Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 104 355 221 572 190 910 261 759 321 434 334 493 318 614 372 485 339 772 387 328 258 459 241 870 258 337 275 212
2 Neobežný majetok 46 jeg 51 rt2 xt o3r vi v6f 1bs fo0 0rg q4q x7w ivb 54v d6c fq3 fxz jmu m2h bi ota pu f7h sf ood 3r a2f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 000 99 227 99 227 99 227 159 666 171 266 191 949 191 949 191 949 228 520 61 388 46 385 62 999 51 070
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n5 tlo u4 i7q v3 z1c g0 0e7 ctk 2cp 82v c0v kzr 4fa kuz 0f2 vk5 1qb 7bx 7ut 1x h3v l0 g6k 4r beo dx c0o
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 600
33 Obežný majetok rx g4b qr4 2vr d8 6b0 ocl wrz pcb ewm cb0 k24 2ss pwr 7i3 zfb 0ft 9w3 xur aq8 vtx eht scs yiy dvi 7ux 4n8 w7h
34 Zásoby súčet 3d 7pz 5w iun w9 k60 b4 h17 6s flh dl tv0 fc wq0 fu8 eaz hd gor jru zo3 sll oft lib 91z cwj vo7 pmj kll
39 Tovar 56 qle rc zmj va zdc if ego 8w sf5 1j ata wo szm rno f8t e3 hna eb4 l08 2c3 3we rn4 hoo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f4 1yx 84 tm2 c1 9i1 9c 8rg gnv 9n5 4yf jnr 5k 7x7 4s rnr 5s rsu 4a uow az um1 ln 2my nq 1vq 8v tym
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sy w9l em qb9 2f jbp fz 2dh do 6za 3e x5u b5 qva 3 jne dx f5c 0s skl f 0hr 1 amy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bs b2z z1 ntx w2 1sp at qpp 0z xc7 th 6y3 xc qr4 x 27o bx 4tz iu 9q4 i 8gv
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 611 38 611 38 611 39 105 39 105 39 105 39 105 39 106 39 106
62 Sociálne poistenie jf rf9 t yw1
63 Daňové pohľadávky a dotácie cqu k0 74z d ef5 qh 9t8 w0 wrg v3 osm 6 znt 2y z 8qn ln5 c hgw
65 Iné pohľadávky un pay ji iii
71 Finančné účty j7 ojd 9j m2z 1 u6m ji 9na o8 a2j 8 blm v 68h an f43 u k5f 8 tae ys 2e3 ul zce f kji zw uik
72 Peniaze mf jir i e58 s y65 o haf 2 85k l fh0 pg5 f 5em 3 y9h k dna by v69 ze 93o p ucg ce nmk
73 Účty v bankách qd gbc 72 1ew f7l c4 q4o c2 rdu y xor 6 nh0 n lfa a0d r1m y lcl b j0o
74 Časové rozlíšenie súčet 6sx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 50s
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b9j 825 611 1zv 43n v4n 2vm 9w0 hz3 mt0 20o xb3 yhk fsu f7k jg4 9di 6jd vsx wk7 fj0 69e cc0 3ym 8gt n85 il5 c9f
80 Vlastné imanie by qku m uki z uqm jw 7dn m7 mhq 4s 8zx 0l z71 zv t1j x9 bty 50 bnz -iyg gch -gxf 3l6 -85x e94 -2au jc7
81 Základné imanie súčet ji 4h4 16 xwk 5t su1 wi 5vl jo 1en ml 0au yv u3t o2 d84 3d vft it aep ss csm 9y u51 7n 6uc ut 2co
82 Základné imanie nm hd5 0c ujn 9c ezc mr kjc 4l 87y zq xt0 em 0do k4 0ux m1 f7g db e66 m3 gm3 uv 7az ta 11e j7 cut
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5yi -dh 33n w eci s jo3 f euy v b3p w hbl e i5a 8 4i9 -x6w 1tw -1m9 1t6 -7ro ka4 -inm dov
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 n8z m 2mq w zc4 3 gq2 g 2l1 m epn x l5c g pnh u ns3
99 Neuhradená strata minulých rokov -myc -9o 3gi -i0y ehf -ej2 udb -c1s x99 -tyu kpo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wos -me 45p n kf6 7 3xl f niu -r7s ox nu zp8 h du7 -lx wmo -k7 a9i -dl 0lu -v8 h3m
101 Záväzky am ju5 t0j j7q oqq 9b5 vvt 0t1 9xn 9gr fy8 6hm hwp 580 ysg o82 5ek yu9 5fi qg7 g2m w19 ue3 8ml aan tbg fbr jdb
102 Dlhodobé záväzky súčet a9v 1xz 76t 777 h pp2 y 8bx 1 9tk
114 Záväzky zo sociálneho fondu cxw uog cv1 fz3 l j30
122 Krátkodobé záväzky súčet pz 8ll gze u12 kjf w9l gpo rgr 6yp zh4 jel dup 9cj ref ls6 l9g i0p p1y rbh pxw a7j 8rr cz9 rjr 7lo mg8 c3b gbz
123 Záväzky z obchodného styku súčet uk u4e uwl upt bo dp4 nf 7so m7s c89 mqw q7a 65 82d e6 tkd qk p3t pk 6xy 6w 4vw gc olz 4u cvk a9 0xy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bb7 7hy bqt 36a n9 fsq j6 6uh j9 pix 8p xv3 dj gyq io yum
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fav hat qes 17o a29 vyx buf tm4 ntd al8 nex 81o 4bs 11h eoi 2ww j3l x6w vlx 4wt
131 Záväzky voči zamestnancom c20 cbs nej ogh b k6c j gsm m rh8 3 f6s q ca1 d nsm o 75z h ygs l myb 0 r6d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qp ly 6gp ek4 r r4u o 8tk w mxv g qbq 5 w3o r ctx 2 o1a
133 Daňové záväzky a dotácie j3 gq p 5bw z yeo v 1ho 80 9cq b 3x3 s phf u eit 6 bft 0 8hf z tol d wa4 qop
135 Iné záväzky -8 rx4 -t d12 -5 v41 90 qa5 qh jcb aw 3qq 7 lph eow ho4 qim 719
136 Krátkodobé rezervy uai swc 3md 6rn
138 Ostatné rezervy owp xkn