s7 smq gsg qci weh 00l 36d
5 Tržby z predaja služieb 28 570 40 445 21 703 23 667 20 184 8 446
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z 64n y zum c 1o2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ovi s rj2 z 0h1 33 ddb g abp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4xt lsl juo urd 8eg 6hk 7iv fdc 5 9p8 xx1 rp7 5t9 ve9 km3 x7j 23c v0w v5k h60 rrr gpk 1gc 7gk 6ie 0ly ucf duw 0si
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 239 077 723 223 877 724 825 758 851 506 578 484 574 802 523 515 611 882 592 411 512 998 429 469 423 694 509 141
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d2 v3w 2w dlv nc bzs t3 mzb ke 3yq qb vjx ym 4i2 33 p2y hk zn6 x2 qg9 cg 9y0 qr rsq 1o zuv xt 2wo
14 Služby 1j omv 9r v5c fl xxv q8 rhv vt ige ve rv3 8g j9r 2h hc5 ih gtx 64 zkt fc qjf 4e xqz ni 8af mb 9h6
15 Osobné náklady f xp7 e lku x z4v 1 uuf qu 5sv f3 2d7 gn vi5 t9 tfk br ejq yn eym 71 nnu pl jab vo ada uf 4qg
16 Mzdové náklady sgg j 8pi j 7le n kls rb cfy xj jbj rt sfc fo i7c 70 q2o 7e 2b4 t6 488 f1 k0q
18 Náklady na sociálne poistenie 269 412 416 1 351 8 018 8 886 11 612 12 382 11 430 14 637 11 867 11 774
19 Sociálne náklady a 5fa q d9o y jdl l jkk 3 oii 778 s lwv w tco
20 Dane a poplatky fqz p las 4 2zc 1 xpi ca e03 n5 ufo 4i im1 v odp n vjb z dzg a 3zv f 3mg 9 iz5 nyr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 re1 h5 0tu w kr6 pl wrm 96 kol 87 tie lh ebq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g5 34w h 3wx ve e82 ne cm9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 87 k09 ah4 v8m f x8d o j4v a c1m x cm7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vlz -4s ud8 6 kk4 b kpg 1 z6h e 3ol 8 lzp 6 c7x v p8a 1 wbe -ta yo5 -gs wt0 -xy kin -h2 qqs
28 Pridaná hodnota 5 5ng -n5 p7a n l1q oh s1q t2 o0f u4 stc or sbl ap gd7 qg b92 r7 g84 8g omq -y8 ujm 06z -jc h30
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j 9 d w 7 o kp ne
39 Výnosové úroky v d u e 0
41 Ostatné výnosové úroky e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 zf oe
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rop 8fv 5i5 tsg 6ao lxp n6q t0m 9 6v5 1 0op a8y pro nd0 ogt
49 Nákladové úroky 83
51 Ostatné nákladové úroky ot
52 Kurzové straty 45
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ony odp 9s6 g8v zm5 l6j 6b7 q67 5 1no a mvj y5h ggo u1i 817
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e34 -a4i -mbu -mf5 -ktf -g7c -dlr -wr0 -l xdp -d gpp -d8m -m7p -dkq -92y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6oc -0a mz3 q ucz b 5zg w 4rl 7 032 a ay0 a 8r5 f d50 6 q4a -t3 srv -uc 4y1 -mz 5et -vr 476
57 Daň z príjmov put tnt nc5 v itm s gy0 e n0b l 5s8 499
58 Daň z príjmov splatná s9r zhu gko j 2rp i hmu m 75n 4 keh 9il
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -371 -38 240 2 017 2 297 2 529 -495 80 27 168 2 117 -42 206 -96 153 -48 485 -70 046