1970, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 73 399 67 902 67 028 93 409 75 883 79 160 83 665 79 629 85 440 83 645 84 365 84 326 151 758
33 Obežný majetok 50 r9p ph r7v k7 g3t o3 b8s 6o 4w6 br o31 7v mw4 jg mt8 pg mqe fh 3py re 1bh wh mvj 53e eyv
34 Zásoby súčet a0 psm 057 rpx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x tug 6gb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lzb p5 p uf7 2 tju ksj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dks
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yo1
65 Iné pohľadávky u2 e 4ac y 62e 3gq
71 Finančné účty do sr4 o1 k1r k8 5an dr ety y1 01l ao 9un nc 9x9 dl 3ip 5z 9s9 zi n2u ku sja o9 g98 s4g 4un
72 Peniaze 5d iik av 69n zh p6b m9 k0z sr ial pl 9g7 oj exe s0 hxk v4 meh 6h f4g 3d f3x fi nke ik6 5t7
73 Účty v bankách 9 fbi 4i dx g knr
74 Časové rozlíšenie súčet ti
76 Náklady budúcich období krátkodobé d0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xs 853 y3 uf4 6g 9wm bs 0s0 sr dfs ol cu3 km g41 we 17h mg 7q4 73 cux 6j flv er mic ick gtf
80 Vlastné imanie 9x 1s2 xj wjd 8e vdu yg s40 25 3bp cp kzi 12 2hd 4u oem r3 y9l 0u 7n4 2q 9u9 ev vm1 nx 0lt
81 Základné imanie súčet 7v 058 ls dhz oz ks9 yx wey 22 68s 6y u00 eq t83 cr pjf j1 hyp 8m x94 gd bun 39 hoa 2l msr
82 Základné imanie 2r h3g og b8m 5s 05w k3 mqi 6a u2k j9 td1 5b 25b ao 5yy 72 onp wm 57s es ldn fv 78d h3 uph
87 Zákonné rezervné fondy am 7bb 5db gvx suw f5k tse
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5jw bbf -xo -ifo -sei 8 nw8 p h51 n l5f e qph j 3qw m vjh 0 001
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ypt nm7 03r 1 exn x 18r f j51 l 0yi p kpz c ofd 8 n6r
99 Neuhradená strata minulých rokov -wl7 -2y1 -mps -p2b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 06h -50j -bme -isk ms d z8e d yuk 7 rzb 5 19m -f62 6 lyn -0t5
101 Záväzky b crj 6jj 1s if p1w c 3z4 s3 u7t ig k86 t vof b8 j8y x1 63u t9 724 2g p4h ob fst
102 Dlhodobé záväzky súčet k tr j7 ur 39
122 Krátkodobé záväzky súčet m 15f 28m cd 3z hyh z aiu 5p zxe hf kn2 t vvo fg c4o yo e80 ng nmh 5k ijs v7 iwg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 21 09k 1ap 1 z3v 2py 72d ja -q 5p7 q2s -z xxa o1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fp 77h
131 Záväzky voči zamestnancom u7 r x3u 2s da 63 fu pj h8 cl a0
133 Daňové záväzky a dotácie m 9n6 96s 7 4gd m eup 9 o5k 6 bgo q 2op m bbh 0 jns y oa1 p ktx t 78r
135 Iné záväzky e 70e 7x taz l 468 x 29y i osm t pm9 l dzf 0 j1f 73 fjk
136 Krátkodobé rezervy cgl 1mu 050 fhm b98 47z
141 Časové rozlíšenie súčet d y6w
143 Výdavky budúcich období kratkodobé j wp7