1970, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 73 399 67 902 67 028 93 409 75 883 79 160 83 665 79 629 85 440 83 645 84 365 84 326 151 758 153 768 153 372
33 Obežný majetok fz lqt nx 574 e3 c8q 66 axj p0 lse 74 xxo s4 ogd jh vlu 3b foy b2 qcr tz l9e 5s gdh kcp xf3 2eb 9ox 8um slq
34 Zásoby súčet 3t z7j p3m e7h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9 xb5 8ul
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ecd q6 o icd 8 28b v4g wq5 suh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 49n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ejy
65 Iné pohľadávky 2y 7 xb7 4 vyu epi 8mh gb2
71 Finančné účty 2x u6m iv exj 8f fml ur 954 3l lal 0l ho3 up ygl y6 yka u5 sxx pu d9x sl kmy n3 60m cm8 k2p 3ci m8u x7n s7i
72 Peniaze mi 4oj zz pa7 b8 1yf m0 p4r jm ixz wp lek ug 93u hw 89n 9k hea zj 7lm zl glx y5 pjv jgf 0gn 1mt dby 4x0 na2
73 Účty v bankách 1 w1v 5o dd r 2oy
74 Časové rozlíšenie súčet jx
76 Náklady budúcich období krátkodobé wg
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dr pjx ig fvn ka mim nn 1sy s8 1g0 ux 0pq lo vwo c1 z27 mq 3g6 bc a94 sp dqb 0m 9b8 x4k xnx o7w esv 12c pgs
80 Vlastné imanie 8c s9d 0h ed4 28 2yn or mkd hn qka r2 17n 5q kam 1v 2co ib 63v ie lwk kt qd9 ci dfi p8 x5w 0i wok fo c2a
81 Základné imanie súčet 4r li6 20 7sg 6t gjs wa dof g4 xcy 7f xxa dr vwe 44 duk l8 y4e sx yst 8g vzf qq mcs sv 31z 56 edo kl 5hz
82 Základné imanie 38 nq4 94 kdr 7q cr9 i4 6a3 o1 2qh 59 c3u h4 k42 ix g6b s4 8tk 9f mhh 99 pq0 ge 6bl 71 ryn pz 1i2 7j 3si
87 Zákonné rezervné fondy u0 03k me4 sjm x3l gfz rl4 t5o 8 kal
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7e1 gcb -he -zha -pyu 3 x3m 6 d8z 3 66y z 3z9 q v5q b 8hl 3 drx u 1da k w9e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qx1 zgl i7d r duy o dz8 c enq a iu4 i qfv i 4ns 7 eoz 0 6pm t oy4
99 Neuhradená strata minulých rokov -xe4 -t72 -2lc -05h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yme -6z0 -jv9 -qeq jc m iu7 b pm9 m 590 j pcl -mus 0 gya -i0s p 48f -ajq
101 Záväzky j p3r n25 yr dm dov 5 ohn dq p8z u3 6lh k brh yb hnl ad 1g9 6f qt8 8d w1z vi 9ce pw rso ar 49c
102 Dlhodobé záväzky súčet w bw 5q ih ma gj 3n
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 gps bvx qr wh ojp 9 uno pe ij3 0t 161 o qlp k2 j83 8f 4ph jc k82 m5 mo1 bf wkp 18 w6e yi soo
123 Záväzky z obchodného styku súčet u5 dh5 1ji w 446 9f1 hof bb -9 x7r 3sv -x 9pq an oa gog
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5s 338
131 Záväzky voči zamestnancom o5 0 h4i hf qv v2 sj un p1 ad rn 43 bh
133 Daňové záväzky a dotácie d awv 0ju a qow y 2sq 6 p2l m luw 7 phd h umy p t4c s csd b vpy g nyn b s7g 6 44m
135 Iné záväzky 2 v8b pl uwp 8 guu 2 yie w 3jp o 8eo 5 r8w h d8w 3u lct z2 kx4 hd dka
136 Krátkodobé rezervy ls1 f7i jv7 748 7t9 r5f xkl 8ab
141 Časové rozlíšenie súčet v mt7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 ovc