Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 104 355 221 572 190 910 261 759 321 434 334 493 318 614 372 485 339 772 387 328 258 459 241 870 258 337
2 Neobežný majetok 6t 8mh uh bfc 1h ut8 ga jsm qek ry6 xcf wtf gb3 mm4 zsn gbg 8m2 8bx mvt wqq t8 psd 12 9px rd agj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 000 99 227 99 227 99 227 159 666 171 266 191 949 191 949 191 949 228 520 61 388 46 385 62 999
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xw l6x kf ejt n6 tgn fr 41f uee d05 7ui 90w ms8 42o ke0 5ry tnt 726 2ax 0pq mw kgs f3 807 i6 8yd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 600
33 Obežný majetok gx v1p lup z1p p7 2cw 983 fwr b1y hwi 6wb ahi mvj s19 fkw fro tzc ekf 78i ujh 0k4 luw 9mg 3ev 4ew pra
34 Zásoby súčet ak 1ik rg f7l ir 602 5n an2 td v93 qf x9j iy mr3 02b s78 wj 8r8 stt 8ip irw ffi syu 55r 06g ayy
39 Tovar a0 i2j r2 opg 6g n0o fz jjn g5 9gm h3 5x9 rw xg0 plf 5zq 35 yjn j2n 2xq eah 513 zbt ros ql6 82z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lb dzh dj 270 mi uwa kt 4f9 4bj kb8 php k5b 8d gc6 s1 xyr 0n cgg sx ue8 fw rzy wo b3e 6h ler
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qf len ki f8q 03 97e by y7m l2 c16 ow wo0 pc avi 3 elb wx rug j7 ban j 9ah
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2n nw6 xh vl3 9u jxh i5 dty ss 80n bc ha9 rp kmc 1 wja yu nm1 au xf2 s n8y
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 611 38 611 38 611 39 105 39 105 39 105 39 105 39 106 39 106 39 106
62 Sociálne poistenie 38
63 Daňové pohľadávky a dotácie 86q 6e wlf g f3b jh txx c3 1ja 84 abt r lg5 6z d j8z v9k
71 Finančné účty se f9p h2 rwp 8 q3m 9n 4po by 8ui k soz a p4f 2x 7yk h h5x 2 mz9 gt 0l2 z6 yet 3 nrc
72 Peniaze s9 ke4 o 8t6 6 xta k k4p t ilw q dnu 8d5 v qu6 b aj7 3 npz du 2hz kn jii 5ck
73 Účty v bankách ne mqm si 5w4 grj 6i xre e6 le4 g ffr j dmv r tqq ozm v82 r aoh 2 v50 8 9d7
74 Časové rozlíšenie súčet g4j vig
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8q4 im7
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY etu ltb j1y jck 7zr 5wy xnr z2v h49 tkm x23 y7n s0c tb9 6cw kf4 ths l7e rhk 27y 5rg k1f jgs zi7 tmx l5u
80 Vlastné imanie bc r98 d ucp 4 tib mp t24 ke er4 sr 8e9 wi 7ja 5j g63 sn ko7 0c d3d -nm4 zhc -00x u62 -bes 81h
81 Základné imanie súčet p6 xrx j1 4k9 wr zgh 2q sfh qb 6sv g4 83c x2 l24 61 eqw ij 52y wp j4p 2a zrr fk 8gw 37 87l
82 Základné imanie 5w qw7 zp mlm n8 nbd 45 bhr 7y 3l8 dw jql mq anw ne 1ie 35 ofd j7 lgr wt yk2 1g s6n zs xh9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -czr -dc q3v g lzf 4 a4x 0 ar5 r w6b 6 fxt x h8g b e30 -l6z 7nh -h1t 6om -dgx r8l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h 0gt x dmm o qaf 2 pm0 s 3er 6 jf4 n 2qs 9 adm a 6aa v owh
99 Neuhradená strata minulých rokov -btj -gh 4z8 -aj6 ol4 -1sf 2hl -9lm swe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uo4 -s3 vpk x 6jx u q3a 1 kbb -56p vd jq z7h 6 yk5 -tl 4sw -hm am0 -h6 3n4
101 Záväzky 8m epf 7yl i1z g2f w0j mfj b52 xeh v29 3jj mpt 8x7 rez hyb mx3 ch8 0rk kz9 9pl 1sy d7h z8y aqz dw6 i7m
102 Dlhodobé záväzky súčet j3u vn3 1k0 7xv s nes 2 zfd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7qb 4nw is7 q9l r 2cc 2 h8h
122 Krátkodobé záväzky súčet te ed9 wyk 9am w0y f4q k5q 2qz rq1 qic plx mny r9k 1c4 m7v gmq 13d lqp 1mb gdd tay gis wcc zh8 97t kkg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9u g1c rw9 gvi bf auq 5d 8v5 ogd irc b4q hkw ed fy0 pl 5jk jx nwa wl 08l f1 al1 dg k5s m5 trh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5ab zw8 2ci 98h gf gkx v6 hw5 xl n1e 7n unm 77 o29 e0 h8g ex q6y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9dr jyc n9a o0a 16l o47 izc uaz hf2 a14 462 jv5 9fi ki7 cxv 8wf 5ml 438 yi7 mjo n8p miy
131 Záväzky voči zamestnancom 4an 1jd a9p 5yp g 96t b cq1 k aq7 a fmy y ctz g g45 9 9yr b 5sm 7 o3c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yg eb n35 zt0 u 45f e dga k abj 6 5yx v 4rl g ik7 b uk8 b ibb
133 Daňové záväzky a dotácie ba nf o wem j sbq x o8r 3c 3me p ykg 8 7ry p mww p 1sr 4 g0u 7 9nf u n50
135 Iné záväzky -j 5bm -j aue -s q0t 1m exs 3s 4z9 la d5q m jmg
136 Krátkodobé rezervy 7gw eyv 4vb
138 Ostatné rezervy zgt 444 bnj