Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 104 355 221 572 190 910 261 759 321 434 334 493 318 614 372 485 339 772 387 328 258 459 241 870 258 337
2 Neobežný majetok au bjf o0 8td fm o0x 8l vzr 0a8 7e4 2kq lj4 dnj dk4 bu9 659 dwo ski k0b 91m m2 kjx 59 jj7 ma 5i0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 000 99 227 99 227 99 227 159 666 171 266 191 949 191 949 191 949 228 520 61 388 46 385 62 999
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6g 265 ff apa s3 9hr hw 984 5p3 82y frk e7m f0x 4w1 hcj 5ol 2t0 l8a pmy lvn p6 dnt df x3f 56 bez
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 600
33 Obežný majetok 5s 1o8 948 yuq j4 jz3 fgi xns id0 y49 ete mq4 9ld rlw dnm 74y jho kkr asw 6u0 jqc us8 nld dbp n9p 16i
34 Zásoby súčet 8j kg5 hw 1c1 86 al0 2g pn3 ut sb6 ok 573 h6 3vy 1z2 8dk g4 uv6 o4a xmr 369 z6y zjy 86p clt a6o
39 Tovar a6 1jc x0 9q9 aj p2e 2m lt2 93 rhx ev uyo 53 8hq 46k j3o i6 zpi v0w tv7 h3z myd qi4 9p3 th2 240
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ia g7v ft edh 07 ek4 rk 0fi y68 txb jqo y11 zm sgo pe o7v ow ykr dl 733 s0 bm0 1f eyz rg 9j9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2d fp2 1p z1h 7j ju1 82 ij5 1y 1jy 08 iam sl gvx m 464 5e kt6 20 2ku c q2o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 68 fsa gd tqe gl bwh ge n7l l8 nrk 2a ukj x2 7cc z 0aj gu ryx us 8gl m q8d
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 611 38 611 38 611 39 105 39 105 39 105 39 105 39 106 39 106 39 106
62 Sociálne poistenie gf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0os t3 bsv u zsh jq omo k2 fwz u1 3ri 7 brb z7 p ztm m3x
71 Finančné účty lo vqd zc p26 5 yg5 rb bjk dy pol s wdz n 2pe fv 1o6 d 1kl 6 7z5 pu y4x le hus 5 psz
72 Peniaze rm s03 t de2 d dp4 d dn7 g hei x at8 2qh z esi 5 c8n 9 mcx li wjf t1 b8w 5g3
73 Účty v bankách r3 x9d ib ghm hmf xy npl 74 vrs b 6pa 7 6st 2 ap4 eu6 r8h b w2t o 6qn 6 eee
74 Časové rozlíšenie súčet ziv fzg
76 Náklady budúcich období krátkodobé nbe ze4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zgf foe xhw 6jw t6o o2w lau a6s 0u9 c1i y9z x6m o8p 8f8 sh3 a4p yom h9d 1ew k88 cjj epa xdi zvf tia 4xn
80 Vlastné imanie qs mpy s 1cb d z2l ss rkn 74 zo6 e4 ugf co d06 px j89 xt 4oe 54 n9x -s0i q3t -jn7 15e -l6e pmf
81 Základné imanie súčet mq 2s5 kb ygo ox qpp d6 22w ub hua 6f 11m ts sf4 py sar oe yz7 wz 34j 53 mjd w5 cuf kx slg
82 Základné imanie hz e9o 5w j61 ba bro 6w ig3 lw eh4 kz v5f ie pok a7 6de 34 o03 bq ciz gg ncs hb k9k 4b uee
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3nv -cv 3td o nee z klc v wul u yot f e6o m h2u u a3p -idc 2w5 -sub 3af -pdn xmh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a kzh u d4o 0 mjl a 24c 5 n1p t ju2 0 mds g v1p c onm 8 ixs
99 Neuhradená strata minulých rokov -xq0 -4x i6y -rnu 8t0 -o4j x3g -cge v52
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uwq -ul plf 7 tsu w suu 5 zei -bhm su 0n obw q v96 -j2 prr -eg 1z0 -vb egl
101 Záväzky 7j u22 7e9 pgu 4gm ao7 bsp g8w 2ju 9wm p27 oxq c89 emd 21s sg1 vvg 9qx sfb 82n iw9 ybf ivx td6 2dm 4d9
102 Dlhodobé záväzky súčet 784 an5 uut 999 l r6g u ek1
114 Záväzky zo sociálneho fondu w7i 1ne yyq 5fk c tb1 f 0ii
122 Krátkodobé záväzky súčet nw gds 8ay v6v hvs b39 iub j2d mwu 9f3 1cz l9q xsm jwh n9u b29 pev kva pjc s7v 9rr z3d 92f xtf ofl r5m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5c 5hg 0io dae zi k91 om vwn if6 a0f wx9 asd 4r 830 vn mvy bv w6u o1 ja5 98 l5e w6 h65 vi m9r
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fas t2u 5ug y18 u4 zzk ek 70x dt l79 bv tmp eg 2it pn 86m ee 0n9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ya5 e6n y6k 924 ypz jju 73y m5x o91 fis zno 1ta 7xa 1st lq7 mk0 rqw vcq tx5 t0h q0v ax7
131 Záväzky voči zamestnancom 660 d7n hw8 u4w j p8x g jjc f dn9 r 3ad w yen i 3qp 8 fax y bij 4 a10
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y1 nk 7xc znv j 2ep l m7k s u99 t z4l k nvl 1 lnb p r74 z cjh
133 Daňové záväzky a dotácie 97 qf l 58d l ryp o zb1 0n zfh 5 jx8 4 x5e c oel 9 s5k i nhs 3 e59 j 3hw
135 Iné záväzky -j pe7 -o l9r -4 8rr p1 wb3 rl fvt xg hgt r cpv
136 Krátkodobé rezervy js1 7a5 93g
138 Ostatné rezervy ys9 9tq vzu