M.K. holding s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7qk 6de a7k bfk oli dwd
3 Tržby z predaja tovaru hvn a8s wny jzm jw3 np0
5 Tržby z predaja služieb 1 035 2 239 1 378
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 39 4e dfz 8l3 hst aq1 9ky e6m wzx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 288 962 467 302 545 089
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3wj 9 m2m z 2lq
14 Služby rc xn 2bu 74 n1t od w52 g6 ngc
15 Osobné náklady sl a1k 8m jni
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e9 0sv il
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nz -hb -rzg xi tgy jx jf2 m2 re7
28 Pridaná hodnota -vb -f2 -e7g 2l kdm 10k vtq e26 vtw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8k 73 7z vd w1 bp ml m 4ir 0 a7i r vys
52 Kurzové straty a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hy ic pc i2 au 9n cx t bf2 j 8k3 n 8yd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xu -wz -vx -rj -pa -rd -jt -x fao -3 7j5 -2 riu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -hs -is -57 -wk -zx -ig -z8l t2 1rw 7k 7qq cw 8w8
57 Daň z príjmov 0ia o4s 6d m81 g 1hr pv 47s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 -85 -81 -32 -35 -519 -705 63 291 36 195 44 722