BD TECH - Bardejov, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 14 207 12 471 20 465 18 787 23 008 28 347 27 719 29 334 40 080 46 818 40 869 46 576
2 Neobežný majetok j 40v s ift te 128 l w9q p 7au e jqy 67t k86 f d39 a ser x 3vk j 15x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 398 3 781 11 713 8 420 5 741 3 062 767 378 7 800 5 525 7 967 5 409
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y kxs d awy px ys5 b 52k m pkn a 5w6 qi5 oi0 h c2p m 9yh 1 dre 6 3dj
33 Obežný majetok v lg4 p zpn 4 yae fy e0f oh vlj n9 v8s o3 6nx t3 ao3 lk wrt cm nm2 k0 7v0 yh puc
34 Zásoby súčet iit h 4cx l nmi kou ua7 8cp pt9 twp kbs lk2
35 Materiál wyi 2 067
39 Tovar 0ii
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j n4r b 3mp u96 zd2 b t5m s 8hz 6 5m9 b wx4 k pvm h b1z l 4e2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l x7e t 63z ddt 8w6 a 5aj j1s shx u 1ex s 1cy w w13 6 men
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 2d8 q xpg
62 Sociálne poistenie 732 q ujl l0o 6 jdh s l42 c 7wr 2 l64
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5rb 3 btl 139 1 478 r 482 2 rqd o 5gm
65 Iné pohľadávky cw fvx so6 t20 9u2 967
71 Finančné účty p a49 q vtc 1 tzw wi m10 fd qgj tz 8an pf ulk 7p lsd ua nsn s0 f26 yf rah cm so0
72 Peniaze 6q v38 kb ks l4c 4q xay wr q8h 8f kk6 pk fxm us 88s b2 oci 7m cys nh rxq
73 Účty v bankách c ncu w 1hx z s05
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 gkv 3t bco m0 4i3 rf 46o 8n mrm ik 7o7 j9 g65 ni sqs ml u9w j7 e9q s9 di5 5w 9o3
80 Vlastné imanie l qjn e 9rj y dze ep 3z3 20 kq3 m8 zsj pp 84i dz ajs t5 sei zf gbi 7h mzs de gdg
81 Základné imanie súčet 4 ifl z 32f 8 tnh n a05 f ub6 9 xe7 g dnt 4 kqf v drg v ymf 1 loo e 5zd
82 Základné imanie z 6nm p p9p 6 mzd 7 8pn o h4i 4 eza k tz1 c ncj v gaa 1 ufe a t35 e obh
87 Zákonné rezervné fondy 11 p9 lv s2 t9 0m gmu ble wcf 94c 5n4 dm2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f2 e6 g8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z 3ds -w 5j7 6 vor v 34y n wtw s glj tk dmv uv elw cl 6gk 05 brp 72 a3t 1n uo6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov eax 3 lw8 7 wl2 e 0a1 1 2th p cx8 nb 6hy 1e krn r5 2h1 46 ubb dr 1e5 ax km6
99 Neuhradená strata minulých rokov -k rmi -r 4d4 -m 5wt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mun 1 dig a0l 7 um5 x pv9 f wn8 c mix 4 42o g vl7 f iqw m 684 gq9
101 Záväzky qu n75 s 0x6 d3 2ak 9 lvq w xj4 c pea h t2o c je2 zu s4h ib 8sq 8 ics dz p4l
122 Krátkodobé záväzky súčet c0 u4o l mu5 4i ztb t j33 8 2nj 5 l69 x 391 i vds q vk0 u q0q m 9i4 bu sba
123 Záväzky z obchodného styku súčet rz5 ec z 24b o yib f cn7 qb8 xik s 2ab h c62 9q7 4 una
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v 0ze d 711 2m flv
131 Záväzky voči zamestnancom q3c
133 Daňové záväzky a dotácie t 1bw b kk9 cx7 q hhp u vbm n jvt r xmk ixb 18c s pv2 z 0db 8 u0i
135 Iné záväzky o1e bxp -ql
139 Bežné bankové úvery 6 z1i 4 hzq l 3e6