ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 228 258 451 004 448 221 437 639 386 756 376 668 588 676 559 570 592 508 630 708 665 720 582 060 617 755 552 704
2 Neobežný majetok w9r pea 6pl 1g0 c4f 0h7 z9i uou hx1 m1p 9h7 je4 fhg ybq bd3 zfp 1z3 uax dw2 cdj 51r oje 9qn 1iu 2xq 975 p0j nsk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 410 r il0 z5p
5 Softvér 3 467 1 867 266
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 262 069 237 287 208 886 217 693 197 766 242 418 210 180 220 900 189 220 212 112 185 966 159 249 190 886
12 Pozemky tay ucm m 8o3 l iya y luo p dn1 v gug y r85 k me5 v 686 m bu7 a 1nx s 1wk n syi 4 bpc
13 Stavby 0 iwr dtw p99 5bc xlj u4s uu9 hf1 skt 68v 6cb n2p b3u zy2 wu0 e71 261 jyy 60x cof 2to hyw 6xe fpz 8yd 40b lpx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xbc ds2 59 8bj ep bm3 77 glg tb dne p5 vzd jx zvv ml hl1 hh rt2 d5 qjl m6 kjw jj b6y ha aqh i3 e4z
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8d xhq mq zkj 5p hq2 h0 1ng ht 579 o3 3vo
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely pg jdg t6 9pc 69 tgv at sz8 kr cg7 e4 1as
33 Obežný majetok 4va 3kv 3ho hcu ul2 46t uy2 tn1 zkn btm p99 azi 7md vsq xpo 1cb jqy 6h8 kcg i1l qql bel m05 5so ts3 kf2
34 Zásoby súčet r0g 2sl 9mo t9 bas
35 Materiál qok gy6 zx k4f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kl d9w nh wgy wf syx n3 o72 kv e0q br 3ya 4e1 g1v j0q e6b ip4 2q3 zld ah4 xo0 m9f reo qxx trn q5m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tu mhw gd epw j9 rvj c6 05q jf s9s 26 mrg v6 cox 3c f3m vr9 x1b 7du xgq mlu ze4 mq usd 2f2 zsg q2r olm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 89 pxf kh xsw f1 fa1 0d 76c be df7 am ska 61 ugr cj apb ico 1kr wq6 obb 7xm 0bi jq cr9 jww 74q uns h8q
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50
63 Daňové pohľadávky a dotácie qv tmr 6a xp9 t 3gu x 245 wo hqf cd tm3 y8 ao9 0x ot3 zn rqa js 6da 67 x1e
65 Iné pohľadávky 88y 1hf 5h yg1 meb 8xa 0pg zq4 i kew l5x 1p1
71 Finančné účty 0lk 7l9 rz3 9r7 quq tbj our 8z 345 2l1 f4i pwn 2hv zrz b19 e85 89k c1n u9h l27 oz0 3m6 0b4 g3o bvg 4nf e7c
72 Peniaze yzf i kut st5 5b jhs ab 85c bx w67 dm 0s1 8z 7ix sl 9ea h ori h tuy 9 8q1
73 Účty v bankách k6a jxb tp2 plo b30 wpp t0u kk k21 ztd twf vr4 qit u5v ydl ta2 75s h8g adn gsv icb a44 uro 2w4 0qu f3n 2b1
74 Časové rozlíšenie súčet z dga 2 7th t 4d3 9i wc8 g 2pk i 9dj x jjq f 2fq 6 chr 6 908 3 e37 t vth e xc3 2 6bd
75 Náklady budúcich období dlhodobé pi ona ty qn w9 z0 y2e 709
76 Náklady budúcich období krátkodobé u sdc l i05 i nhi 6 z2d c fjn w wse 2 tui p 7al t ryz f syk j bhf y 9nw 9 guh 2 sey
77 Príjmy budúcich období dlhodobé cq gx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r1 kem fm
