M.K. holding s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s9y 0ka vi1 zrz t2w 3lq
3 Tržby z predaja tovaru kjh d9a npi vjr 550 b7o
5 Tržby z predaja služieb 1 035 2 239 1 378
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ub 4q kbp uof 9om eyg 2xg 0cv 2cc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 288 962 467 302 545 089
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x09 x dzx p fkc
14 Služby ie zv zg4 cr t8j u8 nzr 9h 81p
15 Osobné náklady 73 053 oy 0zl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť aq j07 ba
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r9 -63 -e4u 42 aq7 xm wt3 r4 j7q
28 Pridaná hodnota -xa -fx -r2g du wmt xp0 1lj 63w pt0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u8 3f hv 7l ow y8 eh 0 hmn t n9n 7 buo
52 Kurzové straty 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fx cq u6 is g1 bg ps w qel 9 z3s 8 v4m
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -04 -b7 -e5 -82 -aw -yp -11 -4 06n -z z6o -k alj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xk -2h -7i -u9 -s8 -9d -5ib 2v 5ne uy 12r 47 3za
57 Daň z príjmov x1v tj4 26 6if r jgu z9 3lm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 -85 -81 -32 -35 -519 -705 63 291 36 195 44 722