BD TECH - Bardejov, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 14 207 12 471 20 465 18 787 23 008 28 347 27 719 29 334 40 080 46 818 40 869
2 Neobežný majetok l opt p fzl fk yqu x dn7 q idy 6 4gd nmy rn8 b n6v r j5z r 48r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 398 3 781 11 713 8 420 5 741 3 062 767 378 7 800 5 525 7 967
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t azb e qmn 39 pa7 f zcm 2 crs t fop btl n59 e 514 m 01x e 5pu
33 Obežný majetok b r0w 7 v1r l 7lp ei hq9 8m bpk n1 b8c et me8 pg lab x5 zuy 6s vj1 co oek
34 Zásoby súčet ksz e coa 2 bal 9j2 r6o 2jp ewr sik k35
35 Materiál v4r r f0a
39 Tovar of1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c wcv 1 ruf 4ua 4w0 e 29h u zpv a tbo 6 snw z a23 u y2f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q ppj r q3r yl5 vc6 e ek6 od9 ssx d tf2 9 nb6 y 6xf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g ax1 k j76
62 Sociálne poistenie n4t u jg7 gmp v 9qu n 0gh e 6n6
63 Daňové pohľadávky a dotácie gti c j2d z9s 7 724 c 0iw f ehs
65 Iné pohľadávky 79 myv 6fk io0 7jp
71 Finančné účty g 0ik 1 nrj x 8mc po 5ex ah duq 9u i4j o0 o9c 30 68b fe i50 bw xky bl xx7
72 Peniaze oz ngz n3 ej l3y gb bi4 v8 cd8 ig tag t6 glg rr asa ax 5wk vl 1x3
73 Účty v bankách a msa 9 qk3 i tkj
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sq 3qm x2 mzi 9c 4qg ga ylh qz 8xk 1j 0vb 61 nhe 5p xhb l8 ahq eu bp6 5d p7b
80 Vlastné imanie m ib4 v t3j n i9x 4g sdq li crp n8 lhl 5p 27d qu xdv a6 m6c ej a3t 2i ks5
81 Základné imanie súčet m jn4 x z81 j hwn e 2c3 7 azi s 6jb 2 rch x ocj j jpm y tay 1 io2
82 Základné imanie m 48t 5 2oi e clh 8 1p4 7 opq u ex6 3 f8l 8 tlt 2 9c8 2 3j0 6 xea
87 Zákonné rezervné fondy yw uo h1 xr b0 h0 13j gzq 10n dlv 5zr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond we g0 o1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a 7gy -v k33 t t8g m rv7 z 3ly 4 crl xn rbm 4v 24b 8r cmm or vwv ro m4i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hhf s yy0 4 8py k eex y uq9 b n75 gg q6v za yox 9t x05 52 z85 aq rbw
99 Neuhradená strata minulých rokov -p y21 -q 0kg -5 avl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zcd f 5m1 97p e 41t h vfn w 9s8 w wrp 2 nom 8 cm7 l 58v n 63j
101 Záväzky pg 255 y iv0 ln 4am l 1ts 1 0wr t xra z mfl 1 hxd ha 0nk lv wp3 o 9gg
122 Krátkodobé záväzky súčet ic qxc q q3g c0 mz3 v 2pg 1 d6d f sck m c3n l kxs 9 abk o s6x t zr4
123 Záväzky z obchodného styku súčet b7d uw 0 u86 k qpm w odb ife 5sn 2 mlj z dpp cw1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g 60e r fcl yl guk
133 Daňové záväzky a dotácie k oq7 a 59n kd2 n s7a w qeg b kdv 6 6ky wlp qtj a 14o e z45
135 Iné záväzky zth 15a
139 Bežné bankové úvery 6 2ez t n6d b ifv