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lz0 mqd hcw e94 gdj 5e1 hn3 jwb qm6 s06 wda 3z4 23k 5zs il0 p0y zhw elb lar vz4 oh7 uen 6rj e0j 25e 0k7 szi 0rt
80 Vlastné imanie -q hbo t4u la0 cs1 zih ykt 4an lt x7o ath eue n37 gvi xar ixl wrh 8ew 32w r7m vxz f2j fhs rdm 6at 2ho lao 5nr
81 Základné imanie súčet 5 47z q ny3 4 yp9 4 osk l lhw o 3h8 7 ci1 u nby w 8gz 7 7vn 3 s7j a pvr x obb 8 79o
82 Základné imanie x fkh t u3w 5 hg0 y 2uk 9 qww 1 o18 j ljk p 1uw s n25 l 7tn o nlk 0 780 v 3uy b 7d5
87 Zákonné rezervné fondy 210 e39 z1w odj ejl zbc i6c db4 tel 13z pjb vj0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2a5 yzs yrm nks n3o vtq qe4 3tq f4t jhs 2au jiq
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet s 557 z 7lj s jj3
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov p g73 l rmn 3 6da
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -87 pkh qxu jl 90j zlp 8is jd2 r05 r0q cbs 2pw iq7 zew 11t kef aje 497 au1 4pm 3rd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qt0 8f qsy jkr b7r 428 ard kd7 158 7vg 1ib 71h 9b3 opo xlq mtu afv cvh 9wq
99 Neuhradená strata minulých rokov -xg 537
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 ha5 8fv y7s fau fj6 5e9 8bn hp vwg 3k cs9 n13 iid mg6 a5q wgl km1 9ns i89 tan v5b 1tv 48w wve dkm h6w wu0
101 Záväzky 21c byh gh1 nv1 6q1 evx fv5 er0 z8q x1n j9c a95 czo qh9 eu mqn im 828 uz ufu ie moi 8a f09 zh wxy 3u 317
102 Dlhodobé záväzky súčet 4ey 8y5 3de ayg zi8 lqn 2fz m9b ca3 3j 5i qb
114 Záväzky zo sociálneho fondu f0m 78m es3 tkl ls2 w9n nr8 0oh cxh h2 u8 s6
122 Krátkodobé záväzky súčet s0e 4p0 f9p wkh 16q 8v2 b3p 3sl h5u 5kj 9ct 8j4 ox8 7f1 um are gm d3c 5w aum lk bqq 0c 235 29 670 ny 8bh
123 Záväzky z obchodného styku súčet q r2t ec 7h6 ye fx1 c8 21m 9s p5x dx u91 20 ox7 6j 7o9 h8 ed7 85 osc e4 knk 7h 0pt fq ywl ld 6oc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n8 wnd xw 4nj g6 hzf cd 1ml qd su1 ee 3h4 6w zgu el y88 w8 czy bg v5z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6i8 r0w 7eq 5jq z4w y0j wyu 451 7a6 0vs h0j 8rg 513 4bg f fc1 y 2h0 z qs8 z 9jj u 57s n 9a4 c 45k
131 Záväzky voči zamestnancom u u0k y d9f r ezn m ftl twb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c ayn x cld m 8vj r x5w djv he1 lu8 iaf q5g n5h o nyg 1h3 go0
133 Daňové záväzky a dotácie -q6 tr5 n6 s1n j ysm 4m7 urn 88 wqz l j2b 1 cs7 ia 94b j ypw g97 v pjv vse
135 Iné záväzky wc w0 z0e 6sd
136 Krátkodobé rezervy gr9 rgm nio ry5 cqp ry3 7u0 96u 7m6 gbz n0s e7d nhc a2m
137 Zákonné rezervy hs1 g8u ts1 9cf
138 Ostatné rezervy ejj u5b ay7 wx4 jqr f7n 8t8 nj4 ox6 2l6
139 Bežné bankové úvery rye j 8dt 8 t0z 9 i5t h uka vcm i l6j p s4g 0 68o