TreeGarden s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
116279/B
Dátum vzniku
11.06.2009
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne bez obmedzení.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • murárstvo (od 22.6.2011)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 1.10.2010)
 • zámočníctvo (od 1.10.2010)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 11.6.2009)
 • poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 11.6.2009)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 11.6.2009)
 • poskytovanie služieb v rybárstve (od 11.6.2009)
 • úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 11.6.2009)
 • kopanie studní (od 11.6.2009)
 • výroba kŕmnych zmesí (od 11.6.2009)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 11.6.2009)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie drevárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 11.6.2009)
 • výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva (od 11.6.2009)
 • výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku (od 11.6.2009)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 11.6.2009)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 11.6.2009)
 • výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 11.6.2009)
 • výroba radiátorov a kotlov ústredého kúrenia, pecí a horákov (od 11.6.2009)
 • výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od 11.6.2009)
 • výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení (od 11.6.2009)
 • výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií (od 11.6.2009)
 • výroba hračiek a hier (od 11.6.2009)
 • výroba bižutérie a suvenírov (od 11.6.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 11.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 11.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 11.6.2009)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 11.6.2009)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 11.6.2009)
 • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 11.6.2009)
 • vykonávanie odťahovej služby (od 11.6.2009)
 • sťahovacie služby (od 11.6.2009)
 • poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 11.6.2009)
 • skladovanie (od 11.6.2009)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 11.6.2009)
 • počítačové služby (od 11.6.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 11.6.2009)
 • finančný leasing (od 11.6.2009)
 • sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 11.6.2009)
 • správa bytového/nebytového fondu (od 11.6.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.6.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 11.6.2009)
 • administratívne služby (od 11.6.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.6.2009)
 • vedenie účtovníctva (od 11.6.2009)
 • prevádzkovanie jaslí (od 11.6.2009)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 11.6.2009)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 11.6.2009)
 • čistiace a upratovacie služby (od 11.6.2009)
 • prevádzkovanie čistiarne a práčovne (od 11.6.2009)
 • služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 11.6.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 11.6.2009)
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 11.6.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 11.6.2009)
 • donášková služba (od 11.6.2009)
 • hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dzinsekcie, deratizácie (od 11.6.2009)
 • diskotekárska činnosť (od 11.6.2009)
 • montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (od 11.6.2009)
 • zobraziť ukončené
 • manikúra - pedikúra (od 1.10.2010 do 18.11.2016)
 • kozmetické služby (od 11.6.2009 do 18.11.2016)
 • inštruktor autoškoly (od 11.6.2009 do 18.11.2016)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 11.6.2009 do 18.11.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Výpis zo živ. registra
 • Podpisový vzor konateľa- Kristián Horváth
 • Podpisový vzor konateľa - Mgr.Zuzana Lojková
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Zápisnica z RVZ
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Zápisnica z VZ
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Doplnok č. 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • zápisnica z VZ
 • živostenské oprávnenie
 • doplnok k SZ
 • spoločenská zmluva
 • Doplnok č. 2
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • zápisnica z VZ.zep
 • podpisový vzror.zep
 • SZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • doplnenie zápisnice zo dňa 21.02.2014
 • podpisový vzor konateľa
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • zapisnica vz 12.09.2016
 • zapisnica vz 12.09.2016 č.2
 • výpis zo ŽR/
 • podpis vzor konateľa
 • potvrdenie o ukončení podnikania
 • spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
07.08.2020