PRO-ING, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
51442/L
Dátum vzniku
17.06.2009
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
Predmety činnosti
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby (od 17.6.2009)
 • činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia výrobné technologické zariadenia (od 17.6.2009)
 • výkon činnosti stavebného dozoru v odbore pozemné stavby (od 17.6.2009)
 • vykonávanie činností koordinátora bezpečnosti (od 17.6.2009)
 • prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb (od 17.6.2009)
 • inžinierske činnosti v investičnej výstavbe (od 17.6.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 17.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 17.6.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 17.6.2009)
 • technické poradenstvo a konzultačná činnosť v stavebníctve (od 17.6.2009)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 17.6.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Ján Ilavský
  Kalvárska 936/26
  03401 Ružomberok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.06.2009
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012 + zápisnica z VZ z 24/06/13
 • Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + zápisnica z VZ z 20/04/12
 • Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010 + zápisnica z VZ z 20/04/11
 • Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
 • Úplné znenie ZL z 11/01/10 + rozhodnutie jediného spoločníka z 11/01/10
 • Zakladateľská listina z 05/06/09 + vyhlásenie správcu vkladu + výpis zo ŽR z 09/06/09 + osvedčenia SKSI z 28/03/02 + podpisový vzor - Ing. J. Ilavský
Dátum aktualizácie
07.07.2024