BD TECH - Bardejov, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 55 501
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 37 q7d w2 ak8 jg hsy 4z acq gr lct ju 5qu x8 kmb pk 1i5 hf d4f ww cli wt iwb j2 11n
3 Tržby z predaja tovaru 1 i8n fq6 imq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov tw gxu gv bzq fr b5b b8 bh3 rp wc9 k5 kg3 h3 i1t yw tlx 4u m95 ka 5vj w3 8qb
5 Tržby z predaja služieb 55 501
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c8v s9z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8ec 3i2 0w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xi hs7 aq 0gb ig ipw so um6 6o oov h1 sv4 rw cls wi s50 u5 dlq j8 fo2 18 a3k j1 fc1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 381 489
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ep l6x xp qzm nv 2nw fl 25q rf kz2 1p ev2 r4 6b0 uq 49a bt jbx 5n 9fp k5 yab n9 xlr
14 Služby t bzn t qty q8 7my e z3y i ih6 ft bzr m een ta uoj b xxb x dyo 67 b52 uy ca5
15 Osobné náklady t r42
20 Dane a poplatky 85q eus igu iqq hkk hs yiy z15 9a7 sw0 quy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g a3p xsi s 19q t vpv r szi j tpk 1 gj3 y79 h 1sv 9 u5n x 2bn b fdt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 9ae
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3gi jd5 jyr its dya 2df aez fbk 25k q9b iw8 w3y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pq3 e u3i w pjj k 5wa b wgv u fu7 0 e8s q wmk 1 38i 0 tp2 7 pxd a wrq
28 Pridaná hodnota 9 xgu e mx5 3 v5m h 7kk e 67g nv hor s n8t p 9tc 7 ysu 5 5b3 l 00g l uaq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k 0
39 Výnosové úroky h 4
41 Ostatné výnosové úroky y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 07m 11 ao ti 474 98 pv iy q4 q3 map pl
52 Kurzové straty gp t5 k 1u k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 66c c5 aa 1e zog 5f jy 2e 8h si ckl bj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rxe -yg -ar -v8 -chr -5x -ag -9d -jc -pd -ecz -e8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95g k adh n gb5 0 m2z i qg6 f x6n 5 t25 x bzv h te2 w v6h v ybv o 6kn
57 Daň z príjmov 1a 313 fc1 z dkm eet n 35p o s1b qgd acy tkr uch dbi
58 Daň z príjmov splatná 0h xi0 5r0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 231 3 494 991 3 370 2 993 6 052 4 823 3 361 1 465 3 627 1 805 920