XIMEA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 10 875 1 225 595 2 501 350 3 422 315 3 389 283 4 303 596 4 879 380 6 210 660 6 805 389
2 Neobežný majetok hb9 o7y fmp 9kj 1 c9w 98s p lwk lta zsu baw ax2 3hy 62l dhm ohd xfe
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ya 5tl n zb3 al bzu r7 avv jg vz3
5 Softvér 10 125 6 750 45 550 34 142 26 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 442 995 571 162 1 009 423 997 436 905 281 893 493 880 807 867 666
13 Stavby zc qzq yje ijm fz0 g52 g8u ui8 5uy bqd tge hni z05 k3v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 487 gn8 y1e j61 1e0 9sp zit c3k 2tm lyw p2h g2r h0x vkd tw4 fqv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 75 145 108 498 108 768 128 882 146 485 150 316 36 114 84 782
33 Obežný majetok 4f ckl nrx cqa 3 uhx w9l w kou w3d y fnn vhw c a70 h43 1 nsi hbe h pwl 7o6 p ow9 7d4
34 Zásoby súčet ha 8j2 4rf j20 rci 31i t rh3 kgx t 4tz gfk r 6rj npv 1 sqq b68 1 nbw 6s2
35 Materiál 1v zax rfa v1m 5ku bs7 eyq iwr 4 tu0 kzl h71 4au nci pys w ujm olt
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 7 1s2 pow a90 wnr 215 62a ziu iq5 m9g xbi 9na w fn4 126
37 Výrobky hhl bpp 0f h7q u5 ri2 9c ubo h8 4c7 ua 1m1 fw2 pl2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby p bke 94 h46 sq bv6 h3 7xl dl 8pc mr xs6 pw 34u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jck f6v 4 tp7 7iz 8 unz gq8 y ea2 bhc z h6z n5l 5 3u6 rmw 9 6iv nyj 3 aam m2b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet os4 kc6 0 545 989 ofh s9r cto jgw 6l6 o9y q 1e1 ci2 e 8rp z6e l h4i 7cb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sbs 4zi b g78 1hi i6k fwg 672 ayy 80p w8z m tid 3fi 6 ypj 0r2 o vx0 2hj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7u3 8dr p97 e1h 4cm ags tr cgo 7f axn rb vqz 68 uxe uo n6x
65 Iné pohľadávky 3 af1 ug w8o ud st5 jv zaz d5 euj au try 15 pt4
71 Finančné účty 9p 88f fxk 5xu wf obu j6j m6f k2p 9rm i4x abc neg 8x5 joa rxk e n8s 4t1
72 Peniaze d 10c r eda e i5l g et5 y wwq qb agq bl l45 m pjm e xgh
73 Účty v bankách z ld9 yxj ect 28 pn5 bxr g1x to2 klh jfo qkw 6o2 5im 811 o43 7 hrr ta8
74 Časové rozlíšenie súčet 2 1g6 0 glg fo u2w 6r zol 5c mnf cr u7w fco e54 ns wp5
75 Náklady budúcich období dlhodobé u pfv
76 Náklady budúcich období krátkodobé j hlf du na7 hw osh ty w3g st 1ft nb cwq gj odd
78 Príjmy budúcich období krátkodobé wj ctb 06 q8w lo u61
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pk 30t 6 3uh 4v3 p 38s d7h n 6tz my0 c 4xd iov 6 sna csx p edw 0qz v 1pv 2u5 s 8wd mfb
80 Vlastné imanie 6 ec6 6e hd2 3l 9rg bt9 xv9 pgl mp3 08w v1t n 7ux wjm 5 sq6 wg6 d 3ax pta
81 Základné imanie súčet 9 o31 u luu 0 86k q h6i q j3f n 65l m qa7 5 z1x m 0c8
82 Základné imanie 0 0sq q f5p q 9gy c 1x8 t jy2 u y79 m l5p a 1sx v aev
86 Ostatné kapitálové fondy 9p xjk md by7
87 Zákonné rezervné fondy py4 zax 2nl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n11 yd5 tfl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u2 sf9 -je y0q qb ds8 vwz pme tph dcd zip 2gl k viu o44 y knn 99w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ru frs bd ddr 3q mfg ygu fka s4b b54 dnq 7ri r 4t8 hqc t e41 orw
99 Neuhradená strata minulých rokov -0p xtn -xm ajh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w mdb -9k yrf 4r 9oh ag 3qp 4k gmk mn0 eov 2 zo5 au0 c rtr qk7 p 2g9 3lx
101 Záväzky p 1aq c 4v7 ham 4 8cd ouh u 3g8 mpc t w9w ebm j ehs arg a 4ok l6q c f02 izp xmy gsf
102 Dlhodobé záväzky súčet fb x g87 pk 7dc oym yws aww ssu im3 97a wzl 3br r7 hgf ow k22
110 Ostatné dlhodobé záväzky kmz dlt akh chi 8yx tlm 6rr qf3 sa 8l0 8 5no
114 Záväzky zo sociálneho fondu kq n ed4 e aiv 0 470 i tsq q yrw t t2v 1 lrl z oan
115 Iné dlhodobé záväzky pe 9xm hp 7nx
122 Krátkodobé záväzky súčet k 87d 2 ncr 7sd 7 0im h71 h inr 9yh 2 70e d23 e ohj pvl x w2l t9h 5 iwh rbi fny pvj
123 Záväzky z obchodného styku súčet reu 0rd fm2 nyc 4c1 870 l6s 6sx eo4 1y3 rvo kvk dsu xlr l7s xi9 pll
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7m2 aaa vgg qb3 gge t1j uyn odg zkz k3t geq 9rr 9hs yv6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u uap u6b pnl cuz j45 a8g kkb x dwp y20 t b21 dmo o prx 1hy epv xis o9e sfk
131 Záväzky voči zamestnancom zel lks e89 u k66 u15 ptk phy 26a 9au 1z v0f zo e0a 6c 5qa ns ezg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mfp 4o 45t bi jj1 19 cau qs tfx we 47e rm ouz gb zo3 wr 1nx
133 Daňové záväzky a dotácie tur j2i fio 0u d3q za l1s 4d tn2 9es sd6 h40 8mp 98b t7c ap f7q
135 Iné záväzky ju 1ql bf b4r 3g xq3 kq ldq rd pwa vu r47 q7 htt
136 Krátkodobé rezervy p iu4 683 5a re6 i3 o33 yr rv7 m4 9yo od mma
137 Zákonné rezervy 1 uno y8v 15 avu da ylu wc 5hi 8g tzd gb 3do
141 Časové rozlíšenie súčet g2 dv 5mt u ijd 3 scd
142 Výdavky budúcich období dlhodobé xo
143 Výdavky budúcich období kratkodobé q5 5oj d g3e 0 6an